”Sveaskog avverkar sparade naturskogar”

Striden kring att bevara Sveriges sista områden med gammal skog växer. Hårdast kritik bland landets skogsägare får Sveaskog, statens eget skogsbolag.

En avverkning av gammal skog som Sveaskog gjorde i Gourpaliden i Norrbotten kritiseras hårt av naturskyddarna med Björn Mildh i spetsen. Vid en inventering har naturvårdarna hittat naturvärden som visar att skogen höll höga värden i nyckelbiotopklass – trots det avverkade bolaget skogen.
En avverkning av gammal skog som Sveaskog gjorde i Gourpaliden i Norrbotten kritiseras hårt av naturskyddarna med Björn Mildh i spetsen. Vid en inventering har naturvårdarna hittat naturvärden som visar att skogen höll höga värden i nyckelbiotopklass – trots det avverkade bolaget skogen. FOTO: BJÖRN MILDH

– Sveaskog är på väg att tappa all trovärdighet. Vi har sett hur bolaget avverkar skyddsvärda skogar, nyckelbiotoper, som man tidigare skyddat. De hävdar att de gör naturvårdsinventeringar innan avverkningar men vägrar visa dem för oss, säger Björn Mildh, stridbar naturvårdare i Norrbotten.

Björn Mildh.
Björn Mildh. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

”Har en lång lista”

Han och flera andra inventerar och försöker skydda tidigare skyddade skogar som bolaget vill avverka.

– Det handlar inte om något enstaka område utan vi har en lång lista med skogar som avverkats, eller just nu planeras att avverka, trots att vi vet att det handlar om nyckelbiotoper. Guorpaliden är ett aktuellt område där Sveaskog vägrar visa oss naturvårdsinventeringen så att vi kan jämföra med våra. Jag börjar undra om de över huvud taget gjort några inventeringar, bara avverkningsplanering, säger Björn Mildh.

”Hugger allt de får”

Samma utveckling som i Norrbotten sker på Sveaskogs skogsinnehav i Dalarna. Det hävdar 22 naturvårdsorganisationer. I ett skriftligt upprop kräver de avverkningsstopp i Ore Skogsrike. Skälet är att bolaget avverkat över 600 hektar skyddsvärda äldre skogar. Ytterligare avverkningar planeras i området.

– Sveaskog hugger allt de får och eftersom de själva ska inventera och skydda områden så bestämmer de helt själva vad som avverkas. Vi har varit ute i Ore Skogsrike med dem och presenterat en egen inventering om skyddsvärda skogsområden. De lyssnade, sa inte så mycket och gick hem och skickade in maskinerna och började avverka, det är mycket illa, säger Margareta Wikström, ordförande i Naturskyddsföreningen i Rättvik.

Margareta Wikström.
Margareta Wikström. FOTO: PRIVAT

Hon berättar att Naturskyddsföreningen driver på för att staten, som representeras av regeringen, ska ändra avkastningskraven på Sveaskog.

– Att staten är drivande i att hugga ner skyddsvärd skog är inte acceptabelt, de borde få nya direktiv. Sveaskog gjorde ju mycket bra för många år sedan, bland annat med ekoparkerna, men nu kalhugger de till och med inne i ekopark Ejheden här i närheten. De kanske lämnar lite mer än utanför, men de trasar sönder skogarna med kalhyggen. Den höga avkastningen har ett pris, det får arterna i skogen betala, säger Margareta Wikström.

LÄS OCKSÅ: Sveaskog svarar på kritiken: ”Vi har inget att dölja”

LÄS MER: Skogsstyrelsen avslöjar tillsynsplanerna för 2018