Svenska kraftnät måste ta bort giftigt kreosot

Svenska Kraftnät måste ta bort cirka 760 markfundament som innehåller kreosot när man river två 220 kilovoltsledningar från Hallsberg till Värnamo. Det är Energimarknadsinspektionen som har tagit beslutet.

Myndigheten menar att det inte finns någon samhällsviktig funktion som motiverar att fundamenten får vara kvar.

Svenska kaftledningsstolpar är ofta förankrade i 20–30 slipers impregnerade med kreosot. Kreosot är svårnedbrytbart och har hälsofarliga ämnen som riskerar att spridas till känsliga miljöer om fundamenten får ligga kvar i marken. 

Även den förorenade jorden runt fundamenten ska tas bort. 

– Ett glädjebesked för markägarna. Det här handlar om 10 000-tals nedgrävda slipers och över 500 000 kilo giftigt kreosot som nu ska bort, säger LRFs expert Björn Galant som arbetat med frågan.

Åtgärderna ska vara klara senast 30 september 2019. 

Svenska kraftnät har ännu inte bestämt om man kommer att överklaga beslutet. Man har tre veckor på sig att överklaga.

– Nu kommer vi att titta på vad beslutet innebär för oss i detalj och hur det påverkar oss. Först då, och det tar sannolikt några veckor, kan vi bilda oss en uppfattning om det, meddelar Olof Klingvall, pressansvarig på Svenska kraftnät. 

 

undefined