Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

18 maj 2018

God morgon! I Svepet denna fredag: • Regeringen ser över artskyddsförordningen • I dag presenteras skogsprogrammet • Grönt ljus för inventeringen av nyckelbiotoper • Halverad antibiotikaanvändning i Storbritannien • Landsbygdsriksdagen i hetluften • Hot ger brist på jaktledare • Debatt om livsmedelsproduktionen • Lärkrutor mest effektiva i stora fält
Louise Carlsson Örning, Svepet-redaktör - ]

Regeringen ser över artskyddsförordningen

Regeringen meddelar de att de tillsätter en utredare för att se över artskyddsförordningen.

– Som miljöminister vill jag ju självklart att den markägare som sköter sin skog på ett sätt som bevarar hotade arter ska kunna kombinera det med god ekonomi i sin näringsverksamhet, säger miljöminister Karolina Skog.

Beslutet är fattat efter de infekterade konflikterna som skett då skogsägare stoppats från att avverka sin skog utan rätt till ersättning på grund av att lavskrika och bombmurkla förekommit i skogen.

Läs också: Skyddet för hotade arter i skogen utreds (Sveriges Radio)Läs bakgrunden: Domen: Markägare får avverka trots lavskrikor (Land Skogsbruk)Läs bakgrunden: Klart för avverkning i bombmurklefallet (Land Skogsbruk)

Grönt ljus för skogsprogrammet och inventeringen av nyckelbiotoper

Översynen av artskyddsförordningen är inte det enda som regeringen nu gör sak i. Under torsdagen meddelade de också att de ger inventeringen av nyckelbiotoper som ett officiellt uppdrag till Skogsstyrelsen och att de öppnar för att se över lagen angående fjällnära skog.

Samtidigt meddelade de att det nationella skogsprogrammet, efter lång väntan från svenska skogsbranschen, är klar och kommer att presenteras i dag, fredag.

Kommentar:

Det nationella skogsprogrammet är kraftigt försenat. Samtidigt är det en av landsbygdsminister Sven-Erik Buchts prestigefrågor. Rykten har sagt att olika syn mellan de två regeringspartierna gjort att det varit svårt att enas i vissa frågor. Nu får vi se om man lyckats få fram ett tydligt dokument som visar vägen för svenskt skogsbruk eller om pressen att få fram något innan valet gjort att det blir en urvattnad kompromiss.

Åsa Nilsson, Redaktör och näringspolitisk reporter, Land Skogsbruk

Läs mer: Klappat och klart för inventering av nyckelbiotoper (Land Skogsbruk)Läs också: Beslut om inventering och skogsprogram (ATL)Läs mer: Sven-Erik Bucht presenterar Sveriges nationella skogsprogram (Regeringen)Läs bakgrunden: Svårt att enas om nationellt skogsprogram (Land Lantbruk)

Valår = Landsbygdsriksdag i hetluft

Årets upplaga av Landsbygdsriksdagen är i full gång. Under denna helg möts politiker, organisationer och andra aktörer i Örnsköldsvik för att diskutera landsbygdens förutsättningar och framtid. Som arrangör står organisationen Hela Sverige ska leva. Landsbygdsfrågorna ses som heta detta valår och i år finns alla riksdagspartier representerade för ett politiskt samtal.

Kommentar:

Landsbygdsriksdagen brukar vara en tillställning som tyvärr går ganska obemärkt förbi i medierna. I år hamnar den dock mitt i den politiska hetluften när samtliga partiledare, utom KD-ledaren Ebba Busch Thor, valt att delta i lördagens politikerdebatt. Det är också ett tecken på att landsbygden placerat sig högt på den politiska agendan i årets valrörelse.

Lena Johansson, politisk chefredaktör, Land Lantbruk

Läs mer: Landsbygdsriksdagens program (Landsbygdsriksdagen)Lyssna på inslaget: Så vill rikspolitikerna locka landsbygdsväljare (Sveriges Radio)Läs också: Ska hela Sverige verkligen leva? (Aftonbladet)

Hot gör det svårt att hitta jaktledare

Det har blivit allt svårare att hitta jaktledare i Stockholms län enligt Göran Åström som är miljöchef på Länsstyrelsen Stockholm.

