Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

22 februari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Elbolag skrämmer kunder med dyra straffavgifter • Skogsstyrelsen på offensiv mot barkborren • Vida visar fortsatt god lönsamhet • Vertikalodlingsföretaget Plantagon i konkurs • Gräsmarker viktiga på många sätt • Debattsvepet • Licensjakt på lodjur i Jämtland halveras
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Istock

Elbolag skrämmer kunder med dyra straffavgifter

En härva av olika elbolag utger sig för att förvalta fullmakter från 2012–2013 för att förlänga eller upphandla nya elavtal. Vägrar kunden hotas de av dryga straffavgifter, med hänvisning till en uppsägningstid på 36 månader.

– Det blir otroligt dyrt att bryta ett sådant avtal eftersom bolaget vill kompensera sig för förlorade intäkter. Vi känner till exempel där kunden har krävts på 35 000–40 000 kronor, säger Jenny Nyquist, kundhandläggare på LRF Samköp.

Läs mer: Sune polisanmälde elbolaget för bedrägeri (Land Lantbruk)Läs mer: Nya bolag hänvisar till gamla fullmakter (Land Lantbruk)Läs mer: De misstänks utnyttja lantbruksföretag (Land Lantbruk)

Skogsstyrelsen på offensiv mot barkborren

Skadeinsekten förstörde omfattande arealer av skog under 2018, mycket beroende på värmen som fick barkborren att trivas extra bra. Därför har Skogsstyrelsen tagit ett beslut om ett rekordstort bekämpningsområde, där främst Götaland och Svealand berörs i storoffensiven. Sedan tidigare är delar av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län klassade som bekämpningsområden.

Skogsstyrelsens och skogsbrukets inventeringar visade att mängden angripet virke i södra Sverige låg på omkring 2,5 miljoner kubikmeter, motsvarande ett värde på runt en miljard kronor. Blir det lika torrt i sommar riskerar angreppen att femdubblas, vilket skulle bli katastrofalt för näringen. Nu har myndigheten och skogliga aktörer bildat en krisgrupp för att bedriva ett effektivt bekämpningsarbete.

Läs mer: Skogsstyrelsen på offensiv mot barkborren (Skogsaktuellt)Läs mer: Hårdare tag mot granbarkborren (Sveriges Radio Blekinge)Läs mer: Skogsägare kan drabbas av miljardförluster (Smålandsposten – inlåst artikel)Läs mer: Värmen fick insekter att föröka sig snabbare (Land Skogsbruk)

Vida visar fortsatt god lönsamhet

Vidas rörelseresultat för 2018 landade på 880 miljoner kronor jämfört med 486 miljoner kronor för 2017. Under 2018 ökade också produktionen och utleveransen på alla Vidas nio sågverk, och den totala volymen ökade något jämfört med 2017.

Sågverkskoncernen ser en fortsatt god efterfrågan på samtliga produkter under 2019, men flaggar också för att produktionen ökat i Centraleuropa, vilket är ett tecken på ett större utbud av trävaror.

Dessutom är utgången av Brexit osäker, vilket kan påverka Vidas viktigaste exportmarknad Storbritannien. Därför förväntar sig Sante Dahl, koncernchef för Vida, en sämre lönsamhet under 2019 jämfört med i fjol.

Läs mer: Vida visar fortsatt god lönsamhet (Skogsaktuellt)

Vertikalodlingsföretaget Plantagon i konkurs

I november rapporterades om säljstart för svensk-amerikanska Plantagons grönsaker till lokala Ica-butiker. Men nu har Plantagon International försatts i konkurs eftersom de inte kan betala sina skulder. Totalt rör sig om flera miljoner kronor.

Konkursförvaltaren ska nu hitta en rekonstruktion så att verksamheten med dotterbolag kan fortsätta, och därigenom rädda pengar till borgenärer och personalens jobb.

Det omskrivna bolaget Plantagons affärsidé är att utveckla teknik för växthusodling i stadsmiljö, och har bland annat drivit en inomhusodling i DN-husets källare i Stockholm.

Läs mer: Vertikalodlingsföretaget Plantagon i konkurs (AGFO)

Gräsmarker viktiga att bevara

Forskare från SLU samt Lunds och Stockholms Universitet har kartlagt ekosystemtjänster från gräsmarker i Nordeuropa och Sydafrika. I sin studie visar de på den stora vikten av att bevara naturliga gräs- och betesmarker.

Främst med tanke på den biologiska mångfalden, men även för att de kan motverka klimatförändringar och bidra till matproduktion på marker som inte kan odlas upp. Andra fördelar är att gräsmarker lagrar mycket kol som är viktigt för klimatet, de motverkar erosion samt binder vatten, vilket minskar risken för översvämning.

– Markerna behöver både bevaras och skötas så att de kan fortsätta bidra med många olika nyttor till samhället – de är viktiga för att skapa framtidens mångfunktionella jordbrukslandskap, säger Jan Bengtsson, professor på SLU.

Läs mer: Gräsmarker viktiga på många sätt (Jordbruksaktuellt)


Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

”Dags att börja bruka lite allvar” (Jordbruksaktuellt)”Arla, varför går ni över till mer plast?” (Svenska Dagbladet)Slutreplik: För många finns inget alternativ till bilen (Aftonbladet)Replik: ”Trötta halvlögner, Skattebetalarna” (Aftonbladet)Replik: ”Jo, vi kan gynna både klimat och landsbygd” (Aftonbladet)Tidigare inlägg: ”Höjd bensinskatt är ett piskrapp för landsbygden” (Aftonbladet)

Aktuellt från LRF

Poddtips: Varför är det så viktigt med kunskap om lantbruket

Hur lockar vi unga till en bransch som behöver arbetskraft? Den frågan tas upp i ett poddavsnitt av Landet. Anna Ross, LRFs barn- och ungdomskommunikatör samt Frida Svensson, ambassadör för Jobba Grönt intervjuas.

”Vissa barn tror att maten kommer från en fabrik”

Licensjakt på lodjur i Jämtland halveras

Förra året fick 33 lodjur fällas i licensjakten. I år blir det bara 15 djur. Sänkningen beror på det antal föryngringar man hittat.

Länsstyrelsen har i sitt beslut dock räknat in att det kan tillkomma ytterligare tilldelning i skyddsjakt, om rennäringen får problem med enskilda individer.

Läs mer: Licensjakt på lodjur i Jämtland halveras (Jaktjournalen)

Till toppen