Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

15 mars 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Lantbrukarna förlorade i Slussenmålet • Ledare för djurrättsgrupp åtalas • Foderfabrikerna går för fullt i torkans spår • Färre grisar i EU • Böter om barkborreträd lämnas kvar • Vildsvinen i Finland har blivit färre • Debattsvepet • SLU bjöd på vegomat - då fixade studenterna grillfest
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Istock

Lantbrukarna förlorade i Slussenmålet

Vattennivån i Mälaren kommer att höjas i samband med bygget av nya Slussen, och lantbrukarna som drabbas av vattenhöjningen på sina marker krävde sammanlagt 350 miljoner kronor i ersättning. Stockholms stad tyckte dock att 35 miljoner var mer rimligt.

Nu har tvisten avgjorts av Mark- och miljödomstolen, som beslutade att lantbrukarna får sammanlagt omkring 40 miljoner kronor. Detta grundar sig på att domstolen ansåg att Stockholms stads beräkningsmodell var tillförlitlig.

Läs mer: Lantbrukarna förlorade i Slussenmålet (Land Lantbruk)Läs mer: Stockholms stad vann Slussenmålet (ATL)Läs mer: Stockholms stad nöjd med domen (ATL)

Ledare för djurrättsgrupp åtalas

Brotten som djurrättsaktivisten misstänks för är misshandel, olaga hot och hemfridsbrott och ska ha skett i samband med en aktion mot en minkfarm 2017.

Djurrättsledaren åtalas för hemfridsbrott då han och hans grupp olovligen uppges ha vistats i minkfarmarens trädgård. Vidare ska ledaren ha lagt upp en bild på sociala medier av ett skelett med texten ”fd minkfarmare”, vilket enligt åtalet utgör olaga hot.

Läs mer: Ledare för djurrättsgrupp åtalas (ATL)

Foderfabrikerna går för fullt i torkans spår

Fjolårets dåliga skördar av vall och spannmål innebär att behovet av färdigfoder är stort. Det framkom på Lantmännen Skaraborgs distriktsstämma.

– Foderfabrikerna går för fullt. I Lidköping kör vi femskift och prognosen är en produktion på 300 000 ton jämfört med 240 000 ton förra året, berättar regionchef Bengt Karlsson.

Han konstaterar att den ovanligt höga andelen färdigfoder till mjölkkorna innebär ökade kostnader men att dessa i viss mån kan täckas av att korna mjölkar mer.

Läs mer: Foderfabrikerna går för fullt i torkans spår (Land Lantbruk)

Färre grisar i EU

Eurostat har publicerat en sammanställning över statistik från alla medlemsländerna i EU. Med 148,8 miljoner grisar i EU är det en nedgång på 1 procent jämfört med samma tidpunkt 2017. Antalet suggor i EU har minskat med 3 procent till 11,8 miljoner djur.

I Sverige har det totala antalet grisar i stället ökat. I december fanns det 1,41 miljoner djur, vilket är 2,5 procent fler än vid samma tidpunkt 2017. Antalet suggor har dock minskat med 6,5 procent under samma period.

Läs mer: Färre grisar i EU (Jordbruksaktuellt)

Vite om man lämnar kvar barkborreträd

Skogsägare som inte tar hand om sina barkborreskadade träd i skogen riskerar vite, utdelat av Skogsstyrelsen. Myndigheten ger i första hand råd om åtgärder, i andra hand kan ett föreläggande att ta ut träden före ett visst datum utfärdas. Görs inte det i tid kan man få betala en straffavgift.

Skogsstyrelsen tror dock att de flesta kommer att ta sitt ansvar och ska under våren samarbeta med skogsindustri och medlemsorganisationer för att minska angreppens storlek.

Läs mer: Vite om barkborreträd lämnas kvar (Land Skogsbruk)

Vildsvinen i Finland har blivit färre

Finland har hittills inte haft några fall av afrikansk svinpest och arbetar förebyggande för att hålla smittan borta. En åtgärd har varit att öka avskjutningen av vildsvin och därför har man underlättat regleringarna i vildsvinsjakten. Som ett resultat har vildsvinsstammen i Finland minskat rejält, enligt Naturresursinstitutet Luke.

Ett annat sätt att upptäcka smitta på ett tidigt stadium är de löpande kontroller som görs av fällda vildsvin, men även självdöda. Förra året togs prover från 715 fällda och 21 självdöda vildsvin i Finland.

Läs mer: Vildsvinen i Finland har blivit färre (Land Skogsbruk)


Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

”Djurrättsaktivister hotar demokratin” (Altinget)”Hejda gruvföretagens framfart för lantbrukets skull” (ATL)”Sluta skicka miljönotan till oss ute i landet” (Norran)

Aktuellt från LRF

Myndigheter och företagare ska känna förtroende för varandra

Väl fungerande myndighetskontakter är en av de absolut viktigaste nycklarna för att våra företag ska lyckas. Under 2019 arbetar LRF intensivt med detta och kallar det God myndighetsutövning. Men vad menar ni med God myndighetsutövning?

Det kan du läsa om här

SLU bjöd på vegomat – då fixade studenterna grillfest

När Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, hade öppet hus för gymnasiestudenter och andra intresserade i Alnarp bjöds det också på mat – bland annat veganwraps med kikärtor producerade utomlands och äpplen från Tyskland.

Det tyckte många SLU-studenter var riktigt dåligt, som tyckte fokus borde vara på svensk matproduktion. De ordnade därför en egen grillfest och serverade hamburgare med tillbehör, allt producerat i Sverige och sponsrat av svenska lantbruksföretag.

– Det var ingen aktion mot veganmat. Vi gör ingen värdering av vad man väljer att äta, men SLU borde göra ett ställningstagande och välja 100 procent svenska råvaror, säger Lars Johansson, lantmästarstudent på Alnarp och en av initiativtagarna till den spontana grillfesten.

Läs mer: Grillfest för svenskt lantbruk (ATL)Läs mer: Lantmästarkåren reagerade när SLU bjöd på vegansk mat (Jordbruksaktuellt)

Till toppen