Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

17 maj 2018

God morgon! I Svepet i dag: • Molstabergfallet överklagas • Årshögsta för mjölkprisindex • Kristersson (M) vill dra ner mer på Cap • Ny reglering av fosfor • Brasilien bestrider EU om kycklingkött • Replik om Skogsstyrelsens kartor • De får en känga av Rockström
Louise Carlsson Örning, Svepet-redaktör - ]

Beslutet om skyddsjakt i Molstaberg överklagas

LRF har beslutat att överklaga Länsstyrelsens beslut att inte tillåta skyddsjakt på vargen efter attackerna mot fårgården i Molstaberg.

Förbundsordförande Palle Borgström meddelade på onsdagen att de kommer att driva fallet som ett principmål och överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Läs mer: LRF: Molstaberg blir principmål (Land Lantbruk)Läs också: Kristina Yngwe (C) om Molstaberg (Land Lantbruk)Läs också: Efter beslutet: Molstaberg lägger ner (Land Lantbruk)

Årshögsta för mjölkprisindex

Under tisdagens mjölkauktion steg mjölkprisindex med 1,9 procent. Därmed är GDT-index på samma nivå som under den tidiga hösten 2017.

Helmjölkspulver ökade med 0,2 procent, skummjölkspulver med 3,0 procent och smör med 2,4 procent.

Läs mer: GDT åter uppåt (Land Lantbruk)

Ulf Kristersson (M) vill dra ner mer på Cap

Jordbruksstödet från EU bör minska mer än de föreslagna fem procenten – det anser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

– Budgetprocessen måste ta sikte på att reformera det som verkligen kostar pengar – den gemensamma jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Allt är inte fel, men mycket behöver förändras. Och tiden att göra det är nu, sa han under sitt tal i Europahuset i Stockholm på onsdagen.

Läs mer: Kristersson vill dra ner mer på Cap (Land Lantbruk)Läs också: Regeringen vägrar betala mer till EU (Land Lantbruk)

Ny reglering av fosfor kan vara på väg

Tusentals ton med slam från reningsverk produceras i Sverige varje dag. Ungefär 30 procent av slammet läggs på åkermark för att fosfor ska sättas i kretslopp. Att tillföra fosfor till jordbruksmarken är nödvändigt, men slamspridningen är dock inte hållbart i längden enligt bland andra LRF.

Men nu kan alternativen till slamspridningen vara på väg. Enligt uppgifter till Sveriges Radio ska regeringen denna månad börja utreda möjligheten att lagstifta om att sätta fosforn i kretslopp.

– Frågan om slam har debatterats länge men det är två aspekter som är nya. Det ena är att vi vet att slammet innehåller mycket plast och det andra är att vi har flera olika tekniker tillgängliga för att ta tillvara på fosforn och återvinna den, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Alla partier utom Sverigedemokraterna har tagit ställning för införandet av ett nationellt mål om att återföra näringsämnet fosfor från avloppsslam till jordbruket, vilket i praktiken kommer att innebära andra alternativ än att sprida slam på åkermark.

Läs mer: Nya vägar för svenskt slam (Vetenskapsradion)

Brasilien bestrider EU:s restriktioner på kycklingkött

Brasiliens jordbruksminister Blairo Maggi har meddelat att de kommer bestrida EU:s restriktioner på kycklingkött vid WTO (World Trade Organization).

Braslien hävdar att EU har blockerat import av brasiliansk kyckling otillåtet. Medan EU hävdar att de gjort rätt som nekat importen. Fallet kan bli vägledande i de fall då länder blockerar import med hänvisning till risk för salmonellasmitta.

Läs mer: Brasilien bestrider EU:s restriktioner om kycklingkött (Global Meat News)


Replik: ”Naturintresset blir en privatpolis i skogen”

Under den senaste veckan har en debatt om skogen tagit plats på Svenska Dagbladets debattsida. Debatten inleddes med att Ragnar Löfstedt, professor i riskhantering vid institutionen för geografi på King’s College i London kritiserade Skogsstyrelsen för deras publicering av kartor och menade att de inte gynnar skogsbruket.

I en replik skrev Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist att han tror tvärt om, att öppenheten är positiv för skogsbruket och inger förtroende från allmänheten.

I en ny replik skriver nu flera representanter för skogsbruket, bland andra Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, Lena Ek, ordförande Södra Skogsägarna och Karin Perers ordförande Mellanskog att de delar Ragnar Löfstedts bild.

”Vi har med intresse tagit del av Ragnar Löfstedts undersökning (…). Resultaten bekräftar vår bild av att Skogsstyrelsen antingen är naiv eller medvetet lierar sig med intressegrupper vars mål är att stoppa svenskt skogsbruk”, skriver de.

De poängterar att de inte vänder sig emot offentlighetsprincipen och att kartorna över avverkningsanmälningar ska vara offentliga handlingar – ”Det är tillvägagångssättet, och den exempellösa bristen på respekt för den personliga integriteten vi vänder oss emot”, skriver de.

Läs mer: ”Naturintresset blir en privatpolis i skogen” (Svenska Dagbladet)Läs repliken: ”Skogsstyrelsens kartor är till nytta för skogsbruket” (Svenska Dagbladet)Läs också: ”Skogsstyrelsens kartor skadar förtroendet” (Svenska Dagbladet)

Aktuellt från LRF

Sveriges och Danmarks bondeledare kräver stark EU-budget

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF och hans danska kollega Martin Merrild, ordförande Landbrug & Fødevarer, går ut gemensamt i Dagens Samhälle och kräver en stark EU-budget. Att två bondeledare går ut i frågan har också uppmärksammats av Brysseltunga nyhetsbrevet Agrafacts.

”Våra regeringar utmärker sig negativt bland EU-staterna””Sänks jordbruksstödet slås svenska företag ut”LRFs 5 viktigaste punkter i framtida CAP

Rockström ger en känga till politikerna

I en artikel i Svenska Dagbladet ger miljöprofessorn Johan Rockström de svenska politikerna en känga för deras bristande visioner i klimatarbetet.

– Det kräver mod och investeringar. Det är olyckligt att vi faller i Finanspolitiska rådets fälla och bara titta kortsiktigt på ränteutsikter och inflation i stället för att inse att det behövs stora investeringar i hela kollektivtrafiken, i hur vi bygger städer, i energisystem, eller hur vi skaffar en fossilfri inrikesflygssektor, säger han.

Han poängterar också att det inte är en fråga för miljöpartiet utan för alla partiet.

Läs mer: Rockströms känga mot politikerna: ”Visionslösa” (Svenska Dagbladet)Läs också: Så vill partierna påverka klimatet (Expressen)

Till toppen