Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

6 januari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Skogsägare efterfrågar naturliga hästkrafter • Skånegårdars vd tror på fortsatt stabila priser • Olika villkor för eftersläckningsansvaret • Luktande kor inget att klaga på • Tusentals grisar i Kina smittade av afrikansk svinpest
Jan Hallman, Svepetredaktör - ]

FOTO: Greenseas

Skogsägare efterfrågar naturliga hästkrafter

Det är inte längre många företag som skotar timmer med häst och vagn. Men Lars-Olof Lundgren och sonen Daniel Lundgren driver ett skogsvårdsföretag som använder nordsvenska brukshästar för att köra ut virket.

– Det handlar inte om att konkurrera med maskiner. Hästen är ett komplement i skogsarbetet då man strävar efter mindre stickvägar, har marker med dålig bärighet eller då man värnar om känsliga områden med höga naturvärden, säger Daniel Lundgren.

Företaget i Blåsmark utanför Piteå har använt sig av skördare tillsammans med hästar på heltid i över tio år. De kör uteslutande åt Sveaskog ungefär nio månader om året, i trakterna kring Piteå och södra delen av Luleå kommun.

– Slutavverkningar är givetvis inte lämpligt utan vi kör röjning och förstagallringar med ganska små volymer. Det här är i första hand ett skogsvårdsåtagande, säger Daniel Lundgren.

Läs mer: Skogsägare efterfrågar naturliga hästkrafter (Land Skogsbruk)

Skånegårdars vd tror på fortsatt stabila priser

Det har varit ett bra år för marknaden för lantbruksfastigheter, trots det dåliga skördeåret. Efterfrågan har varit bra, både bland de som köper av livsstilsskäl och när det gäller produktionsenheter, säger Ann Knutsson, vd på Skånegårdar. Priserna har också legat ganska stilla.

– Det är i så fall skogspriserna som har stigit något. Efterfrågan där har varit stark. Markpriserna är överlag väldigt höga här och de har legat kvar på samma nivå.

Hon tror på en hyfsat stabil marknad under 2019.

– Några faktorer talar för att det skulle kunna bli lite oro. Om höjningen av räntorna verkställs är det en faktor som påverkar negativt. Det kan också bli ett läge när en del lantbrukare har likviditetsproblem inför nästa år. Men bankerna har räknat med högre räntenivåer under en tid, så även om det kommer några mindre höjningar tror jag inte att det gör så stor skillnad.

Läs mer: Skånegårdars vd tror på fortsatt stabila priser (Jordbruksaktuellt)

Olika villkor för eftersläckningsansvaret

De stora skogsbolagen är ofta bättre rustade inför eftersläckningsarbetet än de privata, enskilda ägarna. Den enskilda markägaren har hela ansvaret för efterbevakning och eftersläckning vid brand, något inte alla markägare känner till och inte heller alltid har utrustning för.

Norra Skogsägarna, en ekonomisk förening som företräder 17 000 enskilda skogsägare, har därför inlett en informationssatsning om skogsbränder. Medlemmar kan via en digital Skogsskötselskola få kostnadsfri utbildning om eftersläckning. Föreningen kan också förmedla kontakter till entreprenörer som tar på sig eftersläckningsuppdrag.

– Lokalt på vissa kontor kan vi också erbjuda släckningsutrustning och utrustning för eftersläckning, berättar Stefan Holmberg, fältchef hos Norra Skogsägarna.

Läs mer: Olika villkor för eftersläckningsansvaret (Västerbottens-Kuriren)

Luktande kor inget att klaga på

Flugor, bjällror och luktande kor fick en person i Småland att klaga hos kommunen på sin granne. Att lantbrukaren spred gödsel på sina åkrar inför plöjning var också störande enligt anmälaren.

Miljö- och byggnadsförvaltningen i kommunen gjorde ett besök på gården och höll med om att de plingande bjällrorna måste bort. Men i övrigt fann man inget att anmärka på. Länsstyrelsen gav kommunen bakläxa och menade att de måste utreda förhållandena ytterligare. Men de efterföljande inspektionerna ledde inte till några ytterligare åtgärder.

– De ansåg att bor man på landet så är det ju så här det är, säger lantbrukaren.

Läs mer: Luktande kor inget att klaga på (Land Lantbruk)

Aktuellt från LRF

Så arbetade LRF med bränderna

Skogsbränder drabbade många län under sommaren. Här är en sammanfattning över vad som hänt hittills med anledning av bränderna.

Arbetar för en bättre beredskap och samordning inför framtiden

Tusentals grisar i Kina smittade av afrikansk svinpest

73 000 svin på en grisgård I Heilongjiang-provinsen i nordöstra Kina måste avlivas efter att nästan 10 000 av djuren har infekterats eller dött i den fruktade sjukdomen. Det är det hittills största utbrottet av afrikansk svinpest, som sedan augusti förra året spridit sig i landet. Runt om i landet har runt 200 000 grisar hittills avlivats i försöket att minska smittspridningen.

Enligt kinesiska jordbruksmyndigheterna har 4 686 grisar förklarats infekterade och 3 766 har dött. Nu slaktas och bränns samtliga grisar på gården och stallen desinficeras.

Läs mer: Tusentals grisar smittade av afrikansk svinpest (Land Lantbruk)Läs mer: Svinpesten i Kina påverkar grispriserna (Land Lantbruk)Läs också: Klassisk svinpest kan vara på väg att utrotas (Land Lantbruk)

Till toppen