Storskaliga proffs valde små skogsmaskiner

Hur fungerar en småskalig skogsmaskin i händerna på storskaliga proffs? Bröderna Landby tog klivet och kör nu Vimeks maskiner i full produktion och det har gett mersmak.

I fjol tänkte Erik och Emil Landby i Vindeln i Västerbotten sluta med sin skogsentreprenad i företaget Landby Forest AB som de sedan barnsben drivit med sin far Tore. Missnöje med villkor och uppdragsgivarens attityd fick dem att fundera på att göra något annat.

– Skogsentreprenadbranschen är oerhört tuff men vi har kört med svarta siffror. Vi klarar det, men när vi dessutom kände oss missnöjda med det skogliga resultatet i gallringarna som vi körde så behövde vi göra ändringar, man vill ju vara stolt när man lämnar ett uppdrag, säger Erik Landby.

Byter till mindre maskiner

I höstas växte idén att växla ner rejält i maskinstorlek för att verkligen försöka köra fina gallringar. De tittade närmare på Vimeks skördare och skotare och fick kontakt med Norra skogsägarna som visade stort intresse för en småskalig gallringsgrupp.

– Många skogsägare vill ha mindre maskiner men de hade ingenting att erbjuda. Vi fick ett kontrakt med Norra och köpte maskinerna i november. På Vimek var man också intresserade av samarbete. Deras maskiner säljs sällan till de som kör kontinuerlig avverkning så vårt arbete blir ju en riktig test, säger Erik Landby.

Alla tre inblandade företag betraktar det som ett utvecklingsprojekt och följer upp resultatet av det småskaliga alternativet. Och så här långt är det positiva miner från de inblandade.

– Vi har haft inkörningsproblem och flera stillestånd och nog varit ganska tuffa mot maskinerna och Vimek. Stillestånd har man ju också när man köper stora maskiner, det krävs ofta flera tusen timmar innan allt fungerar som man vill, säger Emil Landby.

Förstärkningar hos Vimek

De berättar att det har gjorts förstärkningar och kompletteringar hos Vimek.

– Eftersom Vimek finns i Vindeln har vi fått jättebra service och respons på förslag från oss som de ju också har nytta av när de bygger nya maskiner.

Brödernas begagnade John Deere-skördare och skotare står numera avställda och de kör enkelskift med småmaskinerna. De verkar trivas.

– Nu är vi stolta över jobben. Det fungerar även ekonomiskt, omsättningen i företaget har gått ner men vi tar ut hyggliga löner, säger Erik Landby.

Positiv respons

De berättar också om den positiva responsen från skogsägarna som de gallrat åt.

– Allt fler skogsägare inser att förstagallringarna är en skogsvårdsåtgärd som kan få kosta lite extra, men ofta blir det även ett netto kvar till markägaren. Faktum är att flera av våra kollegor med storskaliga maskiner bett oss komma och gallra i deras egna skogar. De vill inte köra in sina egna maskiner där. Vi äger också skog båda två och där kör vi inte in några storskaliga maskiner. Det är bara bolagen som vill ha storskaliga maskiner i gallringar, säger Erik Landby.

undefined