Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

18 september 2018

God morgon! I Svepet läser du i dag om följande: • Sveriges konsumenter vill ha skärpta regler för kött på restaurang • MSB vill stärka beredskapen vid skogsbränder • Debattsvepet • EU-parlamentet kräver stopp för glyfosat och neonikotinoider • Risk för amerikanska tullar på svenskt trä • Konstbevattning räddade potatisskörden
Louise Carlsson Örning Svepet-redaktör - ]

Sveriges konsumenter vill ha skärpta regler för kött på restaurang

Organisationen Sveriges Konsumenter vill att det införs regler för restauranger om att redovisa vilket land restaurangens kött kommer ifrån.

I undersökningen som den ideella organisationen gjort visar det sig vara svårt för gästerna att få reda på köttets ursprung. Brist på information till gästerna, okunskap hos serveringspersonalen och otydliga svar är några av resultaten som framkommit i undersökningen som gjorts på 61 restauranger.

– Det är oacceptabelt att det är så dåligt med information, konsumenter måste ha möjlighet att göra medvetna val, säger Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter.

Läs mer: Sveriges konsumenter vill ha skärpta regler för kött på restaurang (Dagens Nyheter)Läs från tidigare: Restauranger ska tvingas redovisa varifrån deras kött kommer (Dagens Nyheter)

Så vill MSB stärka beredskapen vid skogsbränder

MSB presenterar i en rapport till regeringen de åtgärder de anser behöver göras för att stärka brandskyddet vid skogsbränder till nästa sommar. De vill se bättre tillgång till brandbekämpning från luften, fler nationella skogsbrandsdepåer och förbättrad förmåga att ta emot stöd från andra länder.

De föreslår att Länsstyrelser och kommuner får i uppdrag att säkerställa tillgången till flygande resurser regionalt och lokalt vid bränder, till exempel genom att teckna avtal med privata resurser.

– Jag tror att vi kunde ha nyttjat de privata resurserna bättre om vi hade gjort ett bättre förarbete med avtalen. Det tror jag definitivt, säger Henrik Larsson, enhetschef för räddningstjänst på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer: MSB vill stärka beredskapen vid skogsbränder (Sveriges Radio)Läs hela rapporten: Svar på regeringsuppdrag om behov av förstärkt kapacitet (MSB)

Debattsvepet

Floden med intressanta åsikter och perspektiv sinar aldrig. Här har vi samlat några inspel från de senaste dagarna:

Hela Sverige ska leva: ”Lär av landsbygden – här brinner inga bilar” (Aftonbladet)Miljökonsult Magnus Nilsson: ”Miljömålet i skogen kan nås utan kostnad för samhället” (Dagens Nyheter)Replik från skogsbranschen på ovan debatt: ”Låt inte radikala miljöintressen få myndighetsliknande uppdrag” (Dagens Nyheter)Köttfri måndag: ”Köttindustrins kortsiktiga intresse bör inte styra (Avesta Tidning)Gustav Melin vd Svebio: ”Kossan är ingen klimatbov – ät kött med gott samvete” (Göteborgsposten)Hela Sverige ska leva: Vilken landsbygd menar ni egentligen? (Dagens Samhälle)Replik från SmåKom på ovan debatt: ”Även vi undrar vilken landsbygd det är” (Dagens Samhälle)Lena Johanssons Blogg: En fot i myllan: ”Valet avgjordes inte i digitala kanaler” (Land Lantbruk)Blogg på Land.se: 6 sätt att klimatmaxa som en bonde (Land)Johan Freijs krönika: ”Findiesel från skogen – nu händer det!” (ATL PREMIUM)

Risk för amerikanska tullar på svenskt trä

Sågverken i Europa riskerar att beläggas med strafftullar på exporten till USA säger Michel Vincent, ekonomi- och marknadsdirektör på Quebecs Skogsindustriråd. När han i förra veckan talade på Skogsindustriernas årliga seminarium Virkesforum berättade han om situationen för de kanadensiska sågverken som med åren belagts med tullar från USA. Han menar att Europa kan vara nästa på Trumps turlista för tullar.

– Eftersom Kanada är det avgjort största exportlandet när det gäller trävaror till USA har de haft fokus på kanadensiska trävaror. Men de har sågverk i EU på radarn och de kan mycket väl bli nästa måltavla, sa Michel Vincent.

Michel Vincent tror att den höga kvalitén på de Europeiska trävarorna kan vara till nackdel då USA inte vill ha in högkvalitativt trä på sin marknad.

Läs mer: Risk för tullar på svenskt trä i USA (Land Skogsbruk)

EU-parlamentet kräver stopp för glyfosat och neonikotinoider

EU-parlamentet ökade under förra veckan trycket på EU-kommissionen och medlemsländerna i frågan om förbud mot växtskyddsmedlen glyfosat och neonikotinoider. De kräver att EU-parlamentet omedelbart agerar för att införa ett stopp för växtskyddsmedel som kan vara skadliga för människors hälsa eller för pollinerande insekter.

EU-parlamentet röstade för ett betänkande som granskat hur EU-länderna efterlever reglerna för växtskydd.

– Det är en tydlig signal till EU-kommissionen att växtskyddsmedel som innehåller ämnen som är hormonstörande, cancerframkallande eller som har allvarliga effekter på pollinerande insekter omedelbart ska förbjudas, framhåller den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jytte Guteland som är ledamot i parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Läs mer: EU-parlamentet kräver stopp för glyfosat och neonikotinoider (Land Lantbruk)

Aktuellt från LRF

Ärligare och bättre el med LRF Samköps elavtal

Vi tröttnade på att inte förstå våra egna elfakturor, så vi lärde oss mer om elbranschen. Därför har vi startat en egen elhandel med tydlig och transparent prissättning. Och ett bättre pris!

Gör en bättre elaffär

Konstbevattning räddade potatisskörden

I Sidensjö i Västernorrland börjar Stefan Nyström plocka upp sin potatis. Skörden ser ut att bli mindre än normalt, men kvaliteten ser god ut, berättar han. På det ekonomiska planet räknar han med ett hyfsat år trots det extrema vädret.

– Det har ju varit extremt torrt men vi har kunnat vattna omkring 80 procent av arealen. Utan bevattningen hade jag fått se mig om efter ett annat jobb, säger Stefan Nyström.

Leverantören Thomas Sjödin på Höga Kusten potatis i Ullånger har samma bild som Stefan Nyström

– Man räknar med en skörd på kanske 80 procent av normalt men det är lite osäkert eftersom man precis börjat skörda här. Skapligt men potatisen är lite skorvangripen eftersom det varit så torrt i sommar, säger han.

Läs mer: Konstbevattning räddade potatisskörden (SVT Nyheter Västernorrland)

Till toppen