Stora förändringar väntar lantbruket

I veckans krönika sammanfattar Palle Borgström, LRFs förbundsordförande, det gånga året och blickar mot valåret 2022.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande. FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Julen nalkas. Det betyder att det är dags att summera ett händelserikt år, både i våra näringar och i samhället i stort.

Skörden var mindre i år än normalt till följd av en kall och blöt vår. Vi har tvingats delta i en osaklig och orättvis skogsdebatt. Vi har sett en prisuppgång på insatsvaror som plågar lönsamheten i våra företag.

Vi kan även njuta av en del framgångar. Skogsdebatten till trots, så har vi en överenskommelse kring frivillighet i skogen. Införandet av UTP-direktivet ger förhoppningar om en bättre balans i livsmedelskedjan. Våra produkter är eftertraktade på marknaden.

Tittar vi på politiken så har vi under året haft tre olika ministrar som ansvarat för de gröna näringarna. Vi har haft två regeringsombildningar och ett parti som har lämnat regeringen. Nu har vi äntligen en ordinarie landsbygdsminister, Anna-Caren Sätherberg, något om LRF krävt under en längre tid.

I skrivande stund har den nytillträdda regeringen precis presenterat den strategiska planen för jordbrukspolitiken. LRF är i full färd med att analysera innehållet. Men en sak är klar och det är att den nya jordbrukspolitiken kommer att innebära stora förändringar för oss lantbrukare under många år framöver.

Den nya jordbruksreformen föreslår minskat gårdsstöd med cirka 25 procent. Man föreslår ettåriga miljöersättningar och vallstödet tas bort. På den positiva sidan ser vi en något högre budget för investeringsstöd, höjt kompensationsstöd och höjd betesmarksersättning. Men generellt innebär politiken mindre pengar samtidigt som kraven och administrationen blir mer omfattande.

Utöver utformningen av planen så återstår frågan om finansieringen. LRF har sagt att det saknas omkring en miljard i statsbudgeten för att möta ambitionerna i politiken. Tittar vi på riksdagen så finns en majoritet för att öka jordbruksbudgeten med motsvarande en miljard. Riksdagspolitikerna har möjlighet att mobilisera och visa att de menar allvar med livsmedelsstrategin. Höjd medfinansiering kommer att vara en av LRFs viktigaste frågor under kommande valår.

Men innan vi startar valrörelsen så ska vi fira jul. För mig handlar julen om lite välbehövlig vila och tid för reflektion. Det handlar också om att få tid att träffa familj och vänner. När jag blickar ut över julbordet och ser den goda, hälsosamma och klimatsmarta maten som Sveriges bönder har levererat så blir jag alltid extra stolt.

Jag önskar er alla en God jul och ett riktigt Gott nytt år.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande

LÄS MER: Ett år med både toppar och dalar