Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

13 februari 2018

Hej! I Svepet i dag läser du om att Arla återkallar stora mängder mjölk, att regeringen satsar 70 miljoner på bättre företagsklimat och att ett vaccin mot kvarka kan finnas på marknaden redan om två år.
Louise Carlsson Örning, Svepet-redaktör - ]

Arla återkallar 100 000 liter mjölk

Efter ett kvalitetsproblem i produktionen på Arlas anläggning i Jönköping återkallar nu Arla 100 000 liter mjölk.

Det är en ventil i homogeniseringsprocessen som inte fungerat som den ska vilket gjort att mjölken inte homogeniserats korrekt. Mjölken är dock inte farlig att dricka men den kan klumpa sig.

Mjölken som återkallas har levererats till flera butiker i Västsverige och har Bäst-före datum den 18 februari.

Arla beklagar det som hänt och att så stora mängder mjölk går till spillo.

Läs mer: Arla återkallar 100 000 liter mjölk (Göteborgsposten)Läs också: Fel på mjölken på Arla i Jönköping (Jönköpingsposten)

70 miljoner till företagsklimatet på landsbygden

Regeringen satsar 70 miljoner på att förbättra företagsklimatet på landsbygden. Pengarna kommer att kunna sökas av de 39 kommuner i landet som ingår i de så kallade stödområde A och som har särskilda utmaningar som påverkar företagens utvecklingsmöjligheter.

Kommunerna kan söka om upptill 1,76 miljoner och får själva avgöra hur pengarna ska användas inom ramen för syftet med satsningen.

Läs mer: Regeringen satsar 70 miljoner på landsbygdens företagsklimat (Land Lantbruk)

Vaccin mot kvarka klart 2020

Forskare har funnit bakterieproteiner som ger ett bra skydd mot sjukdomen kvarka, som drabbar hästar, och som skulle kunna användas för att utveckla ett vaccin utan de svåra biverkningar som tidigare vaccin gett.

Kvarka drabbar runt 75 djur per år och ger bland annat smärtsamma problem med luftvägar.

Vaccinet bedöms kunna finnas tillgängligt på marknaden 2020.

Läs mer: Genombrott för svenskt kvarkavaccin (ATL)Läs också: Registrering av hästar ska minska spridningen av kvarka (Land Lantbruk)Läs bakgrund: ”Du köper en häst på postorder – det kan komma vad som helst” (Land Lantbruk)

Franska lantbrukare brände däck i protest mot minskad Cap

Under förra veckan blockerade franska lantbrukare vägar med höbalar, jordbruksavfall och brinnande däck i protest mot minskade EU-stöd.

Protesterna skedde i Occitanie-regionen i sydvästra Frankrike efter att den franska regeringen aviserat att de vill minska antalet områden i landet som har rätt att söka jordbruksbidrag med 100 stycken. Vilket kommer leda till minskade intäkter för lantbrukare på upp emot 7 000 euro per år.

Läs mer: Franska lantbrukare protesterar mot minskade EU-stöd (Farmers Weekly)Läs också: Stora protester mot hotande nedskärningar (Land Lantbruk)Läs bakgrunden: Hård nedskärning av Cap väntas 2021 (Land Lantbruk)


”Naturskyddsföreningen målar upp en falsk bild”

Naturskyddsföreningen har kritiserat Sveaskog för sin avverkning i Ore Skogsrike i Rättviks kommun. De kräver att avverkningen stoppas och att en nyckelbiotopsinventering genomförs innan man går vidare.

Samtidigt kritiserar de också Skogsstyrelsen för att de inte utövar den tillsyn som de bör och för att de ”gömmer sig bakom skogsbrukets sektorsansvar”.

Sveaskog har tidigare sagt att en inventering redan är genomförd och att skogen som ska avverkas inte innehåller några höga naturvärden.

Nu svarar även Skogsstyrelsen på kritiken och skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle att Naturskyddsföreningen målar upp en falsk bild av deras verksamhet samt att Skogsstyrelsen har gjort den tillsyn som ingår i deras uppdrag.

Läs inlägget: ”Naturskyddsföreningen målar upp en falsk bild” (Dagens Samhälle)Läs tidigare debatt: ”Vi vaktar akut hotad skog – från staten!” (Dagens Samhälle)Läs också: ”Sveaskog avverkar inte skyddsvärd skog i Ore” (Dagens Samhälle)Läs också: ”Stoppa avverkningen i Ore Skogsrike” (Svenska Dagbladet)

Aktuellt från LRF

Anmäl dig till seminarium om framtidens jordbrukspolitik

Tisdag den 20 februari håller EU-kommissionen och LRF ett CAP-seminarium i Europahuset i Stockholm.

Anmäl dig här

Lökodlare får dispens för växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen har förnyat dispensen för växtskyddsmedlet Buctril som används inom lökodling. De avslag som tidigare gjorts i domstol har gjort situationen svår för lökodlare.

– Att Kemikalieinspektionen medgav dispens för Buctril ifjol och nu även i år är därför mycket glädjande för den svenska lökproduktionen, säger Agneta Sundgren, expert på växtskydd på LRF.

Läs mer: Lökodlare får Buctril-dispens från Kemikalieinspektionen (Land Lantbruk)

Digitalisering ska ge effektivare råttbekämpning

Ny digital teknik ska göra råttbekämpning mer effektiv. Genom den nya tekniken från Anticimex kan råttorna övervakas dygnet runt från distans, vilket underlättar arbetet med att bekämpa dem och att stoppa spridningen innan de leder till stora utbrott.

Tekniken är även miljövänlig och ses som ett humant sätt att avliva råttan, då inget gift används.

Läs mer: Råttor knäcks av digital teknik (Svenska Dagbladet)

Till toppen