Svenska och ekologiska råvaror ökar i offentlig sektor

Andelen svenska och ekologiska råvaror ökar något i den offentlig sektor. Ekologiskt ökar med 1,4 procentenheter medan det svenska ökar med 0,3 procentenheter. Eva Fröman på Ekomatcentrum tror att de svenska råvarorna kan öka ytterligare som en följd av sommarens torka.

Det går att ana en ökning i andelen svenska och ekologiska råvaror som upphandlas inom offentlig sektor. Andelen svenskt spås öka ytterligare efter sommarens torka.
Det går att ana en ökning i andelen svenska och ekologiska råvaror som upphandlas inom offentlig sektor. Andelen svenskt spås öka ytterligare efter sommarens torka. FOTO: ISTOCK

Enligt statistik från upphandlingsföretaget DKAB Service AB ökar andelen svensk och ekologisk mat inom offentlig sektor under det första halvåret 2018 jämfört med samma period 2017.

Störst ökning för ekologiskt

Första halvåret 2018 ligger andelen svenskt i upphandlingarna på 62,1 procent sett till kostnaderna, jämfört med samma period i förra året då andelen låg på 61,8 procent. För ekologiska råvaror är ökningen större, 1,4 procentenheter.

Statistiken baseras på cirka 60 procent av landets kommuner, regioner och landsting.
Statistiken baseras på cirka 60 procent av landets kommuner, regioner och landsting. FOTO: KÄLLA: DKAB SERVICE AB OCH EKOMATCENTRUM

Statistiken baseras på cirka 60 procent av landets kommuner, regioner och landsting och är enligt Eva Fröman, verksamhetsledare på organisationen Ekomatcentrum, en god fingervisning av hur det ser ut i landet.

Regioner och landsting köper mest svenskt

Mest svenskt köper regionerna och landstingen. Där ligger snittet på 63 procent svenska varor medan motsvarande inom kommunerna ligger på 62 procent. Däremot är äldreomsorgen bäst på att köpa svenska råvaror, 68 % av råvarorna som inom äldreomsorgen är av svenskt ursprung.

Köper också mest ekologiskt

Regionerna och landstingen är också de som köper störst andel ekologiskt där sjukhusköken står för störst andel. Totalt köper regionerna och landstingen 40 procent ekologiskt och på sjukhusen utgörs upp emot 50 % av inköpen av ekologiskt. Inom regioner och landsting är 24 procent av inköpen ekologiska svenska medan motsvarande siffra inom kommunerna är 22 procent.

Torkan kan påverka andelen ekologiskt

Eva Fröman på Ekomatcentrum, som presenterar statistiken, säger att hon befarar att flera kommer att välja bort det ekologiska när priserna stiger efter sommarens torka. Men hon tror inte att det kommer att påverka inköpen av svenska råvaror.

– Vi hör ju lite hur man resonerar och fler kommuner säger att de kommer hantera prisökningarna, för vi ser att priserna ökar, genom att hoppa av eko och välja svenskt i stället. Så vi tror inte att det svenska kommer att påverkas negativt av det, säger hon till Land Lantbruk.

Köper din kommun svenskt?

I Land Lantbruks upphandlingskarta kartlägger vi vilka kommuner som köper mer svenskt efter sommarens torka.

Hjälp till att fylla på genom att mejla till red@landlantbruk.se, skriv en kommer i kommentarsfältet nedan eller tagga med #upphandlingskartan i sociala medier, så fyller vi kartan med information.