Studenter ser möjligheterna

Vi öppna dörrarna för samarbeten med studenter och låta dem ta del av våra framsteg – och det på alla nivåer i branschen. Det skriver Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna.

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna
Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi lever i en tid där mycket förändrats på kort tid. Det får mig att fundera över hur dagens unga ser på framtiden. Under två år har vi levt i en global pandemi med distansarbete och minskade sociala kontakter. När vi äntligen såg mållinjen för pandemin kom nästa kalldusch. En rysk invasion av Ukraina. Hur påverkar det ungas val och attityder? Vad driver dem i deras livs- och karriärval?

Skogsindustrin är en bransch som inom de närmaste åren kommer att behöva mycket ny kompetens. Företagen betonar ofta vikten av att få in nya medarbetare inom många olika områden. Vi på Skogsindustrierna arbetar med att få universitetsstudenter att få kännedom om skogsnäringens alla möjligheter. Därför genomförde vi nyligen intervjuer med civilingenjörsstudenter. Vad vill de? Vad värdesätter de? Och hur ser de på att arbeta i skogsnäringen?

Vi fick fin respons. En stor andel av studenterna i målgruppen kan beskrivas som ödmjuka samhällsvisionärer. De drivs av att göra skillnad, vill jobba för hållbarhet och en grön omställning samt är lösningsorienterade. Den här gruppen är också beredd att växa in i sin roll, och lära sig från grunden.

Skogsindustrin är en hållbar bransch, men vi behöver bättre beskriva grunderna för det påståendet. Därför behövs mer faktabaserad kunskap. Inte bara gällande framtidens skogsskötsel utan också mer forskning om produkter och resurseffektiva processer.

Det är tydligt att de studenter som har högre kunskap om skogsindustrin ser att vår industri är modern och att vi bidrar till ett hållbart samhälle. Denna grupp är generellt mer positiv till ett framtida arbete i skogsnäringen. De har fått syn på och vill bidra till vår resa mot nya innovativa biobaserade lösningar och produkter. Och de vet att den svenska skogen och vårt skogsbruk är viktig för landets ekonomi. Vi måste dock ännu tydligare kommunicera de framsteg som görs så att fler studenter kan se möjligheterna i skogsindustrin.

Vi har en stabil bransch att vara stolta över och det måste vi visa. Det finns många därute som vill bidra till utvecklingen. Därför behöver vi öppna dörrarna för samarbeten med studenter och låta dem ta del av våra framsteg – och det på alla nivåer i branschen. Att bjuda in studenterna och erbjuda examensarbeten så att de kan lära känna näringen är ett steg.

Trots att det finns mörka moln i världen just nu känns studenternas engagemang hoppfullt för framtiden.

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna