Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

14 september 2018

Hej! I Svepet läser du i dag om följande: • Kommunens VA-planer kostar honom en miljon + Expertkommentar • Engelska bönder i chock efter Brexit besked • Södra utökar produktionen och nyanställer • Stenmuren i Blekinge: Domstolen säger nej • Laholm serverar mer nötkött för att hjälpa bönder
Louise Carlsson Örning Svepet-redaktör - ]

Stora protester mot kommunens VA-planer

I Köpings kommun riskerar fastighetsägaren Roland Karlsson att tvingas betala 900 000 kronor för anslutning av hans 8 byggnader till följd av kommunens VA-planer.

Kommunen vill att området där Roland Karlssons gård ligger ska anslutas till deras VA-nät med en 22 kilometer lång ledning som går över både land och sjö. Kravet gäller trots att Roland Karlsson 1992 investerade i avloppssystem med trekammarbrunnar, markbädd och infiltrationsledning som inte släpper ut något i någon sjö.

Kommentar:

Striderna kring utbyggda kommunala VA-nät fortsätter att rasa runt om i landet. En av dem utspelar sig i Köping där kommunen har budgeterat minst 85 miljoner kronor för att VA-ansluta ett område med 235 fastigheter, mestadels sommarstugor. Notan hamnar hos fastighetsägarna.

Kommunen hänvisar till Lagen om vattentjänster, LAV, men kritikerna tycker att logiken haltar. Fastigheterna i fråga beräknas årligen släppa ut 20 kilo fosfor i Mälaren medan kommunens eget reningsverk släpper ut 1,1 ton.

Det är inte bara miljöargumenten i anslutningen till de kommunala VA-näten som ifrågasätts. Oftast har det inte ens gjorts någon inventering av de enskilda avloppen som ska ersättas, av vilka många kan vara fullt funktionsdugliga eller kan förbättras till en låg kostnad.

Ju fler som ansluts, desto större blir också sårbarheten när problem av olika slag uppstår. Samtidigt är det allmänt känt att reningsverken vid överbelastningar eller tekniska problem bräddar det orenade avloppsvattnet ut i sjö eller hav.

Göran Berglund, reporter, Land Lantbruk

Läs mer: Kommunens VA-planer kostar honom en miljon (Land Lantbruk)Läs också: Politikerna börjar vackla om beslutet (Land Lantbruk)

Engelska bönder i chock efter Brexit-besked

Den brittiska regeringen presenterade under onsdagen sin plan för ett ”grönt Brexit”. I planen finns enbart miljöersättningar kvar för de engelska lantbrukarna och lantbrukarna förlorar alltså sina produktionsstöd efter EU-utträdet.

Den brittiska bondeorganisationen, NFU, är i chock efter beskedet.

NFU:s ordförande Minette Batters är starkt kritisk mot att man lägger fram denna plan och att regeringen inte ens nämner livsmedelsproduktion eller några åtgärder för att skydda lantbrukarna från effekterna av marknadens svängningar i sitt uttalande.

Det är i första hand bönderna i England som berörs av förslaget. Hur stöden förändras i Skottland, Wales och Nordirland är en senare fråga.

Läs mer: Engelska bönder i chock: Får bara behålla miljöstöd efter Brexit (Land Lantbruk)Läs mer: Lantbrukare får indragna stöd efter Brexit (Farmers Weekly)

Tusentals grisar riskerar att dö i orkanen Florence

Orkanen Florence är på väg mot USA. Två av landets största jordbruksstater North och South Carolina är de som tros drabbas värst.

1,7 miljoner människor har redan evakuerats från den Amerikanska östkusten. Men då människorna flyr i de jordbruksrika delstaterna är det nästan omöjligt att evakuera boskapen. Många boskapsdjur riskerar nu att dö av de kraftiga vindarna eller drunkna om vattenmassorna i området höjs.

Allra störst är faran i North Carolina där flera av statens 8 000 grisuppfödning ligger inom tio mil från kustlinjen.

Läs mer: Tusentals grisar riskerar att dö i orkanen (Svenska Dagbladet)Läs mer: Orkanen Florence drar in över North och South Carolina (The Washington Post)Läs också: Följ orkanen på kartan (New York Times)

Södra utökar produktionen och nyanställer

Södra utökar sin produktion vid sågverket i Mönsterås. Förändringen innebär 100 000 kubikmeter ytterligare per år samt nyanställning av ungefär 30 personer, samtidigt som man inför treskift.

Stor efterfrågan på trävaror är bakgrunden till beslutet.

– Vi har gått in i segmentet med byggsystem i trä och investerar i en fabrik för korslimmat trä bredvid vårt sågverk i Värö. produktionen vid den nya anläggningen kommer att kräva en del volym från sågverket i Värö. En del av den tappade volymen ökar vi nu i stället upp i Mönsterås. Även vårt förvärv av det engelska försäljningsbolaget Södra Wood Ltd har förbättrat våra marknadsförutsättningar och vi ser mycket ljust på framtiden, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.

Läs mer: Södra inför treskift på sågverk i Mönsterås (ATL)

Stenmuren i Blekinge: Domstolen säger nej

Mark- och miljööverdomstolen beslutade under gårdagen att inte bevilja prövningstillstånd för vidare prövning i Per Brunbergs mål om dispens för att flytta en stenmur och en hög med stenar.

– Jag är väldigt besviken, det är sorgligt helt enkelt. Det patetiska är att om det kommit någon och velat bygga något på marken då hade det gått. Men när bonden vill effektivisera så blir det nej, säger Per Brunberg till Land Lantbruk.

Men även om Per Brunberg inte fick rätt i domstolen menar Lisa Kylenfelt från LRF Konsult som varit ombud i ärendet att överklagan är en viktig signal. Hon uppmanar fler markägare att överklaga beslut som de bedömer felaktiga i syfte att visa på de eventuella orimligheter som uppstår i deras dagliga arbete som lantbrukare.

Läs mer: Stenmuren i Blekinge: Domstolen säger nej (Land Lantbruk)Läs också: Lantbrukare får nej till att flytta stenmur (SVT Nyheter Blekinge)Läs bakgrunden: LRF hoppas Pers stenmur blir vägledande (Land Lantbruk)

Aktuellt från LRF

Så kan vi arbeta för att minska viltskador

LRF har tagit fram tips och råd kring hur markägare och jägare kan arbeta och tänka för att underlätta dialogen och på så sätt minska viltskador.

Fakta på bordet underlättar dialogen

Laholm serverar mer nötkött för att hjälpa bönder

Laholms kommun har beslutat att servera mer nötkött i skolor och förskolor för att stötta lantbrukare som drabbats av torka och foderbrist.

Lösningen innebär att man tar bort den dag då man vanligtvis serverats en vegetarisk rätt. Beslutet fattades efter diskussion med LRF hur man kan stödja lantbruket efter sommarens torka.

Läs mer: Laholm serverar mer nötkött för att hjälpa bönder (SVT Nyheter)

Till toppen