Sveaskog säkrar tillgången på förnybart drivmedel

Sveaskog har tecknat nya leverantörsavtal för drivmedel. Detta för på sikt säkra tillgången till förnybara alternativ för de egna maskinlagen.

Sveaskog säkrar tillgången på förnybara drivmedel.
Sveaskog säkrar tillgången på förnybara drivmedel. FOTO: PATRICK DEGERMAN

Sveaskog har tecknat leverantörsavtal för drivmedel med Preem och Skoogs Bränsle. Detta för att möta nya förutsättningar och långsiktigt säkra tillgången till förnybara drivmedel för egna maskinlag.

Reducera utsläpp

Enligt Sveaskog har drivmedelsmarknaden förändrats radikalt under det senaste året till följd av den nya reduktionsplikten och utvecklingen av förnybara drivmedel tillverkade med hållbara råvaror.

Mats Oja, inköpschef på Sveaskog.
Mats Oja, inköpschef på Sveaskog. FOTO: SVEASKOG

– Avtalen innebär att Sveaskog reducerar sitt växthusgasutsläpp från drivmedel med cirka 80 procent enligt den mix av produkter och certifikat som leverantörerna garanterar. Vi betraktar detta mer som ett samarbete med hållbarhetsfokus, än ett renodlat leveransavtal, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Leverans i september

Skoogs Bränsle kommer leverera drivmedel inom Norrbotten, Västerbotten samt Västernorrland och Preem kommer distribuera drivmedel till resterande delar av Sverige. Skoogs Bränsle börjar leverera drivmedel den 1 september och Preem den 15 september.