Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

14 mars 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Lantbruksbarometern: många bönder är hårt ekonomiskt pressade • Vallodlare blir utan krisstöd • Utvecklat lantbruk ger fred och mätta magar • Ekomjölken fortsätter att öka • Riksdagsdebatt om aktivisternas hot mot bönderna • Debattsvepet • Granne vill stoppa satsning på kycklingar
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Istock

7 av 10 lantbrukare ser lönsamheten som dålig

1 000 lantbrukare har intervjuats om sin lönsamhet, förutsättningarna för sitt företagande och framtiden i Lantbruksbarometern 2019. Två tredjedelar av de svenska bönderna beskriver lönsamheten som ganska eller mycket dålig. Förra årets extrema torka har slagit hårt mot samtliga fyra jordbruksgrenar, visar lönsamhetsindexet, som har minskat rejält i samtliga produktionsgrenar.

Bäst upplevd lönsamhet har mjölkproducenterna medan den största negativa förändringen skett bland grisproducenterna. För ett år sedan trodde nära 50 procent av grisproducenterna att de skulle klara sig bra, i år är siffran under 30 procent.

Läs mer: 7 av 10 lantbrukare ser lönsamheten som dålig (Land Lantbruk)Läs mer: Hårt torkdrabbade grisbönder ser ljust på framtiden (ATL)Läs mer: Många bönder hårt ekonomiskt pressade (Svenska Dagbladet)Läs mer: Det kan bara bli bättre… (Jordbruksaktuellt)

Jordbruksverkets nya beslut: Vallodlare blir utan krisstöd

Jordbruksverket föreslår att det tidigare stödet på cirka 87 miljoner kronor som skulle betalas ut för vallarealer ersätts av ett riktat stöd till nötkreatur, får och getter.

Anledningen till förändringen är att myndigheten inte kan belägga ett inkomstbortfall för vallodlarna. De arealer som det handlar om utgör till stor del grovfoder som skulle säljas, där priserna stigit och i genomsnitt därför kommer att uppväga en minskad inkomst.

Läs mer: Vallodlare blir utan krisstöd (Land Lantbruk)

Utveckling av lantbruket ger fred och mätta magar

Forskaren Per Frankelius vid Linköpings universitet konstaterar i en litteraturstudie av de teorier som finns kring varför krig startar, att orsakerna främst beror på brist på livsviktiga resurser som energi, vatten och mat.

I en artikel i medicinska tidskriften The Lancet förespråkar han en kraftfull satsning på innovationer i lantbruket över hela världen, och att dessa idéer och uppfinningar även sprids till världens fattigaste länder.

Enligt FN:s beräkningar krävs en rejäl ökning av produktion av kött och spannmål fram till år 2050, då världens befolkning förväntas uppgå till 9,6 miljarder människor.

Läs mer: Utveckling av lantbruket ger fred och mätta magar (Land Lantbruk)Läs hela artikeln här (engelsk text)

Ekomjölken fortsätter att öka

Invägningen av ekologisk mjölk ökade fram till och med 2012, sedan stabiliserades nivån, för att på nytt vända uppåt 2016, en trend som håller i sig enligt Jordbruksverkets statistik.

För 2018 ökade invägningen av ekologisk mjölk förra året med 51 000 ton, eller 12 procent, jämfört med året innan. Ökningen gör att 17 procent av den totala mjölkinvägningen var ekologisk.

Läs mer: Ekomjölken fortsätter att öka (Land Lantbruk)

Riksdagsdebatt om aktivisternas hot mot bönderna

Den senaste tidens uppmärksammade granskning av djurrättsaktivister som hotar och trakasserar lantbrukare debatterades i riksdagen under tisdagen. Inrikesminister Mikael Damberg (S) sade att regeringen vill stärka polisens befogenheter att bekämpa djurrättsmotiverad brottslighet, och underströk att polisen tar brotten på stort allvar.

Flera som ställde frågor och lyfte fram åsikter betonade att brotten måste tas på större allvar än vad som görs i dag, och att det krävs hårdare rättsliga påföljder.

Läs mer: Riksdagsdebatt om aktivisternas hot mot bönderna (Land Lantbruk)


Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

”Korkade stadsbor och smarta lantisar” (Jordbruksaktuellt)”Vad fan får vi på landet för våra skattepengar?” (Aftonbladet)”Därför är exporten så viktig” (Jordbruksaktuellt)”Servettbudgeten stryper källan till grundvatten” (Aftonbladet)”Hållbar utveckling bör bli ett övergripande mål för all politik” (Dagens Nyheter)

Aktuellt från LRF

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet ger nya möjligheter för hästföretagare

Nu finns en kvalitetsmärkning för alla som driver hästverksamhet. – Det är här ett sätt att kunna visa att man är professionell i sin verksamhet, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

”Det här är en viktig milstolpe för LRF Häst”

Granne vill stoppa satsning på kycklingar

En lantbrukare i Tomelilla kommun ville ställa om från grisar till fjäderfän då efterfrågan på svensk kyckling har ökat markant. Länsstyrelsen i Skåne gav tillstånd om djurhållning för platser till högst 250 000 slaktkycklingar, men nu har grannen, tillika äggproducent, överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. Anledningen är att risken för att sjukdomar ska slå till ökar markant.

En veterinär från Svenska Ägg som ombetts att yttra sig framlägger att ju tätare population av fjäderfän, desto större är risken att smittsamma sjukdomar sprids. Praxis är därför att anläggningar byggs så långt från varandra som möjligt.

Läs mer: Granne vill stoppa satsning på kycklingar (Lokaltidningen Ystad)

Till toppen