Stora Enso visar god lönsamhet

Stora Enso gör ännu ett kvartal med lönsam tillväxt. Årets tredje kvartal är sjunde kvartalet i rad med ökad försäljning.

Karl-Henrik Sundström, vd för Stora Enso.
Karl-Henrik Sundström, vd för Stora Enso. FOTO: STORA ENSO

Stora Enso är en global leverantör av förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper.

När delårsrapporten för januari till september 2018 nu presenterats visar den att Stora Enso ökade sin nettoomsättning det tredje kvartalet i år med tre procent till 2 585 miljoner euro jämfört med samma period i fjol. Det är en ökning som främst berodde på fördelaktiga priser och en aktiv styrning av produktutbudet.

Även rörelseresultatet ökade med 23,4 procent till 358 miljoner euro på grund av fördelaktiga priser och en aktiv styrning av produktutbudet.

Hittills i år

Sett till de tre första kvartalen i år har Stora Ensos omsättning ökat med nästan fyra procent till drygt 7,8 miljarder euro jämfört med samma period 2017 och rörelseresultatet har förbättrats med drygt 45 procent till 1054 miljoner euro för samma period.

”Vi har nu redovisat vårt sjunde kvartal i rad med ökad försäljning. Med en omsättningsökning på 3 procent, eller nästan 5 procent exklusive det avyttrade Puumerkki-bruket, fortsätter vi vår resa med hållbar, lönsam tillväxt. Vi ser hur vår aktiva styrning av produktutbud och prissättning ger resultat”, skriver bolagets vd Karl-Henrik Sundström i en kommentar.

LÄS MER: Samarbete ska göra skogsbranschen mer jämställd