Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

24 mars 2019

I veckans sista Svepet rapporterar vi om följande: • Viltskador hett ämne på LRF Hallands stämma • Hästgödsel ingen skitsak – kan användas som bränsle eller biogas • Sveaskog nära målet för naturvårdshänsyn • Han vill stoppa tvångsanslutning till kommunala VA-nät • Debattsvepet • Arlas a contopris oförändrat i april
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Stefan Dinse

Viltskador hett ämne på LRF Hallands stämma

Viltskadorna är ett stort problem för lantbrukare i Halland, och var hett omdiskuterat på LRF Hallands stämma. Skadorna orsakas inte bara av betande gäss och svanar, utan även dovhjortsflockar och vildsvin, som ökat explosionsartat under hösten och vintern. Efter ett år som 2018, när torkan ledde till knappa skördar och foderbrist, är höstens uppbökade vallar extra kännbara.

En hel del debatt blev det också om lantbrukets roll i klimatdebatten, liksom en kommunikationsapp, där medlemmarna ska kunna få tag i material, argument och annan information från LRF på ett enkelt sätt.

Läs mer: Viltskador hett ämne på LRF Hallands stämma (Land Lantbruk)

Hästgödsel ingen skitsak – kan användas som bränsle eller biogas

Häst i sydost, två branschdagar för hästnäringen i södra Sverige, har som så många andra yrkesområden fokus på återvinning. Till exempel är gödselhögarna som blir av hästhållning ett område som branschen behöver fundera över.

– Man har jobbat med att utveckla pannor så det går att elda med hästgödsel. Men också med att sluta avtal med lantbrukare som direkt får tillbaka gödseln i rätt kretslopp, säger Maria Hjelm Nilsson, projektledare för Häst i sydost.

Hon säger att branschen har ett ansvar att sköta miljöfrågorna. Då blir det lättare för kunderna att se resultat och att både vilja och kunna betala det som det faktiskt kostar.

Läs mer: Hästgödsel ingen skitsak – kan användas som bränsle eller biogas (Svt Nyheter)

Sveaskog nära målet för naturvårdshänsyn

Sedan 2013 genomför Skogsstyrelsen årligen inventeringar av naturvårdshänsyn på Sveaskogs marker. 300 slumpvis utvalda avverkningar från norr till söder granskas av Skogsstyrelsen. Resultatet för 2018 visar att Sveaskog klarar 98 procent av miljövärdena utan stor påverkan, den högsta siffran sedan inventeringen av naturvårdshänsynen startade.

– Detta är svart på vitt att Sveaskog bedriver ett hållbart skogsbruk vad gäller bra naturhänsyn, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.

Bland det som mäts är att ytor med ekologiska kvalitéer inte avverkats, detsamma gäller kantzoner mot sjöar och vattendrag, att hänsyn tas till kulturlämningar som kolbottnar och odlingsrösen, samt att körskador undviks och att överfarter av vattendrag görs på rätt sätt.

Läs mer: Sveaskog nära målet för naturvårdshänsyn (Land Skogsbruk)

Han vill stoppa tvångsanslutning till kommunala VA-nät

Edward Riedl (M) har engagerat sig i frågan om tvångsanslutning till kommunalt VA-nät av fastigheter som i dag har enskilda avlopp. Nu har han lagt in en motion om att ingen ska kunna tvångsanslutas om inte kommunen först har påvisat ett näringsläckage.

”Det måste vara kommunen som ska bevisa att varje enskild anläggning inte håller måttet. Miljönytta ska alltid stå i proportion till vad den kostar”, skriver han i motionen.

Han tar fasta på den statliga utredning som kom i fjol. Där föreslår utredaren mer flexibla lösningar som i högre grad innefattar berörda fastighetsägare och som kan sänka kostnaderna.

Läs mer: Han vill stoppa tvångsanslutning till kommunala VA-nät (Land Lantbruk)


Debattsvepet

Det är söndag och vi passar på att ge dig en chans att uppdatera dig med debatterna om det gröna näringslivet som skett i veckan.

”Lantbrukare väger lätt mot stadens intressen” (ATL)”Ni har verkligen gått för långt, djurrättsaktivister” (Expressen)”Elever ska inte behöva smuggla in kött i skolan” (Land Lantbruk)”Skogsindustrins valutadopning är riskabel” (Land Skogsbruk)”Tecken på höjt mjölkpris” (Land Lantbruk)”Miljöpartiets EU-politik hotar svenskt skogsbruk” (ATL)”Pass upp skogsägare!” (Land Skogsbruk)”Den svenska kon är fantastisk – men får ta skulden för klimatförändringarna” (Dalarnas Tidningar)”Laglöst agerande hotar kolets kretslopp” (Jordbruksaktuellt)”Motstridiga tecken när det gäller mjölkpriset” (Land Lantbruk)”Ingen tar ansvar för att mjölken backar” (ATL)”Mer fri än bunden” (Jordbruksaktuellt)”Tvångsmetoder ger trotsiga skogsägare” (Land Skogsbruk)”Idisslare har viktig roll i vårt livsmedelssystem” (Svenska Dagbladet) ”Eko eller ej är ett strategiskt val” (Land Lantbruk)”Ordet ”biobränsle” får många att sluta tänka” (Expressen)”Har framtidens gödselspridare ramp” (Land Lantbruk)”Många unga är okunniga om jordbruket” (Land Lantbruk)”Vart tog arbetsglädjen vägen?” (ATL)”Dags att skippa stuprörsmodellen” (Land Lantbruk)”Jag känner mig snuvad på skogen” (Land Skogsbruk)

Aktuellt från LRF

Kom ihåg att uppdatera din information

För att erbjuda dig som medlem i LRF bästa möjliga service och medlemsnytta behöver vi aktuell information om dig, och den verksamhet du/ni bedriver.

Du uppdaterar din information här

Arlas a contopris oförändrat i april

A contopriset ligger oförändrat, men den nya valutakursen för kvartalet gör att priset går uppåt med +3,1 öre i Sverige. A contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är därmed 337,4 öre/kg, och a contopriset för ekomjölk 451,8 öre/kg, uppger Arla.

En viktig faktor som påverkar marknadspriserna just nu är osäkerheten kring Brexit. Arla skriver bland annat att de europeiska fettpriserna har försvagats något, troligen beroende på den nuvarande osäkerheten på den brittiska marknaden. Det leder i sin tur till att europeiska och globala priser nu ligger på samma nivå.

Läs mer: Arlas a contopris oförändrat i april (ATL)

Till toppen