Stora Enso säljer av i Pakistan med förlust

Stora Enso gör ett sämre resultat det första halvåret jämfört med samma period förra året, men omsättningen ökade något. Bolaget säljer också sitt innehav i ett bolag i Pakistan, vilket innebär en realisationsförlust.

Omsättningen för trä- och papperskoncernen Stora Enso ökade marginellt under årets första sex månader, jämfört med samma period förra året. Det operativa rörelseresultatet minskade med drygt åtta procent beroende på högre underhållskostnader. Vinsten blev 434 miljoner euro, motsvarande drygt 4,1 miljarder kronor.

Stora Enso har gjort flera strategiska investeringar den senaste tiden, med anläggningar i Beihai, Murów och Varkaus som nu kommit i gång.

Varkus går med plus

"Det positiva bidraget från transformationsprojekten fortsätter. Jag är mycket nöjd med att vi fortsätter att ligga före plan med inkörningen av Beihai-bruket. Vi förväntar oss att konsumentkartongmaskinen ska nå break-even för operativt EBITDA under fjärde kvartalet 2017, vilket är ett kvartal tidigare än prognosen. Vi har också gjort stora framsteg när det gäller inkörningen av kraftlinerbruket i Varkaus. Detta kvartal kunde vi redovisa ett positivt operativt rörelseresultat, kommenterar vd och koncernchef Karl-Henrik Sundström i ett pressmeddelande.

Vill växa i byggbranschen

I Sverige har Stora Enso under perioden stängt ner Kvarnsvedens bruk, vilket beräknas bespara 12 miljoner euro årligen. I juli aviserades en satsning på 45 miljoner euro i en ny produktionsenhet för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk.

"Denna investering stödjer vår strategi att växa i byggbranschen och öka användningen av trä som byggmaterial", kommenterar Karl-Henrik Sundström.

Säljer delar i kartongföretag

Stora Enso meddelade också i samband med delårsrapporten att man avyttrar sitt ägande på 35 procent av kartongföretaget Bulleh Sha Packaging i Pakistan till huvudägaren Packages Ltd. Företaget är på grund av förändrat omvärldsläge i Pakistan inte en strategisk tillgång i Stora Ensos planer, enligt ett pressmeddelande.

Köpeskillingen är 6 miljoner euro och innebär en realisationsförlust för Stora Enso på 19 miljoner euro som kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det tredje kvartalet.