Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

8 februari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • LRF:s ordförande Palle Borgström i SVT Opinion Live • Nya anklagelser mot Djurens rätt • Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära domarna • Tidigare brandutredare: Heligt förbannad • Skogsstyrelsen varslar 124 anställda • Debattsvepet • Skira kom på andra plats i entreprenörstävling
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

LRF medverkade i SVT Opinion Live

I gårdagens upplaga av debattprogrammet Opinion Live i SVT handlade det om hotelserna och hatet från militanta djuraktivister som framförallt djuruppfödare drabbas av. Programmet sändes från Göteborgs-Postens redaktion, tidningen som gjort en omfattande granskning kring militant djuraktivism.

Reportern Michael Verdicchio, som gjort granskningen, deltog i programmet tillsammans med bland annat LRF:s förbundsordförande Palle Borgström och mjölkbonden Anette Gustawson från Norrtälje. Ett antal bönder fanns också med i studiopubliken.

Anette Gustawson berättade om problemen hon drabbats av, medan Palle Borgström framförde krav på både politiker och polis för att dessa ska ta itu med den allvarliga brottsligheten.

Se programmet här.

Nya anklagelser mot Djurens rätt

Djurens rätt har använt olagligt tagna bilder i sina kampanjer, det vill säga bilder som ska ha tagits vid inbrott, visar en granskning som SVT har gjort.

– Så länge branschen inte själva visar upp hur det ser ut i industrin så är det här enda sättet att visa hur djuren har det, säger Moa Richter Hagert, kommunikationsansvarig på Djurens rätt.

Organisationen har också tre anställda som tidigare begått brott som djurrättsaktivister och styrelsemedlemmar som gillat Facebooksidor från djurrättsgrupper vars strategi är att begå brott. Organisationens talesperson svarar i ett sms att brotten begicks för länge sedan och att det rör sig om enskilda personer som inte var anställda hos Djurens rätt när brotten begicks.

Läs mer: Djurens rätt: Brottslighet, kontroversiella gillanden och inbrottsbilder (Svt)Läs mer: Brottsdömda medarbetare i Djurens rätt (Land Lantbruk)Läs mer: Nya anklagelser mot Djurens rätt (ATL)

Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära domarna

Skogsstyrelsen överklagar de fem domar, där markägare som nekats avverka på grund av höga naturvärden fick ersättning med 125 procent av marknadsvärdet, till Mark- och miljööverdomstolen. Skogsstyrelsen menar att rättsläget fortfarande är oklart och därför behövs en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen.

– Överklagandet gör att ärendena drar ut på tiden ytterligare och det beklagar jag. Ändå kan jag inte bortse från att det fortsatt är ett otydligt rättsläge och att nuvarande dom inte ger tillräckligt tydliga spelregler för inblandade aktörer. Det behövs en vägledande dom från högre instans, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Det handlar bland annat om hur man ska se på tillståndsplikten för avverkning i fjällnära skog. Skogsstyrelsen menar att de tidigare domarna med viss bäring på de här frågeställningarna pekar i olika riktning.

– Om Skogsstyrelsen vill åstadkomma någon rättspraxis så är det så att de behöver överklaga för att få ett avgörande från högre instans. Min bedömning är att mark- och miljödomstolens dom är tydlig och har ett riktigt och rimligt utfall och jag skulle tro att den står sig även i mark- och miljööverdomstolen, säger Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult i Umeå, som företräder de fem skogsägarna i det aktuella fallet.

Läs mer: Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära domarna (Land Skogsbruk)Läs mer: Staten överklagar domar om avverkning av fjällnära skog (Skogsaktuellt)Läs mer: Fjällnära målet: Markägarna vann mot staten (Land Skogsbruk)

Tidigare brandutredare: Heligt förbannad

I veckan kom regeringens utredare Jan-Åke Björklunds förslag om bekämpning av skogsbränder efter sommarens stora skogsbränder. Men förslagen har förts fram tidigare – och ingenting har hänt. Det anser Aud Sjökvist, som utredde arbetet mot den stora branden i Västmanland 2014.

