Stora värden på spel i de brinnande skogarna

Sveriges skogsägare och civilsamhället är bättre rustade i dag än vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Det anser Karin Peres, ordförande i Mellanskog.

FOTO: IBL BILDBYRÅ

Det går att dra kusliga paralleller mellan de allvarliga skogsbränder som rasar i norra och mellersta Sverige med den stora skogsbranden i Västmanland 2014 då 1,4 miljoner kubikmeter skog försvann. Sommaren var då liksom nu torr och det hade gått ut flera varningar om hög brandrisk i skog och mark.

”Just i dag känns det som 2014”

Karin Peres är hemma på gården i Dalarna, bara några mil från området där branden rasade 2014.

- Just i dag känns det som det gjorde de där dagarna 2014 när branden riktigt tog fart. Det är hett och blåser. Det känns som att gå ut och ställa sig i en varmfläkt, säger hon.

Beredskapen är bättre

Den gången tog det nästan två veckor innan branden ansågs vara under kontroll. Även om situationen nu är annorlunda med flera större bränder som pågår samtidigt är beredskapen och samordningen bättre än den var då, enligt Karin Peres.

- Som samhälle är vi bättre förberedda nu än 2014. Det grundar jag på skeendena när det brann igen i skogarna Västmanland för några veckor sedan. Det vi såg då var en tydlig samordning. Det gällde i allt från de stora tunnor med vatten som lantbrukare bistod med, som är avgörande för släckningsarbetet, till att det vattenbombades med helikoptrar och däremellan räddningstjänstens personal och olika fordon, säger hon.

Ingen lämnad oberörd

Karin Peres menar att det från första stund fanns en medvetenhet om att skapa en gemensam insats. Något som är en lärdom från 2014.

- Jag uppfattar det också som att beredskapen är stärkt genom att det knappast finns någon skogsägare i landet som kan vara oberörd av det som hände 2014. Vi har haft exkursioner i Västmanland med skogsägare och vår personal där det funnits ett medvetet erfarenhetsutbyte, säger Karin Peres.

”Stora värden står på spel”

Efterfrågan från såg- och massaindustrin är hög just nu. Trots det stoppas avverkningar på flera håll när brandrisken klassas som för hög.

- Det betyder att vi inte kan leverera vad vi lovat men då får det väl vara så. För just nu finns det inget alternativ. Det står för stora värden på spel, säger Karin Peres.

LÄS MER: ”Jag känner mig aldrig rädd att gå ut på jobb”

LÄS OCKSÅ: Här ställer lantbrukarna upp för att stoppa bränderna

LÄS OCKSÅ: Hultqvist vill se över hur skogsbränder hanteras