Orsaken är den senaste tidens skyddsjakter på varg där det skett protester mot jakten både med lagliga och olagliga metoder. När den så kallade Södertörnsvargen, även kallad Haningevargen, fälldes i början på året utsattes både jaktledare och länsstyrelsens personal för hot och trakasserier.

Läs mer: Hot gör det svårt att hitta jaktledare (Land Lantbruk)

Antibiotikan halverad i brittiska grisindustrin

Storbritannien har halverat användningen av antibiotika inom grisnäringen – på bara två år. Landet har som mål att minska användningen till 99 mg/PKU. Efter de två senaste årens sänkningar ligger nu användningen på 131 mg/PKU.

För Sverige ligger motsvarande användningsnivå på ungefär 12 PKU.

(PUK=milligram antibiotika per populationskorrektionsenhet)

Läs mer: Halverad antibiotikaanvändning i brittiska grisindustrin (Farmers Weekly)Läs på svenska: Halverad användning av antibiotika (Land Lantbruk)


”Total oförståelse för livsmedelsproduktionen”

På aftonbladets ledarsida skriver ledarskribent Susanna Kierkegaard att det är dags att ”dra av Juncker spenderbyxorna”. Hon anser att EU:s stöd till jordbruket är att smöra för bönderna och att en minskning av stödet inte betyder att man överger landsbygden.

”Där EU:s uppdrag tar slut tar nationellt ansvar för regionpolitiken vid. Innan Sverige gick med i EU hade vi ett avreglerat jordbruk som fungerade alldeles utmärkt”, skriver hon.

Johan Westerholm på ledarsidorna.se håller dock inte med.

”Aftonbladets ledarredaktions argumentation baseras inte bara på falska fakta utan en total oförståelse för livsmedelsproduktionens villkor”, skriver han och fortsätter:

”Livsmedelsproduktionen, där vi idag inte ens producerar hälften av det vi konsumerar, skall tydligen öka genom att vi skall höja skatter och avgifter på diesel och växtbearbetningsmedel, göra det lättare att låna pengar (hur det nu ska gå till), låta bönderna konkurrera med amerikanska och ryska statssubventionerade grödor samt köra ut okvalificerad, outbildad och oerfaren arbetskraft till en industri som idag är den mest automatiserade och teknikberoende vi har. Detta samtidigt som jordbruket redan idag lever med Europas hårdaste reglering nationellt men inte har något som skyddar svenska produkter på marknaden för livsmedel som inte skulle få produceras i Sverige.”

Läs repliken: Livsmedelsproduktionen – en bransch i kris (Ledarsidorna)Läs tidigare inlägget: Dra av Juncker spenderbyxorna (Aftonbladet)

Aktuellt från LRF

LRFs VD: Sverige har aldrig producerat så mycket livsmedel som nu

I helgen är det dags för Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. En av talarna är LRFs VD Anders Källström som i Studieförbundet Vuxenskolans podd berättar om framtidens landsbygd, entreprenörskap och den starka utvecklingen av gårdsförsäljning och det ökande intresset för lantbruksutbildning.

Sverige har aldrig producerat så mycket livsmedel som nu. Och vi kan producera mer, säger Anders.

”Vi har möjligheterna i vårt land”

Lärkrutor mest effektiva i stora fält

Sånglärkan har minskat i det svenska landskapet. Men en ny rapport visar att de trivs bättre tack vare de satsningar som gjorts på lärkrutor i jordbrukslandskapet.

Effekten är tydligast i större fält vilket gör det lättare att veta var man ska rikta in naturvårdsinsatserna i fortsättningen.

– Vi kan säga till en lantbrukare att låta vissa fält vara, för de är bra som de är. Fokusera på det här fältet istället som är 30-40 hektar stort, och lägg dina lärkrutor där, säger Sönke Eggers från Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer: Osådda rutor får lärkan att trivas bättre (Vetenskapsradion)

Till toppen