Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

16 april 2018

God morgon! I dag kan du läsa om: • Biogas kan ge miljardtillskott till BNP • Vårbudgeten: Regeringen satsar på solceller och biogas • Tulip skär ned i Storbritannien • Kungamedalj till Glassbonden • Otillräcklig askåterföring skadar skogen • Dramatiskt ökat antal fall av TBE
Martin Wallström Svepet-redaktör - ]

Svensk biogas kan bli miljardmarknad

Om målen för en svensk strategi inom biogas nås, så kan detta tillföra svensk ekonomi 30 miljarder kronor per år. Det framgår av en rapport som presenterades nyligen av Energigas Sverige, i samband med ett förslag till en nationell biogasstrategi.

Biogas skapar nya arbetstillfällen, ökade exportmöjligheter och kan bidra till att Sverige tar täten i klimatarbetet, enligt Maria Malmkvist, som är vd för Energigas Sverige.

Den nationella biogasstrategin har idag som mål en biogasproduktion på 2 terawattimmar, med ett BNP-värde på 4 miljarder kronor. Om målet utökas till minst 15 terawattimmar, innebär det en siffra på 30 miljarder kronor. Utöver det kan 15 000 nya jobb skapas, ifall aktörer som regering och riksdag, myndigheter, kommuner och regioner, och företagen går ihop.

I rapporten presenteras också ett förslag till nationell biogasstrategi, med ett antal åtgärder, exempelvis att förbättra konkurrensen, att öka fokus på biogas i kommuner och landsting, bland annat vid upphandlingar, samt att en nationell biogassamordnare tillsätts av regeringen.

Läs också: Svensk biogas kan bli värd 30 miljarder kronor (Bioenergitidningen)

Vårbudgeten: Ökat stöd för solceller och biogas

Regeringens vårbudget läggs officiellt fram av finansminister Magdalena Andersson under måndag morgon. Där förslår regeringen ett ökat stöd till företag och privatpersoner som installerar solceller, med 170 miljoner kronor. Därmed skulle stödet i år uppgå till närmare 1,1 miljarder kronor. Förslaget läggs fram av regeringen ihop med Vänsterpartiet. I början av året höjdes stödet till privatpersoner från 20 procent till 30 procent av stödberättigade kostnader. De nya pengarna ska bland annat gå åt till att korta köerna genom att Länsstyrelserna får mer resurser.

Centern föreslår istället ett grönt avdrag som innefattar fler alternativ, däribland solvärme och laddboxar för elbilar.

Regeringen föreslår i vårbudgeten även en utökad satsning på biogas, totalt med 270 miljoner kronor. Enligt Sydsvenskan kan pengarna rädda ett 40-tal biogasanläggningar i Skåne, som idag missgynnas av importen av billig gas från Danmark.

Läs också: Regeringen: 170 miljoner till solceller (Sveriges Radio)Läs mer: Utökat solcellsstöd i regeringens vårbudget (Regeringen)Läs mer: Regeringen satsar på biogas i vårbudgeten (Sydsvenskan)Läs mer: Ökade satsningar för tre miljarder (GP)

Tulip skär ned i Storbritannien

Danish Crowns brittiska dotterbolag drar ned personalstyrkan med 170 medarbetare av totalt 8 000 anställda i hela Storbritannien. Nedskärningarna sker i företagets fabrik i Bodmin, Cornwall, som tillverkar färdigstekt bacon och andra köttprodukter. Även om verksamheten har utvecklats med nya affärer med engelsk detaljhandel, så konstaterar företaget att det idag finns en överkapacitet. Danish Crown arbetar sedan tidigare med en internationell expansionsplan, som innefattar en ökning av verksamheten i bland annat Sverige och Polen.

Läs också: Tulip sparkar170 medarbetare i England på grund av vikande försäljning (Landbrugsavisen)Läs mer: Danish Crown förbereder sig för tillväxt (Land Lantbruk)


”Viktigast är att få största miljönytta för pengarna”

Centerpartiets har inte för avsikt att fastighetsägare ska få släppa ut dåligt renat avloppsvatten. Men insatserna måste ske där de har störst effekt. Det skriver Kristina Yngwe (C) och Eskil Erlandsson (C), i en replik till Anders Mårtensson.

”Till skillnad från vad Anders Mårtensson ger sken av i sin replik, innebär givetvis inte Centerpartiets förslag att fastighetsägare ska släppa ut dåligt renat avloppsvatten”, skriver de.

”De avlopp som har störst påverkan på miljön, de som ligger nära vatten och har stora utsläpp, ska åtgärdas först. Har man inte en betydande påverkan ska det vara möjligt att skjuta upp investeringen så den kan göras effektivt, något som skapar ett rimligt och effektivt system. Det handlar både om att få så mycket miljönytta som möjligt för de investeringar som görs, samt respekt för människors ekonomi”, uppger Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson.

Läs också: ”Viktigast är att få störst miljönytta för pengarna” (Land Lantbruk)Läs mer: Rimligt att fastighetsägare tar avloppsansvar (Land Lantbruk)Läs mer: Ekonomisk smäll hotar tusentals hushåll (Land Lantbruk)

Aktuellt från LRF

Operamöte gav glassiga fjällkor

I början av 1990-talet träffades Tomas och Helena Ågren på Norrlandsoperan, ljuv musik uppstod och några år senare blev de lantbrukare på heltid för att 2010 bli berömda som Glassbonden. Idag, den 16 april, får de ta emot guldmedalj av kung Carl XVI Gustaf.

”Serveringen ligger vid kvigornas hage”

Askåterföring sker med otillräckliga miljöhänsyn

När aska återförs till skogen så är syftet att föra tillbaka biomassa och näring, samt att motverka försurning, genom de ämnen som återförs. Men återföringen sker inte med tillräckliga miljöhänsyn, enligt en undersökning från Skogsstyrelsen. Askåteföring har skett på mellan 5 000 och 15 000 hektar produktiv skogsmark per år, sedan 2000.

En uppföljning av det arbetet från Skogsstyrelsen avsåg 782 hektar, där regelverket efterlevs på ett bristande sätt. På plussidan finns att körskadorna är begränsade. Men askan spreds utanför spridningsområdet i 20 procent av fallen. Och i 42 procent av fallen tas inte hänsyn till naturvärden, enligt gällande samrådsprotokoll. I hela 90 procent av fallen så var skyddsavståndet till diken kortare än rekommendationen, som i normalfallet ligger på 25 meter.

Läs också: Bristande miljöhänsyn i askåteföringen (ATL)

Ökat antal TBE-fall oroar Folkhälsomyndigheten

I fjol anmäldes 64 procent fler fall av TBE, 391 fall, enligt Folkhälsomyndigeten. En sval sommar var sannolikt en faktor bakom ökningen. Största delen av ökningen skedde i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västra Götalands län. Insjukningarna skedde främst längs Östersjökusten och kring Mälaren, Vänern och Vättern. Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet fall av TBE ökat stadigt de senaste tre decennierna, bland annat beroende på ett ökat antal smittade fästningar och värddjur, samt vegetationsperiodens längd och vädret. Ska man ha ett fullgott skydd bör vaccination mot TBE ske i god tid innan fästingsäsongen.

Läs också: Fler fall av TBE än någonsin tidigare (Land)

Till toppen