Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

2 mars 2019

Godmorgon! I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Han startade kampen mot antibiotika i fodret • Agroekologiskt jordbruk försörjer Europa med mat år 2050 • Nu börjar jakten på småländska lodjur • Forskare tar fram koldioxidsnål skolmatsmeny • Plantagon om konkursen, visionen och vägen framåt • Danska LRF vill fånga kornas rapar
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Per Groth

Han startade kampen mot antibiotika i fodret

Sven-Erik Johansson var på 1980-talet en av de starkaste rösterna för att svenska djurhållare skulle sluta med tillväxtfrämjande mediciner. Hans motion låg till grund för ett beslut på LRF-stämman 1984 som två år senare ledde fram till att uppfödningsmetoden förbjöds.

På Nibble gård norr om Västerås, där Sven-Erik Johansson hade startat grisuppfödning 1962, slutade man redan efter några år med att rutinmässigt blanda medicin i fodret. Han oroade sig för hur medicinresterna kunde tänkas påverka den biologiska mångfalden i markerna.

– Har man god hygien och rätt skötsel så behövs det ingen antibiotika i fodret. Vi skapade ett system för planerad produktion med fasta rutiner, bland annat att tvätta stallet efter varje grisning och omgång, säger Sven-Erik Johansson.

Läs mer: Han startade kampen mot antibiotika i fodret (Land Lantbruk)Läs mer: Rädsla för konsumentoro låg bakom foderförbudet (Land Lantbruk)Läs mer: Antibiotikadebatten brakade loss redan 1953 (Land Lantbruk)

Agroekologiskt jordbruk försörjer Europa med mat år 2050

Franska forskare har tagit fram en framtidsbild av hur livsmedelsförsörjningen kommer att se ut år 2050 i Europa. Enligt deras rapport kommer vi att konsumera mindre kött, framför allt från gris och fjäderfä samt att importen av soja kommer att fasas ut. Europas befolkning kommer främst att försörjas med livsmedel från agroekologiska jordbruk.

Projektet TYFA (Ten Years for Agroecology) har använt ekologiskt jordbruk som referensmodell och enligt den är det fullt möjligt att ekologiskt jordbruk är grunden. Däremot kommer odling av annat än mat, till exempel för biobränsle, att minska rejält.

I modellen minskar växthusgasutsläppen med 40 procent, den biologiska mångfalden återställs och naturresurser bevaras.

Läs mer: Agroekologiskt jordbruk försörjer Europa med mat år 2050 (Ekoweb)Läs rapporten här

Nu börjar jakten på småländska lodjur

Den årliga licensjakten på lodjur började den 1 mars och håller sedan på månaden ut. Viltansvariga i Blekinge och Kronobergs län har beslutat att inte ha någon jakt på lodjur. Men Kalmar län har man bestämt att tre lodjur ska skjutas, eftersom ett tiotal tamdjursägare drabbats av lodjursattacker de senaste åren.

Beslutet att skjuta lodjur i Kalmar län togs i december och överklagades till förvaltningsrätten i Luleå – men något nytt beslut därifrån har inte kommit.

Jakt ska även bedrivas i Västernorrlands, Värmlands, Västra Götalands, Stockholms, Jönköpings, Västmanlands och Örebro län.

Läs mer: Nu börjar jakten på småländska lodjur (Expressen)Läs mer: Licensjakten på lodjur har startat (Svensk Jakt)Läs mer: Nu startar lodjursjakten – 150 jägare har anmält sig (Aftonbladet)

Forskare tar fram koldioxidsnål skolmatsmeny

Forskare på Karolinska Institutet i Stockholm har utvecklat en koldioxidsnål skolmatsmeny, som nära nog halverar koldioxidutsläppen utan att ta bort livsmedel. Detta enbart genom att ändra maträtternas proportioner.

Mindre kött och mer linser, bönor och grönsaker gör stor skillnad, enligt forskaren Emma Patterson:

– Det är exakt samma livsmedel, men med nya maträtter med nya proportioner. Matsedeln möter alla krav på näringsriktighet och kostnaden har inte ökat.

Målet är att den nya klimatsmarta skolmenyn efter testet ska kunna användas av alla skolor i landet.

Läs mer: Forskare tar fram koldioxidsnål skolmatsmeny (Dagens Nyheter)

Plantagon om konkursen, visionen och vägen framåt

Huvudanledningen till stadsodlingsföretaget Plantagon International försattes i konkurs var brist på finansiering. Enligt vice vd Owe Pettersson har ägarna inte mäktat med att tillskjuta det kapital som krävts. Affärsidén var lite före sin tid, vilket främst märktes genom att det saknades en infrastruktur att göra affärer i.

Owe Pettersson anser att möjligheterna och affärerna är fantastiska, men ligger en bit framåt i tiden. Inom 3-4 år tror han att det kommer vara många aktörer som sysslar med vertikal- och källarodling i stadsmiljö.

Läs mer: Plantagon om konkursen, visionen och vägen framåt (Land Lantbruk)Läs mer: Plantagon talar ut efter konkursen (AGFO)

Aktuellt från LRF

Här är alla som får ta emot LRF Mjölks Guldmedalj 2019

Nu är mottagarna av LRF Mjölks Guldmedalj presenterade. Här hittar du listan på alla de 37 mjölkbönder som får prisas för att ha levererat förstklassig mjölk under minst 23 år.

2019 års Guldmedaljer ut av H.K.H. Prins Carl Philip den 8 april

Kornas rapar ska fångas upp i ny forskning

En stor del av utsläppen i atmosfären kommer från kor och andra idisslare, som utsöndrar växthusgasen metan i matsmältningen. I Danmark har man inlett forskning på hur metanutsläppen kan brytas ner, eller till och med användas till energiproduktion.

Kunskapscentret Seges, som tillhör Danmarks motsvarighet till LRF, Landbrug & Fødevarer, har satt upp ventilationsrör i ett kostall, som suger ut en delmängd av luften. Utsuget är placerat nära de idisslande kornas utandningsluft. På det viset hoppas man kunna leda gasen genom ett biofilter för att reducera utsläppen till omgivningen.

Läs mer: Danska LRF vill fånga kornas rapar (ATL)Läs mer: Kornas rapar ska fångas upp i ny forskning (Land Lantbruk)

Till toppen