Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

26 februari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • 55 miljoner till torkdrabbade lantbrukare • EU höjer maxbelopp för krisersättningen • Nytt projekt om mobil gröngödsling • Osäker Brexit fick HK Scan att lägga ned i England • Avföring hittades på flera slaktkroppar • Debattsvepet • Bättre viltförvaltning med digital övervakning
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Istock

55 miljoner till torkdrabbade lantbrukare

Lantmännen går denna vecka ut med den andra delen i åtgärdspaketet till sina medlemmar. Den första delen av paketet på omkring 150 miljoner kronor betalades ut i september förra året. Denna vecka betalas den andra delen ut på 55 miljoner kronor. Sammanlagt består åtgärdspaketet av 220 miljoner kronor till torkdrabbade bönder.

– Jag är mycket nöjd med att vi som lantbrukskooperativ har kunnat rikta kraftfulla insatser till medlemmarna för att lindra de negativa konsekvenserna av förra årets extremväder. Detta kommer att förbättra läget något för våra lantbrukare samtidigt som vi blickar framåt och hoppas på ett normalår, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Läs mer: 55 miljoner till torkdrabbade lantbrukare (Land Lantbruk)Läs mer: Ytterligare 55 stödmiljoner till Lantmännens medlemmar (ATL)Läs mer: Mer pengar delas ut från Lantmännen (Lantbruksnytt)

EU höjer maxbelopp för krisersättningen

Det beslut som EU-kommissionen fattade i fredags innebär att EU-länderna får lov att stötta lantbrukare med upp till 20 000 euro under en treårsperiod, utan att först ansöka om särskilt lov hos EU-kommissionen.

Skälet till förändringen är att EU-länderna snabbare och effektivare ska kunna ge bönderna hjälp i olika kriser, kommenterade EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan beslutet.

Den nya regeln träder i kraft 14 mars, men kan även tillämpas retroaktivt.

Läs mer: EU höjer maxbelopp för krisersättningen (Land Lantbruk)Läs mer: Öppet för höjda krisstöd (ATL)

Nytt projekt om mobil gröngödsling

Jordbruksverket har delat ut drygt en miljon kronor till ett projekt som handlar om mobil gröngödsling i ekologisk odling. Projektet drivs av Hushållningssällskapet Östergötland, i samarbete med HIR Skåne och Hushållningssällskapet Skaraborg, och syftet är att utveckla odlingssystem där man flyttar runt grönmassan och sprider den på ett annat fält för att bland annat tillföra växtnäring som är producerad på den egna gården.

Sex fältförsök i Östergötland, Västergötland och Skåne ska genomföras under de två åren.

– Mobil gröngödsling kan bli ett komplement som förbättrar ekonomin i gröngödslingsvallen om vi kan få ett ökat utbyte av den, säger Per Ståhl, seniorrådgivare vid Hushållningssällskapet Östergötland.

Läs mer: Nytt projekt om mobil gröngödsling (Jordbruksaktuellt)

Osäker Brexit fick HK Scan att lägga ned i England

Med bara en dryg månad kvar till britternas planerade utträde ur EU kan utländska företag fortfarande inte förutse villkoren för handel med britterna. På grund av denna osäkerhet har Scan valt att stänga sitt kontor i London.

Företaget kommer att fortsätta med export till England, men hantera den från Sverige istället, uppger Ylva Swenzén, kommunikationsdirektör på Scan.

Läs mer: Osäker Brexit fick HK Scan att lägga ned i England (Land Lantbruk)

Avföring hittades på flera slaktkroppar

Under en livsmedelsinspektion av ett slakteri i Gävleborg i december upptäcktes avföring på sju av sexton slaktkroppar. Nu riskerar företaget 5 000 kronor per månad i böter om de inte ser till att säkerställa att rutiner för att ”all synlig fekal kontaminering avlägsnas utan dröjsmål”.

Livsmedelsverket skriver i föreläggandet om vite att man vid flera tillsynstillfällen upptäckt synlig avföring på slaktade djur, något som går emot EU:s lagstiftning och medför risk för människors hälsa.

Läs mer: Gårdsslakteri riskerar vite – avföring på slaktkroppar (Sveriges Radio P4)Läs mer: Avföring hittades på flera slaktkroppar (ATL)


Debattsvepet

Godmorgon! Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

”Mineraljakt förlamar svenska jordbruksföretag” (Svenska Dagbladet)”Länge leve korna!” (Smålandsposten)”De som verkligen byggde Södra får ingenting” (Land Skogsbruk)”2019 bjuder på flera utmaningar” (Jordbruksaktuellt)Slutreplik: ”Fortsatt problematiserande från Skogsstyrelsens sida” (Altinget)Replik: ”Verktygen är inte anpassade för fjällnära skog – vi behöver veta vad som gäller” (Altinget)Tidigare inlägg: ”Konflikten om fjällnära skog – en onödig historia” (Altinget)Replik: ”Regeringens politik straffar landsbygden” (Aftonbladet)Tidigare inlägg: ”Miljöpolitiken ska inte slå mot landsbygden” (Aftonbladet)

Aktuellt från LRF

Ärligare, bättre och enklare elavtal

Du har väl inte missat LRF Samköps elavtal? LRF Samköp tröttnade på att inte förstå sina egna elfakturor, så de lärde sig mer om elbranschen. De förstod då att de kunde göra det bättre själva och startade därför en egen elhandel.

Tydlig och transparent prissättning – och ett bättre pris!

Bättre viltförvaltning med digital övervakning

Svenska Jägarförbundet vill kunna ge ett bättre faktabaserat och användarvänligt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen, och har därför inlett ett samarbete med SLU för att fördjupa sitt arbete med digital teknik inom viltövervakningen.

Genom att förbundet organiserar stora delar av den svenska jägarkåren kan de få tillgång till en stor mängd information genom att nyttja medlemmarnas tusentals viltkameror som finns runtom i landet.

Läs mer: Bättre viltförvaltning med digital övervakning (Skogsaktuellt)

Till toppen