Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

7 februari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: Jordbruksverket ska tillsätta ny IT-chef efter stödkaoset • Torkan slog mot Lantmännens resultat - ändå blev det rekordutdelning • Totalstopp för formellt skydd av skog • HK Scan måste spara 50 miljoner euro per år • Många misstag under sommarens skogsbränder • Debattsvepet • Skolmatsleverantör satsar på svenskt kött efter polska slakteriskandalen
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Jeppe Gustafsson/TT

Jordbruksverket ska tillsätta ny IT-chef efter stödkaoset

På tio år har myndigheten gjort av med 7,4 miljarder kronor på att hantera EU-stöd, trots det är alla stöd ännu inte utbetalade. Vid årsskiftet återstod fortfarande runt 300 miljoner kronor att betala ut. Ett nytt havererat IT-system som kostat 660 miljoner är främsta orsaken.

Nu är Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin självkritisk, och vill gå till botten med myndighetens stödkaos ”ända ner på källkod”.

– Det är så trist att det ska behöva vara en så prioriterad fråga, när det borde vara en självklarhet, för att det är så viktigt att stöden betalas ut i tid. Det som hänt är inte okej, vi har inte lyckats att leverera det som förväntas av oss, säger Christina Nordin.

En IT-ansvarig ska också tillsättas i ledningsgruppen, som ska ansvara för att förbättra IT-plattformen som länge varit instabil.

Läs mer: Jordbruksverket ska tillsätta ny IT-chef efter stödkaoset (ATL – Premium)

Torkan slog mot Lantmännens resultat – ändå blev det rekordutdelning

Lantmännens resultat för 2018 sjönk till följd av låga skördar efter förra sommarens värme och torka. Till nedgången bidrog även ett lägre etanolpris.

– Den låga skörden har inneburit stora utmaningar för våra medlemmar och för flera av Lantmännens verksamheter – och konsekvenserna kommer att fortsätta påverka oss även under 2019, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Samtidigt går två andra delar av företaget bättre än tidigare; både Lantmännens näst största verksamhet, Division Livsmedel, och divisionen för entreprenadmaskiner, Swecon, ökar i försäljning, vinst och lönsamhet jämfört med i fjol. Framgångarna på dessa områden finansierar motgångarna inom lantbruksdelen, vilket tillåter en rekordhög utdelning till medlemmarna.

– Den föreslagna utdelningen är unikt hög tack vare att vi kan dra nytta av de alternativ och möjligheter som vår utdelningspolicy ger, ett år när olika verksamheter inom Lantmännen utvecklats olika starkt. På så sätt värnar vi både utvecklingen inom Lantmännen och ute på gårdarna, det är en av styrkorna med att vara ett kooperativt företag”, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Läs mer: Torkan slog mot Lantmännens resultat (Land Lantbruk) Läs mer: Rekordutdelning i Lantmännen i år (ATL)

Totalstopp för formellt skydd av skog

Skogsstyrelsen har beslutat att stoppa formellt skydd av skog tillsvidare. Detta då man inte kan garantera att man har råd att betala ersättning för den skyddade skogen på grund av en kraftigt minskad budget. Dessutom finns en stor osäkerhet kring skydd och ersättning i fjällnära skog.

Från och med januari i år kommer inga nya beslut om biotopskydd att fattas och inte heller några nya naturvårdsavtal kommer tecknas.

– Det är en mycket ovanlig åtgärd, men budgetförutsättningarna är helt enkelt för oklara för att vi ska kunna fortsätta. Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Samtidigt kommer också pågående ärenden att beröras.

– Vi beklagar att de många markägare som väntar sig ersättningar till följd av pågående ärenden om formella skydd nu behöver vänta ytterligare en tid, i en del fall mer än ett år, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Läs mer: Totalstopp för formellt skydd av skog (Land Skogsbruk)Läs mer: Skogsstyrelsen stoppar formellt skydd av skog (Skogsaktuellt)

HK Scan måste spara 50 miljoner euro per år

Krisdrabbade slakterikoncernen HK Scan fortsätter att redovisa röda siffror. En liten förbättring skedde under sista kvartalet 2018, men för helåret sjönk omsättningen och förlusten ökade. Ett tidigare besparingsprogram räcker inte, bedömer HK Scan, och förbereder varsel om uppsägning för minst 200 tjänstemän.

