Stora risker att såga brandskadat timmer

undefined

Sågverket i Färila.
Sågverket i Färila. FOTO: SETRA GROUP AB

Den största skogsarealen som brann i somras finns i Ljusdal. Näst största arealen finns vid Trängslet i norra Dalarna och därefter följer Fågelsjö och Lillhärdal i Härjedalen. Mitt i det branddrabbade området, i Ljusdals kommun, ligger Setras sågverk i Färila. Det är de som ska såga det brandskadade timret, men i dagsläget vet inte Setra när sågningen kommer att starta.

– Det måste finnas tillräckligt stora volymer innan vi sätter igång. Vår ambition är dock att ha sågat klart innan nästa blånadsperiod, alltså ungefär första juni, säger Klas Flygare.

Han bedömer att all avverkningen måste vara klar innan påsk som nästa år infaller i mitten av april.

Prissättningen oklar

Osäkerheten kring kvaliteten på det brandskadade timret är den affärsmässigt stora risken för Setra.

– Det svåra är att veta hur exempelvis blånadssvamp kommer att påverka timrets kvalitet och det kan givetvis påverka vår affär, konstaterar Klas Flygare.

Vilket pris skogsägarna kommer att få för det brandskadade timret är ännu inte klart.

– De förhandlingarna är inte klara ännu, säger Klas Flygare.

Klas Flygare, direktör för råvara och bioprodukter på Setra.
Klas Flygare, direktör för råvara och bioprodukter på Setra. FOTO: SETRA GROUP AB

Det kan dock tänkas att priset för det brandskadade timret blir lägre än för friskt timmer. Det beror bland annat på att den sotiga flisen inte går att sälja till massbruken utan enbart kan säljas som bränsleflis som har ett lägre pris, vilket innebär ett inkomstbortfall, och att produktionskostnaderna för att såga brandskadat timmer är högre.

”Ännu inte fått någon förfrågan”

I dagsläget har inget annat sågverk meddelat att de vill såga brandskadat timmer. Efter branden i Västmanland 2014 var det AB Karl Hedins sågverk i Karbenning som sågade merparten av det brandskadade timret.

– Nu ligger våra sågverk längre i från bränderna så vi har ännu inte fått någon förfrågan, men skulle det komma en fråga ska vi givetvis överväga möjligheten att hjälpa till, säger Fredrik Nilsson Marnefeldt, vd för Karl Hedin Sågverk.

Norrskog, som hade två större bränder inom sitt område, har ännu inte bestämt hur de kommer att göra eftersom volymerna ännu inte är fastställda.

– Vi kommer att hjälpa våra medlemmar att avverka och ta hand om timret, men vi vet ännu inte om det blir vi som sågar eller om vi kommer att sälja timret, berättar Norrskogs kommunikationschef Rolf Edström.

”Kommer att krävas stor sanering”

Det timmer Karl Hedin sågade efter branden i Västmanland var till allra största delen tall. Timret Setra ska såga i Färila är både gran och tall.

Att såga brandskadat timmer innebär att Setra måste göra en del omprioriteringar eftersom färskt timmer inte kan sågas ihop med det brandskadade. För att ta hand om det brandskadade timret krävs noggrann planering av logistik, lager, sanering och bioproduktsförsäljning.

– Det kommer att krävas en stor sanering av hela sågen efter att sågningen av det sotade timret är klar, säger Klas Flygare.