Sjökvist delar många av slutsatserna och förslagen som nu lagts fram av Björklund, sedan han analyserat räddningstjänsternas insatser.

– Mycket av det som den här utredningen kommit fram till är precis det jag tog upp i min. Mycket av det hade kunnat vara på plats för flera år sen.

Hon är därför ”heligt förbannad” över att så många behövde drabbas 2018. Hon lyfter också fram att man, nu som då, anser att tillsynen av räddningsarbetet varit för dålig.

– Det är en av de allvarligaste punkterna, för hade tillsynen fungerat hade de här bristerna varit åtgärdade för länge sen. Det är många års försummelser som lett fram till det här. Jag skulle önska att man fick en förklaring till att man inte har gjort något åt det. Regeringen har rätt mycket att stå till svars för, säger Sjökvist.

Läs mer: Tidigare brandutredare: Heligt förbannad (Land Skogsbruk)Läs mer: Många misstag under sommarens skogsbränder (Land Skogsbruk)

Skogsstyrelsen varslar 124 anställda

Skogsstyrelsen har varslat 124 anställda om uppsägning, som en direkt följd av minskad budget för 2019 och regeringens beslut att till exempel avsluta inventeringen av nyckelbiotoper. Myndigheten behöver spara in drygt 50 miljoner under 2019. Skogsstyrelsens förvaltningsanslag för 2019 är 440 miljoner kronor.

– Det här är förstås ett av de tyngsta besked man kan ge till sina medarbetare och det är direkt kopplat till färre uppdrag och en kraftigt minskad budget. Nu tvärbromsar vi, men bromssträckan är lång med uppsägningstider att ta hänsyn till och det bidrar till varslets omfattning, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Läs mer: Skogsstyrelsen varslar 124 anställda (Land Skogsbruk)Läs mer: Stort varsel på Skogsstyrelsen – 124 anställda drabbade (Skogsaktuellt)Läs mer: Totalstopp för formellt skydd av skog (Land Skogsbruk)


Debattsvepet

Här är ett urval av inlägg och debatter kring de gröna näringarna från det senaste dygnet.

”Organisationerna måste fördöma trakasserierna” (Land Lantbruk)”Ett ljus i tunneln för prövade mjölkbönder” (Land Lantbruk)”Jord- och skogsbruket avgörande för klimatarbetet” (Göteborgs-Posten)”Svenska jordbruket är ett hållbart föredöme” (Västerbottens-Kuriren)Replik: ”Sveaskog avverkar inte skogar med höga naturvärden” (Dagens Nyheter)Tidigare replik: ”Dags för helrenovering av skogspolitiken” (Dagens Nyheter)Tidigare inlägg: ”Ändra Sveaskogs direktiv – mer skog måste få skydd” (Dagens Nyheter)

Aktuellt från LRF

Region inspireras av Rättviksmodellen för bättre myndighetskontakter

– Myndigheter behöver inspirera sin personal i hur man bemöter medborgare, säger Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland. Regionen har använt den så kallade Rättviksmodellen för att via hur myndigheter kan göra livet lättare för bygdens företagare.

”Plötsligt gick alla ärenden mycket snabbare och enklare”

Skira kom på andra plats i entreprenörstävling

LRF-ägda företaget Skira vinner andrapriset på 350 000 kronor i Swedbanks entreprenörstävling Rivstart. Tävlingen belönar hållbara affärsidéer som bidrar till ett bättre samhälle. Skira är en sajt där lantbrukare kan köpa och sälja spannmål, och syftet är att ge både en ökad transparens och trygghet för lantbrukaren.

– Att fler tror på vår idé betyder mycket för oss! Publiciteten ett sådant här pris ger, är också jätteviktig så här i uppstartsskedet, och prissumman gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla företaget. Nu ska vi fortsätta att rulla ut vår tjänst till hela landet, säger Felica Bindekrans, grundare av Skira.

Förstapriset på 500 000 kronor gick till Göteborgsbaserade Amferia som tillverkar sjukvårdsprodukter.

Läs mer: Skira vann andrapriset i entreprenörstävling (ATL)Läs mer: Ny tjänst håller koll på spannmålspriserna (Land Lantbruk)

Till toppen