Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

19 december 2018

Detta läser du i Svepet idag: • Skogsstyrelsen bildar krisgrupp mot skogsskadorna • Region Skåne kräver ändringar i minerallagen • Kritik mot nya budgeten • Låga volymer kostar Svenska foder stora pengar • Debattsvepet • Så vill SLU förändra agronomutbildningen • Bättre betalt för virket i Baltikum • Genen kan rädda dränkta växter
Louise Carlsson Örning, Svepetredaktör - ]

FOTO: Rolf Segerstedt

Skogsstyrelsen bildar krisgrupp mot skogsskadorna

Efter årets extrema sommar är angreppen från granbarksborrar större än någonsin. Och om nästa sommar blir lika varm riskerar skadorna att femdubblas i Götaland.

Nu inrättar Skogsstyrelsen och länsstyrelserna en krisgrupp med syftet att bland annat att sprida information och därmed få skogsägare och virkesköpare att snabbt få bort angripna träd för att förhindra en spridning av granbarkborrarna.

– Vi kan inte jobba en och en, utan vi måste jobba tillsammans för att ta oss an detta nästa år. Erfarenheter från tidigare liknande kriser visar att just samarbete mellan myndigheter, skogliga aktörer och markägare är ett vinnande koncept, säger Kerstin Ström på Skogsstyrelsen, som leder krisgruppen.

Läs mer: Skogsstyrelsen bildar krisgrupp mot skogsskadorna (Sveriges Radio)Se inslaget: Stora värden på spel i barkborrerysare (ATL)

Region Skåne kräver ändringar i minerallagen

Region Skåne är eniga om att kräva en ändring i minerallagen för att mineralfyndigheter inte ska gå före andra intressen när företag söker undersökningstillstånd. Kravet kommer efter att företaget Scandivanadium sökt tillstånd för att leta vanadin i sydöstra Skåne, vilket fått skarp kritik från bland annat markägare.

Regionstyrelsen kommer nu att skriva ett brev till näringsministern med krav på att lagen ändras så snart som möjligt.

Läs mer: Regionstyrelsen enig om att kräva ändring i lagen (Inlåst artikel – Ystad Allehanda)Läs också: ”Mineraljakt på Österlen är en dålig idé” (Kvällsposten)

Kritik mot nya budgeten

Som väntat klubbades Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag om en ny miljöbudget igenom i riksdagen under tisdagen. Det innebär att det blir 2,1 miljarder kronor mindre till olika miljöåtgärder nästa år.

Budgeten får skarp kritik från naturvårdshåll.

– Vi ser det som ett ofantligt och mycket olyckligt slag mot den svenska naturvården, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden.

I budgeten har också pengarna som ska gå till att ersätta skogsägare vid formellt skydd av skog minskat med två tredjedelar, från 300 till 100 miljoner kronor.

– Ja, suck. Det blir svårare och tar längre tid för markägare att få ersättning. i värsta fall finns det kanske inte ens pengar att ersätta dem som redan nu väntar på kompensation, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

Läs mer: ”Miljöorganisationer kritiska mot budgeten (Land Skogsbruk)Läs mer: Gröns ljus för bantad miljöbudget (Aftonbladet)Läs mer: Det här tycker partierna om miljöbudgeten (Altinget)

Låga volymer kostar Svenska foder stora pengar

Den låga skörden har slagit hårt mot Svenska foder. De har i år tagit emot 150 000 ton skörd jämfört med 430 000 ton förra året. Per-Arne Gustafsson som är spannmålschef på Svenska foder berättar att man i möjligaste mån täckt upp bristen med importerad vara, vilket gett en merkostnad på mellan 50 öre och 1:10.

– Det har kostat oss stora pengar. Därför känns det bra att kunna redovisa historiskt sett höga odlingspriser till dem som trots allt lyckats leverera sin skörd till oss, fortsätter Per-Arne Gustafsson till Land Lantbruk.

Till skillnad från Lantmännen har Svenska foder inte haft något exakt leveranskrav på dem som ingått odlingsavtal. I stället har man gjort upp individuella lösningar med lantbrukare.

– I de flesta fall har vi försökt lösa det med att lantbrukaren levererar en annan gröda och för vissa har vi flyttat leveranskravet till nästa år. Det kan också vara en kombination av dessa åtgärder, säger Per-Arne Gustafsson.

Läs mer: Låga volymer kostar svenska foder stora pengar (Land Lantbruk)


Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna i debatten om de gröna näringarna.

”Problemen och konflikterna kommer öka” (Altinget)”Äganderätten är hotad av politiska krafter” (ATL)Replik: ”Bisarr kritik mot utredningen” (ATL)Replik: ”Svenskt skogsbruk är koldioxidneutralt och mer därtill” (Dagens Nyheter)”Långsiktighet krävs för att utveckla biodlarnäringen” (Altinget)”Myndighetskrångel bromsar tillväxten i gröna näringar” (ATL)”Efterlängtad omstart 2019” (Jordbruksaktuellt)

Så vill SLU förändra agronomutbildningen

SLU vill göra om agronom- och jägmästarprogrammen. De vill ersätta det nuvarande femåriga programmet med treåriga kandidatprogram som sedan kan kompletteras med tvååriga masterprogram.

Syftet är att öka antalet studenter och att anpassa utbildningen till den så kallade Bolognaprocessen.

– Vi tappar studenter på de femåriga programmen. Den föreslagna förändringen grundar sig på de omvärldsanalyser som vi gjort. Bland annat vill unga i dag ha många dörrar öppna. De är tveksamma till att låsa in sig i femåriga program, säger Karin Holmgren, prorektor på SLU.

Förslaget presenterades för näringen i veckan och ska nu gå ut på en kort remissrunda. SLU:s styrelse räknar med att besluta om de förslagna förändringarna i juni nästa år.

Läs mer: Så vill SLU förändra agronomutbildningen (Land Lantbruk)

Bättre betalt för virket i Baltikum

Priserna på massaved har gått upp i Sverige. Men trots det ligger priserna betydligt högre i Baltikum. I norra och mellersta Sverige ligger listpriset för barrmassaved på 320 kronor per kubikmeter medan det ligger på 660 kronor per kubikmeter i Estland.

Priserna skapar nya affärsmöjligheter. Att skeppa över ett lass med cirka 3 000 kubikmeter svensk massaved till Baltikum och sälja den där skulle enligt ATL:s beräkning ge en nettovinst på drygt en halv miljon kronor.

Läs mer: Bättre betalt för virket i Baltikum (Inslåst artikel – ATL)

Aktuellt från LRF

LRFs webbinarier, bästa jul-TVn

Hann du inte kolla på LRFs webbinarier i år? Lugn, de ligger kvar på lrf.se/webbinarier. Gå in och titta och lär dig allt om det ämne som just du är intresserad av.

Fördjupa din kunskap när och hur det passar dig

Genen kan rädda dränkta växter

Svenska forskare har identifierat en gen som kan hjälpa växter att överleva syrebrist under vatten. Tekniken hoppas kunna göra växter mer resistenta i takt med att översvämningar blir allt vanligare med klimatförändringar.

– Om vårt resultat visar sig gälla för växter i det vilda så skulle de kunna förädlas med genteknik i framtiden så att de blir mer resistenta mot syrebrist, säger Sylvia Lindberg, professor emerita vid Stockholms universitet och en av författarna bakom den nya studien.

För att veta om genförändringen är till nytta behöver testet göras även i ute i fält.

Läs mer: Genen kan rädda dränkta växter (Aftonbladet)

Till toppen