Stor naturvårdssatsning efter branden

Sveaskog har planer på att göra en ekopark av sina 1 500 hektar eldhärjade skog i Västmanland. Det ska ses som en naturvårdsinsats för att gynna arter som är beroende av brand.

Sveaskog konstaterar att jättebranden är en tragedi för många människor och att värden för stora summor brunnit upp.

Samtidigt är en skogsbrand av den här storleken är en unik händelse ur naturvårdssynpunkt. I den skog som brunnit kommer snart nytt liv att spira och hundratals brandberoende arter av insekter, svampar, lavar och örter gynnas. 

– Genom att göra en ekopark kan vi säkra fortlevnaden av brandgynnade och brandberoende arter i hela

Sveaskog kommer att initiera en dialog med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om samverkan kring planen på en stor ekopark, ett stort sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. Ekoparken skulle innebära att behovet för staten att göra kostsamma reservatsbildningar på privata skogsägares marker undanröjs, menar bolaget.

– Sveaskog tar kostnaden för ekoparken men vi vill forma ekoparkens skötselprogram i samråd med myndigheterna och ge ekoparken ett formellt långsiktigt naturskydd genom avtal med Skogsstyrelsen. Om myndigheterna föredrar att inrätta naturreservat, som är mindre skogsområden utspridda på fler ställen, minskar behovet att göra en så stor naturvårdssatsning som ekoparken innebär, säger skogschef Herman Sundqvist.

Fram till i dag har Sveaskog valt ut 36 områden som blivit skyddade som Ekoparker, den ekopark som planeras kan alltså bli den 37. Inom ekoparker dominerar naturvårdshänsyn men skogsproduktion bedrivs också på lämpliga delar.