Stor satsning ska skydda strandkanten

Tio länsstyrelser går samman i en kampanj för att se över strandskyddet. Ett stort antal kontroller kommer att göras på olika håll i landet för att se till att bryggor, tomter eller sjöbodar inte förstör för allmänheten eller djur- och växtliv.

Strandnära bebyggelse vid sjön Mälaren.
Strandnära bebyggelse vid sjön Mälaren. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Strandskyddet gör det möjligt för allmänheten att promenera längs vattnet samt bada, fiska och åka skridskor. Det skyddar också växter och djur som lever i vattnet såväl som på land.

För att kontrollera att alla har tillgång till natursköna havs- och sjökanter går tio länsstyrelser, från Skåne i söder till Dalarna och Gävleborg i norr, samman i en kampanj. Mellan 100 och 200 kontroller kommer att genomföras på väst- och östkusten, men även vid mindre och större sjöar i inlandet. Platserna kännetecknas av att de har höga natur- och friluftsvärden och med fritidsbebyggelse.

"Bedrövligt liten"

– Det har varit angeläget i många år men nu har vi kommit så långt att vi kan göra den här gemensamma satsningen, säger Kristina Höök Patriksson på Miljösamverkan Sverige, som projektleder satsningen.

– Strandskyddstillsynen är eftersatt, man skulle kunna säga bedrövligt liten, fortätter hon.

De flesta som bryter mot strandskyddslagen gör det av okunskap och för att de inte förstår hur de påverkar djur- och växtliv, enligt Höök Patriksson. Vanligt förekommande är att folk uppför bryggor utan dispens, inreder förråd eller sjöbodar eller sätter upp staket och utökar sin tomtplats.

– Sommarmånaderna är då man får många samtal hos länsstyrelserna, om att någon satt upp staket eller blivit bortskrämd, säger Kristina Höök Patriksson.

Kan sluta i domstol

Handläggarna genomför tillsynen under augusti och september. Om de stöter på något som ser ut att bryta mot strandskyddet inleds en process där de kontaktar ägaren och försöker få vederbörande att åtgärda problemet. Men processen kan i vissa fall gå så långt att den slutar i en rättslig tvist i mark- och miljödomstolen. Men det är inte målet.

Miljösamverkan Sverige vill också att länsstyrelserna ska bli bättre och snabbare på att utreda brott mot strandskyddet.

– Vi hoppas att länsstyrelserna ska lära sig driva tillsyn enligt reglerna, och bli mer effektiva och få åtgärder där det är överträdelser, säger Kristina Höök Patriksson.

Fakta: Kampanjen

Kampanjen drivs av Miljösamverkan Sverige som är länsstyrelsernas samverkansorganisation i miljöbalksfrågor. I den ingår:

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen Gotland

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Jönköping

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Uppsala

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen Örebro

Källa: Miljösamverkan Sverige

LÄS MER: Förändrat strandskydd ska gynna landsbygden