Största virkeslagret på flera år

Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis ökar kraftigt. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis ökar kraftigt. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 31 mars i år.
Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis ökar kraftigt. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 31 mars i år. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis på 10,1 miljoner kubikmeter den 31 mars i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året och det största virkeslagret sedan början av 2015.

Större lager i hela landet

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3,7 miljoner kubikmeter, vilket är åtta procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagren var större i hela landet förutom i sydligaste delen där de var på ungefär samma nivå som förra året.

Dubbelt så mycket massaved

När det gäller massaved uppgick lagren till totalt 5,4 miljoner kubikmeter vilket var 58 procent mer än samma tid förra året. Lagret av tall- och barrmassaved var med 3,6 miljoner kubikmeter hela dubbelt så stort som förra året. Största ökningen var i norra delen av landet.

Mer massaflis

Lagren av granmassaved och lövmassaved var 0,9 respektive 0,8 miljoner kubikmeter. Även dessa lager var något större än förra året och det är framförallt lagren vid industri och terminal som ökat mest. Lagret av massaflis var knappt en miljon kubikmeter. Även detta lager var betydligt större i år än första kvartalet 2018.

Läs mer: Sänkta priser på timmer