Gå till innehåll

Meddelande:

Det ser ut att vara tekniska problem just nu.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

13 januari 2018

Hej! I Svepet i dag läser du om att det uppmärksammade tjädermålet får prövas i Mark- och miljööverdomstolen och om hur regeringens förslag på djurskyddslag blev.
Louise Carlsson Örning, Svepet-redaktör - ]

FOTO: Mostohotos

Tjädermålet – stoppade avverkningen ska prövas

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd för det uppmärksammade tjädermålet där Skogsstyrelsen gavs rätt att begränsa en skogsavverkning på grund av att området var spelplats för tjäder.

Södra som är de som drivit målet menade att det inte är rimligt att markägaren ska behöva stämma staten för att få sina rättigheter tillgodosedda och de valde därför att begära prövning i Mark- och miljööverdomstolen.

Beskedet att begäran nu beviljats mottas positivt.

– Det är glädjande att målet nu prövas av den högsta instansen, det behövs en vägledande dom, säger Göran Örlander, Södras skogsstrateg.

Läs mer: Stoppad avverkning ska prövas (Land Skogsbruk)Läs mer: Tjäder kostar skogsägare en halv miljon (Land Skogsbruk)Läs om liknande fall: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor (Land Skogsbruk)

Så blev regeringens förslag på ny djurskyddslag

Regeringens förslag på ny djurskyddslag är nu överlämnad till lagrådet. Reglerna ska träda i kraft i april 2019 och innebär flera ändringar som kan påverka svenska djurhållare.

Mest detaljerade är reglerna för sällskapsdjur och när det gäller produktionsdjur lämnas mycket av detaljerna till Jordbruksverket att reglera i sina föreskrifter.

Den föreslagna lagen innebär bland annat att djurhållaren blir skyldig att förebygga beteendestörningar och det införs ett kompetenskrav för djurhållare.

I den nya lagen föreslås också en möjlighet till omprövning vid djurförbud och förbud mot fixering.

Däremot skjuts de mer kontroversiella frågorna, så som kravet på att mjölkkor måste ha tillgång till bete och krav på lösdrift för alla djur, på framtiden. Även frågan om minkhållningen undviks i remissen.

Kommentar:

Efter flera års väntan har regeringen under torsdagen lämnat ifrån sig förslaget på ny djurskyddslag till lagrådet. En modernisering av lagen har av många ansetts nödvändig och om förslaget godkänns av lagråd och riksdag får vi en ny lag att rätta oss efter från och med den 1 april 2019. Både remissinstanser och regeringen ville låta förordningen sköta detaljregleringen. Med det nya förslaget står lagen som ett vägledande ramverk för berörd myndighet, Jordbruksverket. Hur de tolkar den nya lagen återstår att se.

Maria Törner, reporter, Land Lantbruk.

Läs mer: Ny djurskyddslag ska träda i kraft i april 2019 (Land Lantbruk)Läs också: Lagförslag avvisar mycket från utredningen (ATL)Läs hela den nya lagen: Lagrådsremiss – Ny djurskyddslag (Regeringen)

Amerikanskt rekord i köttätande väntas 2018

Amerikaner kommer äta mer kött 2018 än någonsin tidigare. Enligt det amerikanska departementet för jordbruksfrågor kommer varje person i snitt att äta 100,8 kilo rött kött och fågel under året.

Efter en nedgång mellan 2007 och 2014 har köttkonsumtionen i landet gått upp. Det kan delvis förklaras med lägre pris när tillgångarna på kött ökat. Till exempel var priset på kycklingbröst i november förra året det lägsta på fem år.

Men ökningen beror också på ändrade matvanor där många byter kolhydrater mot protein.

Läs mer: Amerikaner kommer äta rekordmycket kött 2018 (Bloomberg)


”Skogsexport är solidaritet”

”Ett nytt år är här. Det är tid för besinning i synen på skogarnas värde” – skriver Mellanskogs ordförande Karin Perers på Östersundspostens debattsida.

I sitt inlägg efterfrågar hon mer fakta och en ny ljusare syn på skogen och skogsbrukets bidrag till förbättringarna i världen.

”För oss 330 000 skogsägare i svenskt familjeskogsbruk är det självklart att se skogarnas många nyttor. Skogarna skapar arbetstillfällen och framtidstro i hela Sverige och inte minst i många utglesade bygder”, skriver hon.

Läs debatten: ”Skogsexport är solidaritet” (Östersundsposten)Läs också: ”Det brutala skogsbruket hotar den svenska folksjälen” (Dagens Nyheter)

Aktuellt från LRF

”Expressen har fel!”

I måndags skrev 16 bönder en debattartikel i Expressen som handlade om Sveriges självförsörjningsgrad. Matprotektionism, skrev Expressens ledarskribent Patrik Kronqvist. Men det handlar inte om matprotektionism, det handlar om sunt bondförnuft, replikerar Anders Holmestig från LRF.

Läs Holmestigs replik

Minst 120 nya jobb på Skogsstyrelsen

Under 2018 kommer Skogsstyrelsen behöva anställa mellan 120 och 150 personer. Vissa av anställningarna är ersättningsrekryteringar men de kommer också att utöka sin personalstyrka.

Bland annat är de nya rollerna som myndigheten söker personal till arbetsledare som ska ansvara för de nya personer som sysselsätts genom regeringens satsning ”Gröna jobb”.

Läs mer: Minst 120 nya jobb på Skogsstyrelsen (Land Skogsbruk)Läs om ”Gröna jobb”: Nya jobb skapas på Skogsstyrelsen (Land Skogsbruk)

Detta är premium-innehåll. Läs mer om vår premiumjournalistik!

Vill du läsa vidare?

från 135:- /mån

Bli medlem i LRF

  • Du får Sveriges största företagarorganisation i ryggen. LRF jobbar för landsbygdens framtid.
  • Land Lantbruk/Skogsbruk och familjetidningen Land ingår, både print och digitalt.
  • Dessutom en rad andra förmåner och erbjudanden.
från 171:- /mån

Prenumerera på Land Lantbruk

  • Du får 3 tidningar varje vecka + tillgång till digitalt innehåll
  • Land Lantbruk med Skogsbruk – Sveriges största fack- och nyhetstidning inom jord och skog
  • Land – Sveriges gladaste veckotidning
Till toppen