Ständig jakt på naturbeten ger viktigt tillskott för spjutspetskandidaten Alstrums gård

Naturbeten med miljöstöd spelar en viktig roll i Henrik Nissers nötköttsföretag. Att hitta de rätta markerna till de rätta djuren kräver både psykologi och fingertoppskänsla.

FOTO: ØYVIND LUND

I mitten av maj lämnar korna och deras kalvar normalt dikostallet på Alstrum för att inleda betessäsongen. Inte sällan är det för att uppfylla ett miljöåtagande i Karlstadtrakten någonstans vid Vänerns strand.

– Miljöstöden är ett viktigt tillskott till företaget. Jag arbetar aktivt med att hitta nya marker, dels genom egna kontakter och dels genom länsstyrelsens betesförmedling. Oftast är markerna ganska eftersatta vilket kan innebära att jag måste börja med skogsavverkning, säger Henrik Nisser.

FAKTA: Alstrums gård

Ägare: Henrik Nisser, 39, driver verksamheten i enskild firma. Gården arrenderas av föräldrarna Conrad och Annika Nisser.

Anställd: Djurskötaren Anna-Maria Nilsson på deltid.

Areal: Basfastigheten är på 175 hektar åker. Totalt brukas 550 hektar inklusive arrenden. Den ekologiska växtodlingen utgörs av vall och spannmål med insådd.

Köttproduktion: Stallet är byggt för 200 dikor av tung köttras. Uppfödningen är Krav-godkänd och djuren äter enbart grovfoder.

Övrig produktion: Naturbetesåtaganden, vattenkraft, uthyrning av bostäder och rum, inackordering av hästar. Vill starta bergtäkt.

Ute på Hammars udde på Hammarö har Henrik Nisser ett miljöåtagande på kommunägd mark.
Ute på Hammars udde på Hammarö har Henrik Nisser ett miljöåtagande på kommunägd mark. FOTO: ØYVIND LUND

Ett av åtagandena vann han genom offentlig upphandling men i regel handlar det om att komma överens med markägaren. Där har Henrik Nisser några hållpunkter som han arbetar efter.

– Tilläggsbeloppen i miljöstödet tillhör djuren och om markägaren tycker annorlunda blir det ingen affär från min sida. Om markägaren ska behålla gårdsstödet ska det också finnas fungerande stängsling och elström, förklarar Henrik Nisser.

"Handlar mycket om psykologi för att vi ska landa rätt”

Utvecklingen går mot att ett fåtal lite större aktörer sköter naturbetesmarkerna i en bygd. Markägaren är inte sällan en äldre lantbrukare med mindre areal som med ålderns rätt slutar med djuren.

– Det kan vara en stor process för den personen. Efter att ha varit bonde i hela sitt liv är det plötsligt någon annan som ska bruka marken. Då handlar det mycket om psykologi för att vi ska landa rätt, säger Henrik Nisser.

Miljöåtaganden i form av naturbete är en viktig del i företagande för Henrik Nisser på Alstrums gård utanför Karlstad. Här släpper Henrik och hans anställda Anna-Maria Nilsson ut några av djuren för att beta strandäng på Hammars udde.
Miljöåtaganden i form av naturbete är en viktig del i företagande för Henrik Nisser på Alstrums gård utanför Karlstad. Här släpper Henrik och hans anställda Anna-Maria Nilsson ut några av djuren för att beta strandäng på Hammars udde. FOTO: ØYVIND LUND

För närvarande har han som längst 25 kilometer till ett av sina naturbeten. Avståndet är inte avgörande men ju längre bort betet är beläget behöver desto fler bitar falla på plats om det ska vara intressant. Det kan handla om att någon på närmare håll kan sköta den dagliga tillsynen.

Bakgrund som ingenjör

Med bakgrund som driftledningsingenjör tycker Henrik Nisser om att räkna på det han gör. När han en gång var på rådgivningsdag förvånades han över att han var ensam om att kunna ange sin grovfoderkostnad som normala år ligger på 70–80 öre per kilo TS.

