Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

27 januari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Ökad mullhalt ger högre avkastning • Miljonsmäll kan drabba lantbrukare • Odlad räka märks med svenskt ursprung • EAT:s Gunhild Stordalen hyllar Sverige • Debattsvepet • Skogsstyrelsen kräver förtydligande om nyckelbiotoperna
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Shutterstock/IBL

Ökad mullhalt ger högre avkastning

Åtgärder som ger en ökande mullhalt, alltså ökad kolinlagring i jorden, ger ett positivt ekonomiskt netto. Det framkommer i en rapport som gjorts av Greppa Näringen, som är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna.

De har i tio års tid gett råd om mullhalt och bördighet på 476 svenska gårdar, och har nu sammanställt resultatet. Det visar att relativt enkla åtgärder kan ge ökad avkastning. Till exempel handlar det om skörderesthantering, att låta halmen ligga kvar på fälten. Att ta in stallgödsel till gården eller att så en fånggröda som ger extra grönmassa och rötter är andra åtgärder som ofta diskuteras med lantbrukarna.

– Har man jordar med låg mullhalt kan enkla åtgärder på gårdsnivå göra skillnad för ökad mullhalt på sikt, säger Emma Hjelm, rådgivare inom växtnäring på Greppa Näringen.

Läs mer: Ökad mullhalt ger högre avkastning (Jordbruksaktuellt)

Lantbrukare missar att betala in miljonbelopp

När lantbrukare får intrångsersättning från staten, till exempel kompensation för marker som biotopskyddas, blir naturreservat eller exproprieras ska ersättningen som regel tas upp som kapitalinkomst. Men eftersom det inte skickas några kontrolluppgifter vid utbetalningen så missar en del att ta upp det i sina deklarationer.

– Vi ser att det finns en risk att det blir fel. Dels att det inte redovisas, dels att det redovisas i fel inkomstslag, som näringsverksamhet i stället för inkomst från kapital, säger Henrik Kisterud, kontrollsamordnare, Skatteverket.

Att pengarna inte redovisas kan bero på okunskap, eller kanske kopplat till att man tycker att staten har varit inne och påtvingat en någonting och att man därför inte ska betala skatt, spekulerar Henrik Kisterud.

Skatteverket har granskat ersättningar som betalades ut 2015 och 2016 och jämfört med markägarnas inkomstdeklarationer. Den oredovisade försäljningen motsvarade sammantaget 80 miljoner kronor, som nu ska krävas in. Skatteverket har möjlighet att gå fem år tillbaka i tiden för att granska deklarationer och upptäcka felaktigheter. Under den tiden kan också skattebetalaren göra en självrättelse.

Läs mer: Lantbrukare missar att betala in miljonbelopp (Inlåst artikel – ATL)

Odlad räka märks med svenskt ursprung

Svenskodlade jätteräkor från Lysekil förses med den blågula symbolen Från Sverige. Foodtechbolaget Vegafish har odlat vannameiräkor – tropiska jätteräkor – i ett slutet och landbaserat system i ett år.

– Det är en glädje att välkomna Vegafish och de svenskodlade jätteräkorna till ursprungsmärkningen Från Sverige. Vegafish visar att deras odlingsprocess gör att de kan odla jätteräkor och andra skaldjur på ett hållbart sätt”, säger Maria Forshufvud, vd på Svenskmärkning.

Matilda Olstorpe, vd och grundare av Vegafish, menar att märkningen är viktig eftersom den visar att räkorna är en hållbar produkt med hög standard och uppfyller Sveriges stränga miljö- och djurskyddslagstiftning. Företaget planerar också för en rejäl utvidgning. Anläggningen i Lysekil har i dag kapacitet för en produktion om cirka 8 ton per år, men den nya anläggningen ska klara 300 ton per år.

Läs mer: Odlad räka märks med svenskt ursprung (Land Lantbruk)

Gunhild Stordalen hyllar Sverige: Ni är föregångare i hållbarhet

Norskan Gunhild Stordalen från stiftelsen EAT hyllar Sverige för att vara i framkant när det gäller hållbarhet och arbetet för ett hälsosamt leverne.

