Svenskt Sigill skärper kraven för att gynna humlor och bin

Svenskt Sigill ska rädda fler humlor, bin och fåglar genom skärpta regler för att öka den biologiska mångfalden.

FOTO: MOSTPHOTOS

Lagom till firandet av den biologiska mångfaldens dag, idag 22 maj, har Svenskt Sigill infört krav att odlarna ska genomföra fler åtgärder för att främja pollinerare och bevara hotade arter.

Över 800 odlare kommer att medverka till fler humlor, bin, andra insekter och fåglar i jordbrukslandskapen. Tusentals åtgärder för ökad biologisk mångfald kommer på detta sätt till stånd före sista december 2019, som är slutdatum för att leva upp till regelverket. Arbetet inleds redan nu.

För att insatserna ska fungera väl på olika platser kan odlarna välja från en meny av åtgärder som alla gynnar pollinerande insekter och fåglar

På listan står bland annat:

* Bygga insektshotell för pollinerande insekter.

* Så blommande remsor vid åkern.

* Plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar.

* Anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs, vilket minskar behovet av växtskyddsmedel.

Det senaste året har nyheten om minskande antal fåglar i jordbrukslandskap i Sverige och insektsdöd ibland annat Tyskland skapat rubriker.

- Det här är ett otroligt viktigt steg vi tar. Svenskt Sigill ska vara en hållbarhetsmärkning i världsklass. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant och vi kan inte stå vid sidan av och titta på när arter försvinner, säger Britt Rahm, VD på Svenskt Sigill om de skärpta reglerna.

LÄS MER: Bisläpp ska lyfta svensk honung

Svenskt Sigill uppdaterar sin klimatcertificering