Större spannmålsskörd än genomsnittet

Spannmålsskörden i år beräknas till 6,1 miljoner ton vilket är 15 procent mer än genomsnittet för de senaste fem åren.

Höstvetearealen var rekordstor i år.
Höstvetearealen var rekordstor i år. FOTO: ANNA NILSSON

Jordbruksverkets prognos för skörden kom i slutet på augusti och visade då på en skörd som skulle bli 10 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren. Nu presenteras preliminär statistik som överträffar prognosen. Dock finns undantagen. I stora delar av sydöstra Sverige har det varit torrt även i år och skörden har blivit lägre än ett normalår.

Men ska man se till hela landet så blev spannmålsskörden i år 88 procent större än förra året. Skördeutfallet per hektar för spannmålsgrödorna är på riksnivå högre än femårsgenomsnittet.

Rekordmycket höstvete

Höstvetearealen var rekordstor i år och skörden per hektar hamnade i nivå med rekordavkastningen från 2015. Mer än hälften av årets spannmålsskörd utgörs av höstvete. Totalskörden av höstvete beräknas till 3,3 miljoner ton i år vilket är mer än en dubblering jämfört med 2018, och en ökning med 29 procent jämfört med femårsgenomsnittet.

Höstvete är den gröda som har störst avkastning per hektar i Sverige, och en ökad areal av höstvete har stor inverkan på den totala spannmålsskörden. Mellan 2018 och 2019 ökade höstvetearealen med 44 procent.

Oskördat i norr

Statistiken är dock något mer osäker än vanligt eftersom en del lantbrukare i Svealand och södra Norrland inte hade skördat färdigt på grund av ihållande höstregn och har därför inte kunnat lämna information om årets skörd i tid till SCB.

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 374 800 ton. Det är 72 procent mer än 2018, 21 procent mer än femårsgenomsnittet och i nivå med den stora raps- och rybsskörden 2017. Ökningen beror både på att odlingsarealen av höstraps ökade till 99 650 hektar, och på att hektarskörden av raps- och rybsgrödorna ökade jämfört med de låga nivåerna ifjol.

Större ärtskörd

Den totala skörden av ärter beräknas till 68 100 ton. Det är 39 procent mer än i fjol och i nivå med femårsgenomsnittet. Årets totala skörd av åkerbönor blev 55 700 ton, vilket är 60 procent mer än torråret 2018, men 32 procent mindre än femårsgenomsnittet.

LÄS MER: Rejält lyft för årets skörd