Stora brister i många solcellsinstallationer

Fyra av fem installerade solcellsanläggningar har brister, visar en genomgång från Länsförsäkringar.

FOTO: FRIDA JONSON

Enligt Länsförsäkrkingar så har 80 procent av de installerade anläggningarna för solceller någon form av brister. Bolaget har sammanställt uppgifter och protokoll från besiktningar.

- Vi ser en stor andel bristfälliga solcellsinstallationer som innebär risker både vad gäller elsäkerhet och personsäkerhet, säger Tomas Ekman, skadespecialist på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Kablar hänger löst

Vanliga brister handlar om kablar som hänger löst, åtkomliga för barn, att utrustning läms mellan takpannor eller viks runt vass plåt Andra brister är att kablar är oskyddade så att gnagare kan nå dem, samt växelriktare som placeras felaktigt och tunga anläggningar på gamla tak.

– Ett annat misstag är att det görs installationer på tak som inte är hållbara i de 30-50 år som solpanelerna är tänkta att vara i drift, säger Tomas Ekman.

Måste finnas registerade

Den nya elsäkerhetslagen från 1 juli innebär att elinstallationsföretagen måste finnas registerade i Elsäkerhetsverkets offentliga register, som auktoriserad elinstallatör. Leverantörerna är sökbara via e-tjänsten Kolla elföretaget. Det är dock innehavaren av anläggningen som ansvarar för att den är säker.

Försäkringsbolaget betonar att det är viktigt att elarbeten görs av en auktoriserad installatör. Bolaget har även sammanställt ett faktablad för lantbruk med de viktigaste punkterna för såväl köpare som installationsfirmor.

– Följer du dem har du gjort allt du kan för att det ska bli en säker installation, säger Tomas Ekman.

Tips för att öka säkerheten

Kontrollera att solcellsinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets hemsida. Denne ska också ha verksamhetstyp Elproduktion, vilket kan kontrolleras via e-tjänsten Kolla elföretaget.

Företagets existerande elleverantör kan ge råd och även komma med erbjudanden.

Länsförsäkringars Faktablad Solcellsanläggning avser främst lantbruk och kan användas som checklista som lämnas till det installande elföretaget.

Tak med kortare beräknad livslängd än solcellsanläggning bör inte användas för att montera solceller.

En elkonsult kan engageras för att göra en besiktning av anläggningen efter att installationen har skett.

Faktablad Solcellsanläggning för lantbrukare kan laddas ned här.

Källa: Länsförsäkringar

LÄS OCKSÅ: Solenergi får installeras utan bygglov