Studie: bekämpningsmedel inte alltid effektivast

Bekämpningsmedel förväntas ge ökade skördar och vinster för jordbrukarna, vilket dock inte alltid infrias. Det visar en ny studie.

FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt studien, publicerad i Environmental Science and Pollution Research, så fyller bekämpningsmedel en plats när det gäller att skydda sig mot specifika problem, exempelvis skadeinsekter. Men det går inte att automatiskt dra slutsatsen att användningen av bekämpningsmedel gynnar lantbrukare långsiktigt.

Analyserar andra studier

Studien består av en analys av ett stort antal vetenskapliga rapporter avseende bekämpningsmedlen neonikotinoider och fipronil. Dessa två bekämpningsmedel är inte alltid ekonomiskt fördelaktiga för lantbrukarna att använda, uppger forskarna, som är verksamma i en arbetsgrupp kring bekämpningsmedel, The Task Force on Systemic Pesticides, i studien.

Största problemet med bekämpningsmedlen är att de utvecklar resistens hos de skadedjur de är avsedda att bekämpa, samtidigt som de orsakar skada på naturen, inte minst när det gäller grödor som är beroende av pollinerande insekter.

Försäkringar kan ha effekt

Enligt forskarna behövs det utvecklas flera metoder som inte bygger på syntetiska bekämpningsmedel, som kan ge bättre kontroll över skadliga organismer och som samtidigt kan upprätthålla grödans produktivitet. Ett exempel är gemensamma fonder och försäkringar för lantbrukare, som kostar mindre än bekämpningsmedlen och som samtidigt ger ett ekonomiskt skydd.

Läs studien här (pdf-länk)

LÄS OCKSÅ: Första halvåret i EU 2018