Stark delårsrapport för Norra

Det går bra för skogsföretaget Norra. Rörelseresultatet för årets första åtta månader stannade på 104 miljoner kronor, men nu finns signaler om avmattning.

Pär Lärkeryd, VD för Norra.
Pär Lärkeryd, VD för Norra. FOTO: NORRA SKOGSÄGARNA

Norras rörelseresultat för årets första åtta månader stannade på 104 miljoner kronor vilket kan jämföras med 31 miljoner för samma period förra året. Orsaken till det positiva resultatet är att perioden har präglats av goda priser och hög efterfrågan på såväl sågade trävaror som ved till massaindustrin.

Avmattning

Men samtidigt som priserna på sågade produkter nu ligger på historiskt höga nivåer varnar Norra för att de ser en avmattning på marknaden. Det handlar om ett minskat byggande i Sverige i kombination med en lägre tillväxttakt i Kina och andra stora marknader.

– Det är sannolikt att sågverksindustrin nu passerat toppen på innevarande konjunkturcykel, och vi ser nu att det globala priset på sågade trävaror börjat vända nedåt, säger vd Pär Lärkeryd i ett pressmeddelande.

Norra Skogsägarnas stolpfabrik Agnäs i Bjurholm, Västerbotten.
Norra Skogsägarnas stolpfabrik Agnäs i Bjurholm, Västerbotten. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Sug efter förnybara produkter

Att konjunkturavmattningen främst syns på sågade trävaror, och inte som vid tidigare konjunktursvängar främst inom pappersindustrin, beror sannolikt på ett globalt sug efter förpackningsmaterial och hygienartiklar som kan ersätta plast och andra icke förnybara produkter.

Positivt på lång sikt

Över en längre horisont ser därför Norra ljust på framtiden både för Norra och de skogsägande medlemmarna. De menar att skogsindustrins produkter långsiktigt är avgörande för att klara klimat- och miljökampen och att en övergång till större andel förnybar råvara medför en underliggande positiv kraft för svensk skogsindustri.

– Om konjunkturen för sågade trävaror nu är på väg att svänga nedåt så påverkar det hela vår bransch och naturligtvis även oss på Norra. Men vi har under de goda åren byggt upp oss inför framtiden och investerat i ett starkare företag, säger Pär Lärkeryd.