– Sverige är föregångslandet: Ni är bäst på hållbarhet, långtgående klimatregelverk, Sverige är först ut att införa nationella hållbarhetsmål, ni som land är ”gravitationsfält för förändring” och för att omsätta kunskaper till handling, sa Gunhild Stordalen.

Även när det gäller den dramatiska globala utvecklingen över människors ohälsa lyftes Sverige fram som ett föredöme med bland annat Livsmedelsverkets kostråd och menyval.

Läs mer: Gunhild Stordalen hyllar Sverige (Lantbrukarnas Riksförbund)Läs mer: Så bör vi äta för att rädda jorden (Land Lantbruk)


Debattsvepet

Har du inte följt med i debatten under veckan får du en ny chans. Här är ett svep över veckans debattinlägg och repliker om de gröna näringarna.

”Nödvändigt leverera utlovade reformer” (ATL)”En miljöpolitisk vår är att vänta” (Altinget)”Djurbönderna måste få skydd” (Land Lantbruk)”Nya landsbygdsministern överraskade i regering” (Land Lantbruk)”Nu utreds gårdsförsäljning för sista gången” (Expressen)”Rita om spelplanen för långsiktig lönsamhet i skogen” (Inlåst artikel – ATL)”Vänsterpartiet ett verkligt hot mot äganderätten” (Dagens Samhälle)”Detta måste nya landsbygdsministern driva i EU” (Land Lantbruk)”Ett önskescenario som inte är orealistiskt” (Land Lantbruk)”Dags att respektera skogsägarna” (Kvälls-Posten)”Stoppa terrorn mot bönderna – det är bråttom” (Göteborgs-Posten)”Fanatikernas attacker mot bönder måste straffas” (Expressen)”Skogsägarna är livsviktiga för vår miljöpolitik” (Nordsverige)”En utredning som offrar äganderätten lättvindigt” (Dagens Samhälle)”Staten bör gå hårt åt djurrättsterroristerna” (Göteborgs-Posten)”Gårdsförsäljning kan leda till 1400 fler alkoholdöda per år” (Dagens Nyheter)”Skogen en nyckelresurs för att klara klimatmål” (Östra Småland)”Den svenska handfallenheten inför katastrofer är en stor gåta” (Dagens Nyheter)”Användningen av handelsgödsel är en hållbarhetsfråga” (Altinget)”Onödigt lidande för att identifiera pågående skogsbruk” (Land Skogsbruk)”Ingen skålar i mjölk på Grammisgalan” (Land Lantbruk)

Aktuellt från LRF

Förbättrad samordning mellan lantbrukare och räddningstjänst

Nu ordnar LRF Gävleborg och Maskinringen Västernorrland träffar med samtliga räddningstjänster i länet för att diskutera lösningar och krisberedskap. Tanken med mötena är att man ska diskutera hur bland annat gödseltunnor kan användas på ett effektivare sätt och på vilket sätt vi kan stå redo om en brand, likande den i Ljusdal i somras, händer igen.”Vi vill kunna erbjuda vår hjälp i krissituationer”

Skogsstyrelsen kräver förtydligande om nyckelbiotoperna

Den nationella inventeringen av nyckelbiotoper som stoppades i samband med riksdagens budgetbeslut för 2019 gör att Skogsstyrelsen nu kräver tydliga besked från regeringen om hur de ska fortsätta arbetet med nyckelbiotoper.

– Frågan om nyckelbiotoper är fortsatt mycket uppmärksammad och laddad och därför är det viktigt att vi får tydliga besked om vad budgetbeslutet och den så kallade januariöverenskommelsen innebär för vårt fortsatta arbete med nyckelbiotoper, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Tills Skogsstyrelsen fått direktiv från regeringen fortsätter de med identifiering och registrering av nyckelbiotoper i samband med andra verksamheter, som till exempel avverkningsanmälningar.

Läs mer: Skogsstyrelsen kräver förtydligande om nyckelbiotoperna (Land Skogsbruk)

Till toppen