– Vi måste utan tvekan bli mer kostnadseffektiva. Vårt nuvarande sätt att närma oss marknaden är inte tillräckligt konkurrenskraftigt, säger nye VDn Tero Hemmilä.

Från och med fjärde kvartalet i år är besparingsmålet 50 miljoner euro per år, och för att klara målet inleds en kostnadsöversyn i samtliga marknadsområden vilka omfattar Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. Målet är att minska antalet tjänstemän med max 220 personer av de totalt 1 200 tjänstemän som arbetar i koncernen.

Läs mer: HK Scan måste spara 50 miljoner euro per år (Land Lantbruk)Läs mer: Helårsresultatet 2018 en besvikelse (ATL)

Många misstag under sommarens skogsbränder

Bristerna i arbetet redovisas i den särskilda skogsbrandutredningen som på onsdagen överlämnades till regeringen. Utredaren Jan-Åke Björklund framhåller att många aktörer reagerade för långsamt eller försiktigt till en början. Tidigare igångsatta insatser hade kunna begränsa brändernas omfattning. Samtidigt avslutades vissa insatser för tidigt med följd att bränderna tog fart igen.

Arbetet fungerade extra dåligt i Gävleborgslän, men bättre i Jämtlands län. På de platser där det fanns en fungerande systemledning och beredskap var räddningsarbetet betydligt snabbare än där det saknades, som exempelvis i det svårt drabbade Ljusdal.

– Har man systemledning handlar det om minuter, har man inte det handlar det om dagar, säger Björklund.

Förslag på åtgärder är bland annat att skogsbrandriskerna systematiskt ska bevakas inom räddningstjänsten. Utbildningen och övningarna måste ges större utrymme, och vid en brand måste räddningstjänsten agera kraftfullt på ett mycket tidigt stadium.

Läs mer: Många misstag under sommarens skogsbränder (Land Skogsbruk)Läs mer: Skogsägare kräver miljoner efter bränder (Land Skogsbruk)


Debattsvepet

Här är ett urval av inlägg och debatter kring de gröna näringarna – sådant som stuckit ut under det senaste dygnet.

”Scan missar marknad när man dissar fryst kött” (Land Lantbruk)”Inte en millimeter till bondehatarna” (Falköpings Tidning)”Frivilliga avtal rätt väg för framtida naturvårdsarbete” (Land Skogsbruk)”Ställ högre krav på importerat kött” (Dagens Samhälle)

Aktuellt från LRF

Myndigheter behöver tänka utifrån företagarens perspektiv

Vi behöver verkligen få myndigheter som tänker utifrån företagarens perspektiv. Sedan ska de upprätthålla regelverk och kontrollera men de behöver göra det så att det främjar företagsamhet. Det säger Marcus Söderlind, tomatodlare i Långhult utanför Habo, och ordförande i LRFs Trädgårdsdelegation.

”Bättre att folk gör rätt än att man utfärdar många förelägganden”

Skolmatsleverantör satsar på svenskt kött efter polska slakteriskandalen

Den var den 29 januari som Livsmedelsverket slog larm om att kött från sjuka djur i Polen hamnat i Sverige. Bland de företag som köpt in delar av det utpekade partiet fanns Kleins Kitchen, som levererar mat till ett 90-tal skolor och förskolor i Stockholmsområdet. Nu har Kleins bestämt sig för att det enbart ska vara svenskt och nordiskt nötkött, fläskkött och fågel på skolbarnens tallrikar framöver.

– Att Livsmedelsverkets Statsinspektör som vi har haft kontakt med har gjort det tydligt att vår leverantör inte har haft någon inblandning eller vetskap om detta, spelade faktiskt mindre roll. För oss som alltid slagits för en hög kvalitet på den skolmat vi tillagar var det självklart att göra allt vi kan för att omöjliggöra en upprepning av det inträffade, säger Kleins verksamhetsansvarige, Elisabeth Aronsson.

Dessutom har man inlett en extern granskning av samtliga leverantörer, samt en certifieringsprocess enligt IP-standarden, för att ytterligare öka kraven på leverantörer och underleverantörer. Den ska vara klar i mitten av april.

Läs mer: Skolköksleverantör backar och byter helt till nordiskt kött (Dagens Nyheter)Läs mer: Skolmatsleverantör satsar på svenskt kött efter polska slakteriskandalen (Mitt i Stockholm)

Till toppen