Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

5 februari 2019

I veckans första Svepet rapporterar vi om följande: • Landsbygdsministern vill att fler väljer eko• Dispensen räddar utsädesläget för Svenska Foder• Lövin lovar utökat stöd till Naturvårdsverket• Odlare riskerar miljonförluster efter dansk konkurs• Debattsvepet • Bönderna är snöröjningens hjältar
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Urban Bradhe

Landsbygdsministern vill att fler väljer eko

Nya landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) tror på ekologisk mat, trots att den ifrågasatts ur klimatsynpunkt. Det kan bli aktuellt med någon form av statligt stöd för att fler ska välja ekologiskt.

– Det är möjligt att man behöver titta på frågan kring vilka som bekostar den politiska ambitionen – kostnaden ska inte vara en utgångspunkt för vad du äter. Därför är det viktigt att få upp volymen och få ned kostnaderna. Och det kan vara så att subventioner är befogade för att gemensamt betala för ett politiskt mål.

Nu är det två veckor sedan hon flyttade från riksdagen till landsbygdsministerns stol på näringsdepartementet. Hon övertog en ministerportfölj som rymmer allt från fjällnära skog och rovdjursjakt till EU:s jordbrukspolitik. Det har krävt intensiv inläsning och många dragningar – ”som att slängas in i en torktumlare och försöka komma ut med fötterna ned”.

Högt på dagordningen står det ”kraftfulla bondepaket” som regeringen har enats om med C och L. Jordbruket och skogen är ju centrala för jobb och tillväxt, och det hon kommer att prioritera först i raden av sina ansvarsfrågor är att stärka konkurrenskraften för de gröna näringarna. Sverige ska i högre grad bli självförsörjande på livsmedel, och för att nå dit behövs mer export.

– Vi ska exportera sådant vi är bra på, som högförädlade produkter, och till intressanta marknader som Kina. Vi kommer alltid att vara ett litet land och behöver exportera till rätt marknader, säger Jennie Nilsson.

Läs mer: Landsbygdsministern vill att fler väljer eko (Land Lantbruk)Läs mer: Nya ministern spår lång infasning av nya Cap (Land Lantbruk)Läs mer: Positiva reaktioner på ny landsbygdsminister (Land Lantbruk)

Dispensen räddar utsädesläget för Svenska Foder

Tillgången på utsäde under våren är relativt tryggad enligt Niklas Ingvarsson, produktchef för utsäde och frö på Svenska Foder. Detta tack vare en kombination av EU:s godkännande av utsädesdispensen och tillgången till import.

Han tror att korn och havre kommer att ta stort utrymme i årets vårsådd. En kornsort som på längre sikt kommer att slå igenom är Ellinor, som just nu testodlas. Likaså tror han att havresorten Delfin kommer öka kraftigt i Sverige inom en snar framtid.

– Den är godkänd hos de handlare som vi arbetar med och avkastningen lyfter därför ett kliv. I år används den på kanske 20 procent och redan nästa år kommer den absolut vara huvudsorten, säger han.

Niklas Ingvarsson efterlyser fler diskussioner om hur lantbrukare ska klara grovfoderproduktionen på lång sikt. Han menar att det kan bli ont om vallfrö framöver, eftersom många är i stort behov av att nyetablera vallar nu till våren.

– Det viktiga i den långsiktiga strategin är att investera i nya vallar till våren. Det är alldeles för dyrt att ha lågavkastande vallar med för dålig sammansättning och för mycket ogräs. Att komma tillrätta med det är en mycket liten investering i sammanhanget, säger Niklas Ingvarsson.

Läs mer: Dispensen räddar utsädesläget för Svenska Foder (Jordbruksaktuellt)Läs mer: Lantmännen: Skörden för 2019 ser lovande ut (Land Lantbruk)Läs mer: Många har höstsått med gott resultat (Land Lantbruk)

Lövin lovar utökat stöd till Naturvårdsverket

När riksdagen i höstas röstade igenom M+KD-budgeten halverades Naturvårdsverkets pengar för att skydda och sköta värdefull natur under 2019. Det innebär färre naturreservat och stora neddragningar när det gäller exempelvis skötsel i skyddade områden, underhåll av anläggningar för friluftsliv och lokala naturvårdsprojekt.

