Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

6 februari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte Molstabergsfallet • Polisen om hoten mot Sahlins strutsfarm: ”Våldsbejakande aktivister” • Fall av galna ko-sjukan upptäckt i Polen • Så svarar partierna om trakasserierna mot lantbrukare • Färre efterlysningar av traktorer förra året • Spannmålsodlare satsar på klimatsmart direktsådd • Debattsvepet • Stor ökning av skyddad skog
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Marita Johansson

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte Molstabergsfallet

Det rättsliga efterspelet av vargattackerna på fårgården Molstaberg är nu över. Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp fallet för prövning, vilket innebär att Förvaltningsrättens beslut om att det var rätt att neka skyddsjakt på varg står fast.

Det var i maj som två vargattacker lämnade efter sig närmare 70 döda får på Molstaberg. Ägarna ville ha skyddsjakt för att freda sina djur, men nekades av länsstyrelsen, som ansåg att de inte stängslat ordentligt.

Axel Nordmark, jurist vid LRF Konsult, som har varit ombud för markägarna och överklagat ärendet i de olika instanserna är besviken, men tänker inte ta det till EU-domstol som tidigare sagts.

– Om och hur markägarna kommer att gå vidare med ärendet kan jag inte svara på, men jag kommer inte att driva det vidare till EU-domstolen.

Han tycker att det är beklämmande att myndigheterna, från länsstyrelsen till förvaltningsrätten, värderar skyddandet av vargen högre än att markägare har rätt att skydda sin egendom.

– I förlängningen tror jag att det även drabbar vargen. För att människor ska kunna vara positiva till att varg lever i Sverige måste även de människor som berörs av vargens existens i landet ha rätt att skydda sin egendom, säger han.

Läs mer: Ingen prövning av Molstabergsfallet (Land Lantbruk)Läs mer: Nekad skyddsjakt på Molstaberg prövas ej (Jakt & Jägare)Läs mer: Besvikelse efter nej från domstol (ATL – Premium)

Polisen om hoten mot Sahlins strutsfarm – ”Våldsbejakande aktivister”

Under helgen utsattes ägare och en anställd på Sahlins strutsfarm för hot genom ett flertal telefonsamtal. Lakan med text hängdes upp vid infarten till farmen, på travbanans staket, och en aktion genomfördes av en aktivistgrupp utanför Kupolens köpcentrum. Polisen ser allvarligt på hoten mot strutsfarmen i Borlänge.

– Man ska akta sig för att tro att det är ett gäng förvirrade ungdomar från lokalområdet. Det är ett gäng våldsbejakande kringresande aktivister som ägnar sig åt grov brottslighet, säger Stefan Dangardt, polisens presstalesperson.

Polisen har nu inlett en förundersökning efter telefonsamtalen. Rubriceringen är olaga hot.

Läs mer: Polisen om hoten mot Sahlins strutsfarm – ”Våldsbejakande aktivister” (Dalarnas Tidningar)

Fall av galna ko-sjukan upptäckt i Polen

Ett isolerat fall av galna ko-sjukan har upptäckts i Polen. Det har dock ingen koppling till den köttskandal som nyligen avslöjats i Polen. Fallet upptäcktes på en gård i januari och djuret har avlivats. Enligt den polska chefsveterinären handlar det om ett enskilt fall som inte utgör någon risk för människor.

Sjukdomen orsakas av slaktavfall som använts till djurfoder och angriper djurets hjärna och ryggmärg. I sällsynta fall kan sjukdomen överföras till människor i form av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

EU-inspektörer finns på plats i Polen den här veckan för att granska läget efter att polska företag uppskattas ha exporterat cirka 2500 kg kött, som misstänks komma från sjuka kor. Köttet har exporterats till flera EU-länder, bland annat Sverige. Myndigheterna har manat till lugn och uppgett att det inte verkar finnas någon fara för konsumenter, trots att man valt att dra in närmare 10 000 kg kött.

– Det är inget nytt i länder som anses ha en försumbar risk för att visa upp galna ko-sjukan att man får enstaka fall. Detta har hänt nyligen i Kanada, Brasilien och Irland, säger professor Krzysztof Niemczuk.

Läs mer: Fall av galna ko-sjukan i Polen (Land Lantbruk)Läs mer: Fall av galna ko-sjukan upptäckt i Polen (Dagens Nyheter)Läs mer: Ett fall av galna kosjukan har uppdagats i Polen (Sveriges Radio)

Så svarar partierna om trakasserierna mot lantbrukare

Ledamöterna i Miljö- och jordbruksutskottet har svarat på frågan om vad de vill göra åt trakasserierna mot lantbrukare. Gemensamt för dem alla är att de anser att de militanta aktivisterna ska stoppas av fler poliser och dömas till hårdare straff.

Hanna Westerén (S) säger att näringsidkare måste kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera att utsättas för hot, trakasserier och skadegörelse. Hon förespråkar fler poliser, kameraövervakning och straffskärpning.

Kristina Yngwe (C) tycker att alla slags hot och trakasserier som lantbrukare utsätts för är helt oacceptabla. De vill stoppa offentliga medel till våldsbejakande organisationer, och införa en särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet samt se över lagen om olaga intrång och hemfridsbrott.

