Stimulans kan ge växter bättre immunförsvar

Ett stresshormon utlöses när till exempel regndroppar träffar plantan och sätter igång försvarssystemet. Praktiskt kan den nya kunskapen leda till smartare odling.

Ny forskning kan leda till smartare odling.
Ny forskning kan leda till smartare odling. FOTO: LUNDS UNIVERSITET

Den internationella forskargruppen leds av forskare från Lunds universitet. Studien visar att vattendropparna utlöser en mycket snabb cellulär förändring som bland annat kan förbättra växtens motståndskraft mot sjukdomar och torka.

Tusentals gener, hundratals proteiner och ett stort antal växthormoner påverkas av reaktionen de första tio minuterna efter att vattnet träffat plantan.

"Den här typen av stimulering kan leda till att växternas blomning fördröjs och att tillväxten hämmas. Men vi kan nu visa att växten också får en ökad immunrespons mot vissa patogener och att växtens biokemiska förändringar är mätbara efter mycket kort tid", säger biologiforskaren Olivier Van Aken, som lett studien i ett pressmeddelande.

Nya rön för framtida odling

Anledningen till försvarsreaktionen tros vara att studsande vattendroppar kan sprida smitta från sjuka växter till friska. Resultaten visar att mekanisk stimulans har större påverkan än man tidigare vetat. Nu fortsätter forskargruppen sitt arbete kring hur den nya kunskapen kan användas praktiskt.

"Jag tror att det finns mycket mer att lära om hur mekanisk stimulering påverkar växter. Kunskap som i framtiden kan få stora konsekvenser för jordbruket", säger Olivier Van Aken.

FAKTA: Deltagare i studien:

– SLU Umeå

– ARC Centre of Excellence in Plant Energy Biology

– University of Western Australia

– The Salk Institute for Biological Studies

– Ghent University

– VIB Center for Plant Systems Biology

– La Trobe University

– Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).

LÄS MER: Här är grödorna för framtidens klimat

LÄS MER: Klimatexpert: ”Fler betande nötdjur är positivt för klimatet”