Stora Enso utvecklar förpackningar med nanocellulosa

Stora Enso satsar på att kommersialisera nanocellulosa, även kallad mikrofibrillär cellulosa (MFC). Koncernen investerar cirka 86 miljoner kronor vid tre kartongbruk för utveckling av produkter som innehåller den nya massatypen.