– Om man ser till hur stor del av företagets kostnader som ligger i grovfodret så gör det en enorm skillnad om fodret kostar 80 öre eller 1 krona. Att inte vilja ha koll på det är svårt för mig att förstå.

Djur från Henrik Nissers gård i Alstrum norr om Karlstad är som brukligt i mitten av maj på väg ut till sitt naturbete.
Djur från Henrik Nissers gård i Alstrum norr om Karlstad är som brukligt i mitten av maj på väg ut till sitt naturbete. FOTO: ØYVIND LUND

Henrik Nissers tips för att lyckas som företagare

• Sätt tydliga mål och följ upp dem.

• Ha ett aktivt förbättringsarbete, till exempel Lean.

• Se till att vara en lyhörd och anpassningsbar affärspartner så att leverantörer och köpare verkligen vill göra affärer med er.

• Ställ frågorna: vad gör jag bra, vad kan jag göra bättre och vad kan någon annan göra bättre? Fokusera resurserna där de gör mest nytta.

• Arbetsglädje och stolthet är förutsättningar för att attrahera bra kolleger och långsiktigt vilja fortsätta framåt.

• Ekonomisk hållbarhet är inget råd – det är ett krav.

Henrik Nissers ekologiska köttproduktion är baserad på simmental och charolais.
Henrik Nissers ekologiska köttproduktion är baserad på simmental och charolais. FOTO: ØYVIND LUND

Henrik Nisser är fjärde generationen som driver Alstrums gård. Verksamheten vilar på ekologisk köttproduktion i det nyinvesterade stallet och kompletteras med vattenkraft, inackorderade hästar samt uthyrning av bostäder och rum. Henrik vill också öppna en bergtäkt, men där ligger avgörandet nu hos Mark- och miljööverdomstolen.

– Om vi ska börja med någon ny verksamhet måste jag ställa mig frågan: varför skulle vi göra detta bättre än andra? Kan jag motivera det så ger det mig anledning att gå vidare, säger Henrik Nisser.

Anna-Maria Nilsson är deltidsanställd hos Henrik Nisser och är den som i första hand står för djurögat.
Anna-Maria Nilsson är deltidsanställd hos Henrik Nisser och är den som i första hand står för djurögat. FOTO: ØYVIND LUND

Den senaste utbyggnaden av stallet gjordes 2015 och det ska fyllas med 200 kor och lika många kalvar, en målsättning som sinkades av torkåret 2018. Henrik Nisser siktar sedan på att trimma befintlig verksamhet så långt det går med hjälp av familjen och av sin anställda Anna-Maria Nilsson.

– Hon har huvudansvaret för djuren. Min styrka är att flytta papper och göra bra affärer, säger Henrik Nisser.

Nyckeltal: Alstrums gård

Omsättning 2016: 2 691 998 kronor.

Omsättning 2017: 3 727 998 kronor.

Omsättning 2018: 3 732 768 kronor.

Omsättning 2019: 3 571 168 kronor.

Omsättningsökning 2016-2019: 33 procent.

Resultat efter avskrivningar 2019: 1 098 551

Vinstmarginal: 31 procent.

Motivering för Alstrums gård:

Som fjärde generationen på Alstrums gård utanför Karlstad driver Henrik Nisser en mångfacetterad verksamhet med växtodling, skogsbruk, energiproduktion, hästar och rumsuthyrning med frukost.

Driften är ekologisk och köttet säljs till närliggande Kils slakteri. Med strävan efter en så rationell drift som möjligt har den tidigare ingenjören (som är känd för sin räkneförmåga) bland annat arbetat fram ett plastsparande rundbalssystem.

Med målmedvetenhet och systematiskt förbättringsarbete har Henrik framgångsrikt fått verksamheten att växa och utvecklas. Verksamheten på Alstrums gård kännetecknas av resurseffektivitet, god djuromsorg och hög kvalitet - så inte är det förvånande att Henrik utsågs till Sveriges nötköttsföretagare 2019!

Britta Forsberg, jurist Ludvig & Co, Karlstad