Svenskarna väljer svenska livsmedel

75 procent av svenskarna väljer att köpa svenskproducerade livsmedel före livsmedel de tror är producerade i ett annat land. Det är en ökning med nio procentenheter från 2014, då motsvarande siffra var 66 procent. Det visar en ny Sifo-undersökning som ICA och LRF låtit göra.

Undersökningen visar också att 64 procent av kunderna är beredda att betala mer för svensk mat, en ökning med åtta procentenheter från 2014 då andelen låg på 56 procent. Samtidigt minskar andelen personer som säger att de oftare skulle välja svensk mat om priset var lägre (56 procent 2014 mot 48 procent 2015.)

undefined

– Det är fantastiskt att så många fler svenska hushåll nu säger att de väljer svenskt och att de är beredda att betala mer för svensk mat. Det ligger helt i linje med det som LRF och ICA arbetar tillsammans för att uppnå, säger Anders Svensson, VD för ICA Sverige AB.

Bland varukategorierna är det nötkött och griskött som lockar flest svenskar att välja svenskproducerat. Även här ökar andelen. I år säger 77 procent att de väljer svenskt griskött (70 procent 2014) och 79 procent säger att de väljer svenskt nötkött (77 procent 2014).

undefined

– Det är naturligtvis väldigt glädjande att fler konsumenter efterfrågar och är beredda att betala för de mervärden som finns i svensk livsmedelsproduktion, eftersom god djuromsorg och miljöhänsyn innebär högre kostnader för de svenska bönderna, säger Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF.

De skäl som uppges för att välja svensk mat är desamma som tidigare år: Bättre djurhållning, mindre antibiotikaanvändning, kortare transporter och omsorgen om svenskt lantbruk.