Tina Acketoft (L) anser att polisen bör stärkas med minst 5 000 fler poliser, vilket ska synas i hela landet, både stad och landsbygd. Både hon och Magnus Oscarsson (KD) anser att Säpo bör bevaka de extremistmiljöer som begår politiskt motiverade brott.

Läs mer: Så svarar partierna om trakasserierna mot lantbrukare (Land Lantbruk)

Färre efterlysningar av traktorer förra året

I fjol efterlystes 57 traktorer i landet, en minskning med omkring 30 procent jämfört 81 efterlysningar 2017. För entreprenadmaskiner och redskap var antalet efterlysningar 179, en liten nedgång från 186 föregående år. Hjullastare och hjulburen grävmaskin är de maskintyper som är mest eftertraktade av tjuven.

– Minskningen kan bero på att säkerheten på gårdarna har blivit bättre, att man är mer uppmärksam på externa och att ligorna flyttat sin verksamhet. Sedan har även polisen gjort särskilda insatser som kan ha bidragit, säger Peter Sundman, utredare på Larmtjänst.

Bilden förmörkas samtidigt av att andelen återfunna traktorer och maskiner ligger kvar på en låg nivå. Av de efterlysta traktorerna är 61 procent fortfarande borta, medan 78 procent av de försvunna maskinerna och redskapen fortfarande saknas.

– Maskinerna är ofta oregistrerade vilket gör de svårare att identifiera om de anträffas efter stöld. Av den anledningen bör man registrera maskinerna eftersom den underlättar identifieringen samtidigt som det kan bidra till att fler stulna maskiner återfinns, säger Peter Sundman.

Läs mer: Färre efterlysningar av traktorer förra året (Land Lantbruk) Läs mer: Färre maskiner stulna under 2018 (Jordbruksaktuellt)Läs mer: Färre traktorer försvann förra året (ATL)

Spannmålsodlare satsar på klimatsmart direktsådd

Christian Hidén äger Forsviks säteri på Värmlandsnäs, som har traditionell växtodling med odling av maltkorn, grynhavre, höstvete, vårvete och en del utsädesproduktion. Totalt vårsås runt 300 hektar och 200 hektar höstsås.

På gården har man sedan 2018 använt sig av ”no tillage”, det vill säga minimal jordbearbetning. Det var inför våren 2018 som de köpte direktsåmaskinen Seed Hawk, i Estland.

– Vi tycker att det är intressant att testa nytt. Och nu har vi kört med Seed Hawken en säsong både vår och höst. Den har fungerat bra. Det är en enkel och robust maskin, säger Christian Hidén.

Ett mål med att köra direktsådd är att bygga upp kol i marken och att minimera utlakning av växtnäringsämnen, säger han.

– När vi kör reducerad eller ingen bearbetning tar vi hjälp av glyfosat istället. Så i ett odlingssystem när vi kör med direktsådd kanske vi gör av med cirka 20 liter diesel per hektar och år. Inklusive bränsle till tröskan.

Christian Hidén berättar att de på gården tänker mycket runt frågorna med dieselförbrukning och hållbarhet.

– En viktig fråga för framtiden är hur vi gör av med så lite energi som möjligt i växtodlingen.

Läs mer: Spannmålsodlaren som satsar mycket på direktsådd (Jordbruksaktuellt)


Debattsvepet

Här är ett urval av inlägg och debatter kring de gröna näringarna – sådant som stuckit ut under det senaste dygnet.

”Ökad dialog kan minska vildsvinsstammen” (ATL)”Förtydliga reglerna om skoterkörning” (ATL)”Ändra Sveaskogs direktiv – mer skog måste få skydd” (Dagens Nyheter)”Hamnstrejken hotar svensk industri” (Svenska Dagbladet)”Inför obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang” Gefle Dagblad)

Aktuellt från LRF

Ny trio föreslås till LRF Ungdomens styrelse

En värmlänning, en stockholmare och en skåning. Vid riksstämma i mars 2019 föreslås tre nya ledamöter till LRF Ungdomens riksstyrelse.

”Jag vill engagera mig eftersom jag brinner så starkt för det svenska lantbruket”

Stor ökning av skyddad skog

Färsk statistik från Skogsstyrelsen visar att i fjol ökade den nya arealen biotopskyddad skog med 51 procent och arealen nya naturvårdsavtal med 22 procent, jämfört med 2017. Anledningen till den stora ökningen är enligt Skogsstyrelsen enkel.

– Vi fick en betydligt högre budget 2018 än tidigare år för att kunna ersätta markägare när skogen ges ett formellt skydd och vi har också kunnat leverera, säger Johan Åberg, Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd vid Skogsstyrelsen.

Flest nya biotopskydd bildades i Värmlands län med 44 stycken, följt av Stockholm med 25, Norrbotten med 23 och Dalarna med 22 nya områden. För den skogsmark som skyddades 2018 betalade Skogsstyrelsen en ersättning på 318 miljoner kronor, varav 288 miljoner kronor för biotopskydd och 30 miljoner för naturvårdsavtal.

– Vi kommer inte kunna skydda lika stora arealer under 2019 eftersom pengarna vi fått är en tredjedel av förra årets budget, säger Johan Åberg.

Läs mer: Stor ökning av skyddad skog (Land Skogsbruk)

Till toppen