Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

13 mars 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Palle Borgström i TV4:s Brottsjournalen om hoten mot bönder • 18 avmagrade kor omhändertogs – fick avlivas • Jordbruksverket underkänns för sena utbetalningar • Hälften av de förrymda korna är infångade • Riksrevisionen har granskat jäv på Skogsstyrelsen • Riksåklagaren inleder ingen förundersökning mot åklagaren i jaktbrottshärvan • Debattsvepet • Getabocken Lincoln vald till borgmästare
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Ann Lindén

Palle Borgström i TV4:s Brottsjournalen om hoten mot bönder

I tisdagens Brottsjournalen, kriminalmagasinet som leds av Leif GW Persson och Jenny Strömstedt, fanns ett inslag om de militanta djurrättsaktivisterna. Där intervjuades bland annat LRF:s ordförande Palle Borgström och djurbonden Anette Gustawsson, som har hotats vid flera tillfällen av djuraktivister.

Palle Borgström gav historik och fakta kring trakasserierna, medan Anette Gustawsson fick berätta om sina personliga erfarenheter av att aktivisterna försöker stoppa och tysta en hel arbetskår.

Mats Bergström på Skaraborgspolisen medverkade också i programmet och gav sin syn på situationen, samt berättade vad som görs från polisens sida.

Se programmet här

18 avmagrade kor omhändertogs – fick avlivas

I början av mars utförde Länsstyrelsen i Västerbotten en djurskyddskontroll hos en djurägare och upptäckte en rad missförhållanden. Länsstyrelsen omhändertog 18 avmagrade och lusangripna nötkreatur, men de var i så pass dåligt skick att man sedan tvingades avliva dem.

Enligt Länsstyrelsen har djurägaren inte vidtagit några åtgärder för att åtgärda djurens problem. Han har dessutom vid tidigare tillfällen fått kritik för sin djurhållning vid kontroller, en gång så pass allvarligt att det ledde till omhändertagande av djur.

Nu kommer det bli en utredning om händelsen, och därefter tas ett beslut huruvida personen får ha djur i framtiden eller inte.

Läs mer: 18 avmagrade kor omhändertogs – fick avlivas (Svt Nyheter)

Jordbruksverket underkänns för sena utbetalningar

Ekonomistyrningsverket (ESV) kritiserar i sin årliga revision Jordbruksverket för deras bristande skötsel av hur de hanterar utbetalningarna av EU-stöden till lantbrukarna. Det är inte första gången som ESV slår ned på myndigheten och lyfter fram IT-systemet som ett område att förbättra.

– Jordbruksverkets IT-system fungerar inte särskilt bra för att säkra myndighetens utbetalningar till mottagarna. ESV har uppmärksammat problemet under flera år och jag tycker att det är bekymmersamt att det kvarstår, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV.

Annars fungerar förvaltningen av EU-medel i Sverige bra. Svenska utbetalningar har en felprocent under 2 procent, vilket är EU-kommissionens gräns för en godkänd hantering.

Läs mer: Jordbruksverket underkänns för sena utbetalningar (Land Lantbruk)Läs mer: Jordbruksverkets IT-system ett återkommande problem (Jordbruksaktuellt)Läs mer: Stöden beräknas vara utbetalade till våren (Land Lantbruk)

Hälften av de förrymda korna är infångade

Under flera år har kossorna till och från gått lösa helt utan tillsyn i ett litet samhälle utanför Alvesta. Bland annat har de synts springande på bilvägar och i folks trädgårdar. Nu har dock djurägaren börjat samla in djuren, efter att ha blivit uppmanad av länsstyrelsen att ta hand om sina tjurar och kvigor.

Anledningen till att de kunnat rymma från sina hagar är på grund av dåliga stängsel. Länsstyrelsen har ännu inte tagit något beslut angående vilka åtgärder som måste vidtas, men förmodligen kommer det krävas att djurägaren sätter upp ett bättre stängsel.

Läs mer: Hälften av de förrymda korna är infångade (Land Lantbruk)

Riksrevisionen har granskat jäv på Skogsstyrelsen

Riksrevisionen har undersökt i vilken omfattning fem statliga myndigheter under 2016 gjorde inköp från företag med kopplingar till myndighetens anställda eller deras anhöriga – så kallade närståendetransaktioner.

Granskningen visar att femton anställda inom Skogsstyrelsen har direkta eller indirekta kopplingar till företag som myndigheten haft transaktioner med. Riksrevisionen bedömer dock att hälften av dem innebär en låg risk för att myndighetens förtroende skadas.

Enligt Skogsstyrelsens ekonomichef Frank Lantz ska bristerna åtgärdas. De ska även titta på hur man kan tydliggöra ansvaret för upphandling och förbättra avtalsförvaltningen ännu mer.

Läs mer: Riksrevisionen har granskat jäv på Skogsstyrelsen (Land Skogsbruk)

Ingen förundersökning mot åklagaren i jaktbrottshärvan

Polis och åklagare använde hemlig telefonavlyssning innan man grep och häktade en 69-årig man som tillsammans med fyra andra män misstänktes för grovt jaktbrott i Västmanland hösten 2018. Försvaret har hävdat att telefonavlyssningen saknar stöd i lagen, och i december polisanmälde 69-åringen tillsammans med sin advokat Sven Severin miljöåklagare Lars Magnusson för tjänstefel.

Såväl miljöåklagare Lars Magnusson som den domare vid tingsrätten som tog beslutet om telefonavlyssning har granskats av Riksåklagaren. Nu läggs ärendet ner då beslutet om avlyssning som mest kan handla om ett tjänstefel, eller ett ringa tjänstefel, och det är enligt RÅ:s bedömning inte straffbart.

Läs mer: Riksåklagaren inleder ingen förundersökning (Svensk Jakt)


Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

”Politiker – engagera er i EU:s jordbrukspolitik” (Land Lantbruk)”Dåligt omdöme får inte försena omställningen” (Land Skogsbruk)”Regeringens hetsjakt på jägare måste få ett slut” (Svensk Jakt)

Aktuellt från LRF

Nu tar Bonden i skolan plats på mjölkpaketen

Under mars månad börjar Falköpings Mejeri och Grådö Mejeri rulla ut mjölkpaket med information från Bonden i skolan på baksidorna. I flera olika paketutformningar får Bonden i skolan möjligheten att sprida kunskap så att fler kan lära sig vad bonden gör och varifrån vår svenska mat kommer.

”Fantastisk möjlighet att sprida kunskap om den svenska bonden”

Getabocken Lincoln vald till borgmästare

En treårig getabock med namnet Lincoln har valts till borgmästare i den lilla staden Fair Haven i Vermont i USA. Staden har saknat borgmästare, och när Joseph Gunther, stadens politiskt högst rankade människa, läste om att staden Omena i Michigan hade valt katten Sweet Tart till ledare, tyckte han att det läge att göra något liknande.

Lincoln vann valet före hunden Sammie, ökenråttan Crystal och ett antal andra djur. Nu ska getabocken få sköta diverse uppdrag under olika helgdagar och evenemang som Memorial Day och Äppelfesten.

Läs mer: Getabocken Lincoln vald till borgmästare (ATL)

Till toppen