Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

3 januari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Två vargar skjutna i Norge i nyårshelgen • Brandskadade vägar kostar miljoner • Anhöriga till en drabbad minkuppfödare överklagar sin dom • Debattsvepet • Brist på snö oroar lantbrukare • Djurhållare polisanmäls av länsstyrelsen
Jan Hallman, Svepetredaktör - ]

FOTO: Istock

Två vargar skjutna i Norge i nyårshelgen

Två vargar sköts vid elvatiden på nyårsdagen när licensjakt genomfördes för första gången någonsin i den norska vargzonen. Omkring 130 jägare deltog i jakten i Trysils kommun, som ligger längs riksgränsen mot Dalarna och Värmland.

Svenska aktivister som försökte stoppa jakten hämtades av polis och eskorterades ut ur kommunen.

– Den första vargen var skjuten tio minuter efteråt, så de svenska aktivisterna lyckades inte störa jakten, säger en jägare som deltog i vargjakten.

Läs mer: Två vargar skjutna i Norge – svenska aktivister motades bort (Land Lantbruk)Läs också: Aktivister försökte stoppa norsk vargjakt (Svensk jakt)Läs också: 30 vargar får skjutas i den norska vargzonen (Land Skogsbruk)

Brandskadade vägar kostar miljoner

I samband med släckningsarbetet under sommarens omfattande skogsbränder skadades delar av vägnätet, främst i Gävleborg, Jämtland och Dalarna. Andra vägar behöver förstärkas för att kunna transportera brandskadat timmer.

Enligt Trafikverket kommer det kosta sammanlagt 17, 5 miljoner kronor att åtgärda problemen.

– Åtgärder som behövs kan vara hyvling av vägbanan, komplettering av bär- och slitlager, dikning och trumbyten. Det är dessa åtgärder och den bedömda kostnaden för dem som är resultatet av inventeringen, säger Mats Sandgren, ansvarig utredare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Däremot har järnvägen inte skadats på grund av bränderna, varken inom de inventerade områdena eller i resten av landet.

Läs mer: Reparationer av vägar för miljoner efter skogsbränderna (Land Skogsbruk)Läs mer: Skadad skogsväg ska lagas snabbare (Land Skogsbruk)

Anhöriga till en drabbad minkuppfödare överklagar sin dom

Sönerna till en ägare av en minkfarm i norra Västergötland dömdes till vardera 4 800 kronor i dagsböter efter att stoppat en bil med djurrättsaktivister, som deltagit i en aktion där man öppnade burdörrarna till cirka 5 000 minkar.

I samband med att bilen stoppades slogs vindrutan sönder, vilket ledde till åtalet och sedermera domen. Aktivisterna blev dock inte åtalade, då det inte gick att bevisa att de gjort sig skyldiga till något brott. Nu överklagar sönerna domen, och vill bli frikända. Överklagar gör även åklagaren, som vill att brödraparet ska dömas till villkorlig dom i stället.

Läs mer: Både dömda bröder och åklagaren överklagar (Land Lantbruk)Läs mer: Åtta misstänkta aktivister identifierade av polis (Land Lantbruk)

Debattsvepet

Här är ett svep över det senaste dygnets debatter om de gröna näringarna.

”Skumpig väg väntar för biodrivmedel” (IVL Svenska Miljöinstitutet)”Kan MP kliva över till vetenskapens sida?” (Svenska Dagbladet)”Ingen hållbar framtid utan ett högproduktivt jordbruk” (Dagens Nyheter)”Så bygger vi beredskap för nästa stora skogsbrand” (Expressen)

Brist på snö oroar lantbrukare

Vädret är fortfarande det största orosmolnet för lantbrukarna, som påverkades hårt av sommarens torka.

– Det är nu som vi ser de långsiktiga effekterna av året, i form av att man måste komplettera och köpa in mer foder för pengar som man inte har eller inte kalkylerat för att få fram, säger Peter Borring, ordförande för LRF Östergötland.

Därför hoppas han på mer snö för att fylla på grundvattennivåerna, annars blir det bekymmersamt även i år.

Läs mer: Snöbrist oroar lantbrukare (P4 Östergötland)

Aktuellt från LRF

Kom ihåg att uppdatera din information

För att erbjuda dig som medlem i LRF bästa möjliga service och medlemsnytta behöver vi aktuell information om dig och den verksamhet du/ni bedriver.

Du uppdaterar din information här

Djurhållare polisanmäls av länsstyrelsen

Länsstyrelsen gjorde två kontroller hos en djurhållare under slutet av 2017 och en i april 2018 efter att ha tagit emot flera anmälningar gällande hästhållningen. Vid första kontrollen gick hästarna på en plats där det saknades både ligghall och ströad liggyta.

Vid den uppföljande kontrollen visade det sig att djurhållaren inte följt föreläggandet. Hästarna var utegångsdjur i en hage utan skydd. En häst var under normalt hull och andra hästar hade hovsprickor. Länsstyrelsen anser att djurhållaren brutit mot djurskyddslagen och polisanmäler därför denne.

Läs mer: Djurhållare misstänks för brott mot djurskyddslagen (Avesta Tidning)

Till toppen