Nu lovar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) ökade anslag redan i vårändringsbudgeten.

– Det gör vi för att återupprätta det enormt stora tapp som moderaternas och kristdemokraternas budget innebär för att skydda värdefull natur och vårda den, säger hon.

Lövin lovar också fortsatta anslag för att skydda och vårda värdefull natur under resten av mandatperioden.

Läs mer: Lövin lovar utökat stöd till Naturvårdsverket (Land Skogsbruk)Läs mer: Halverad budget för Naturvårdsverket (Land Skogsbruk)

Odlare riskerar miljonförluster efter dansk konkurs

Konkursbeskedet från danska spannmålshandlaren BMG, en etablerad handlare på Jylland som köpte spannmål och sålde förnödenheter till lantbrukare, överraskade många, trots rapporter i media om anklagelser för bedrägerier. I samband med konkursbeskedet framkom det att verksamhetens ena ägare gjort räkenskapsmässiga transaktioner mot bakgrund av fiktiva affärer och fakturor vilket lett till ett stort miljontapp.

Det handlar totalt om runt hundra drabbade lantbrukare, och enskilda riskerar att förlora hundratusentals kronor upp till miljonbelopp.

– De har sålt spannmål som de inte får pengar för eller har beställt gödning som de inte får, på det viset kommer de i kläm. Det är så klart en mycket olycklig situation för våra lantbrukare som hade ett hårt år på grund av torkan och nu drabbas av det här, säger Kim Koch, VD på rådgivningsbolaget Agri Nord i Danmark.

Läs mer: Odlare riskerar miljonförluster efter dansk konkurs (ATL)


Debattsvepet

Här är ett urval av inlägg och debatter kring de gröna näringarna – sådant som stuckit ut under det senaste dygnet.

”Vi behöver mer fakta om våra skyddade skogar” (Altinget)”Sluta betrakta norra Sverige som statens förråd!” (Dagens Samhälle)”Skog med höga naturvärden måste skyddas” (Smålandsposten)Slutreplik: ”Det måste till betydligt mer i frågan om övergödning” (Altinget)Replik: ”Sveriges lantbrukare gödslar inte med för mycket kväve” (Altinget)Tidigare inlägg: ”Användningen av handelsgödsel är en hållbarhetsfråga” (Altinget)

Aktuellt från LRF

Hur skulle du vilja ha framtidens LRF?

Vi behöver dina idéer för att utveckla LRF. Dela gärna med dig med dina tankar och funderingar på lrf.se/medlemsdialog.

LRF ska bli Sveriges mest kraftfulla folkrörelse!

Bönderna är snöröjningens hjältar

Över 5 000 bönder extraknäcker som snöröjare vid sidan av lantbruket – en välbehövlig extrainkomst under vinterhalvåret.

– Det är väl ett tecken att det inte går som det ska i lantbruket. Det börjar som extraknäck, sedan har det vuxit och blivit mer omfattande, en del i företagandet, säger lantbrukaren Johan Sjöström, som är en av dem som är ute och plogar i områdena runt Gideå, norr om Örnsköldsvik.

Samtidigt är lönsamheten inte särskilt stor; jourersättning för hela vinterns fem månader kan ligga runt 30 000 kronor, plus en timersättning som helt beror på vädret.

– Det är väl inte någon guldgruva direkt, men det är ett bra tillskott, tycker Johan Sjöström.

Nu väntar nya snöoväder och mer jobb för Sjöström och hans kollegor. Under tisdagen passerar ett lågtryck med snöfall över Svealand och södra Norrland. Resten av veckan kan landets norra delar vänta sig ytterligare snö, medan det i söder faller som regn eller blötsnö.

Läs mer: Bönderna är snöröjningens hjältar (Land)Läs mer: Snöröjning – inte ett jobb för alla (Land Lantbruk)Läs mer: För dåligt betalt ger färre snöröjare (Land)

Till toppen