Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

28 januari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • HK Scan rasar • Grisar slaktades utan tillräcklig bedövning • Restprodukt från skogen gör bilen klimatsmart • Ölands veterinärverksamhet tryggas • Debattsvepet • Brist på lövträd ökar betesskadorna på tall
Janne Hallman, Maria Zander Svepetredaktörer - ]

FOTO: Göran Berglund

HK Scan rasar – halverad aktiekurs 2018

Kraftigt ökad belåning, en läckande kassa och en aktiekurs som nästan har halverats på ett år. Den nordiska slakterijätten HK Scan är under stark press och ständiga byten av nyckelpersoner ger ingen arbetsro.

Läs mer: Läckande kassa en varningsklocka i HK Scan (Land Lantbruk)Läs mer: ”Lantmännen ska inte satsa mer i HK Scan” (Land Lantbruk)

Grisar slaktades utan tillräcklig bedövning

Grisar fick inte tillräcklig bedövning på ett gårdsslakteri i Halland. Efter upptäckten, som gjordes vid en rutinkontroll före jul, har slakteriet fråntagits rätten att slakta gris.

Bristerna i slakten kan ha funnits ända sedan 2016. Felet bestod i att grisarna inte blev helt medvetslösa av elbedövningen.

– Det är allvarligt. Jag är både förvånad och bestört, säger länsveterinär Madeleine Beckman på länsstyrelsen i Halland till Hallandsposten.

Läs mer: Grisar slaktades utan tillräcklig bedövning (Land Lantbruk)

Restprodukt från skogen gör bilen klimatsmart

Användningen av biodrivmedel har ökat kraftigt de senaste åren, eftersom leverantörer tvingats att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel. De biodrivmedel som används i Sverige i dag är dock i stor utsträckning importerade och tillverkade av fossila råvaror.

Nu har företaget RenFuel kommit på ett sätt att utvinna ligninolja ur svartlut – en billig restprodukt som uppstår vid tillverkning av pappersmassa. Genom att blanda in oljan i raffineringen av bensin- och dieseldrivmedel skulle man kunna sänka ett fordons koldioxidutsläpp med 90 procent, menar Energimyndigheten.

De senaste tre åren har RenFuel testat produktionen av oljan, som fått namnet Lignol, i ett pilotprojekt som medfinansierats av Energimyndigheten.

– Anledningen till att vi har varit intresserade av Lignol är att det har varit väldigt svårt att få till investeringar i produktion av biodrivmedel i Sverige. Särskilt sådan som bygger på svensk råvara, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

Läs mer: Restprodukt från skogen gör bilen klimatsmart (Energivärlden)Läs mer: Marie Henningsson: ”Mer bränsle från skogen att vänta 2019” (Land Skogsbruk)

Så ska Ölands veterinärverksamhet tryggas

Den akuta veterinärsituationen på Öland ser ut att ha fått en lösning. Jordbruksverket har nämligen beslutat att starta distriktsveterinärverksamhet på Öland.

– Vi har undersökt olika möjligheter, bland annat om det finns andra privata aktörer som skulle kunna ta över verksamheten. Men det ter sig väldigt svårt och nu har Jordbruksverket tagit beslutet att starta distriktsveterinär verksamhet på Öland, säger Robert ter Horst, biträdande chef för Distriktsveterinärerna.

Läs mer: Akut veterinärsituation på Öland får lösning (Land Lantbruk)


Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och debatterna kring de gröna näringarna.

Lisa Magnusson: ”Djurättsaktivisterna bryr sig inte om djuren” (Dagens Nyheter)Palle Borgström: ”Stopp för statens dubbla ansikten” (Land Lantbruk)”Etiken får inte glömmas bort i matrevolutionen” (Svenska Dagbladet)

Aktuellt från LRF

LRF, KTH och SLU i unik studie om hotbilden mot Sveriges bönder

Haten och hoten från djuraktivister växer. Nu genomför SLU, LRF och KTH för första gången en studie i hot- och hatbilden mot Sveriges bönder. Anders Drottja, ansvarig för krisberedskapen på LRF, förklarar vad studien innebär.

Huvudmålet för studien är att undersöka lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik

Brist på lövträd ökar betesskador på tall

Skadorna på tallskog på grund av betande älgar kostar skogsägarna över en miljard kronor varje år, visar en rapport från Skogsstyrelsen.

Läs mer: Brist på lövträd ökar älgskadorna på tall (Sveriges Radio)Läs mer: Fjärdedel av norra Norrlands framtidsskogar mår dåligt (Land Skogsbruk)Läs mer: Allt om betesskador på Land Skogsbruks samlingssida (Land Skogsbruk)

Till toppen