Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

8 november 2018

I Svepet idag läser du om följande: • Lönsamheten i lantbruket störtdyker • ”Var beredd på sänkt mjölkpris” • Klimatsmart tallolja belönas med guldmedalj • Riksdagen klubbar krisstödet till djurbönder • Debattsvepet • Tummen upp för lagförslag om avlopp
Louise Carlsson Örning, Svepetredaktör - ]

FOTO: Mostphots

Lönsamheten i lantbruket störtdyker

Torkan och det extrema vädret under sommaren har lett till allvarliga konsekvenser för jordbruksföretagen. LRF Konsults senaste lönsamhetsbarometer som presenteras i dag visar på att lönsamheten den lägsta på över tio år.

– Det ekonomiska läget är bekymmersamt med fleråriga effekter för många av företagarna. Det gäller lantbrukets samtliga produktionsinriktningar, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult till Land Lantbruk.

För 2018 är prognosen att 16 procentenheter saknas för mjölkföretag medan det fattas 18 respektive 14 procentenheter i grisköttsföretaget respektive växtodlingsföretaget för att uppnå nyckeltalet lönsamhet.

Bland annat har de dåliga skördarna lett till att Sverige övergår från att exportera spannmål till att bli beroende av import.

– Det är viktigt att sätta sig ner och räkna på sina kostnader och likviditet. Gör ett provbokslut och en kassaflödesanalys, säger Jimmy Larsson.

Han uppmanar också lantbrukare att ha en nära dialog med sin bank, sina foderleverantörer och med slakterier.

Läs mer: Lönsamheten i lantbruket störtdyker (Land Lantbruk)

Missa inte Folkessons krönika!

Läs mer: ”Var beredd på sänkt mjölkpris” (Land Lantbruk)

Klimatsmart tallolja belönas med guldmedalj

Lars Stigsson och Valeri Naydenov prisas för sin innovativa framställning av talldiesel. Männen som står bakom det Piteåbaserade bolaget Sunpine får den tekniska utmärkelsen Polhempriset för idén att använda tallolja i framtagningen av drivmedel. Tallolja leder till att fossila koldioxidutsläpp kan minska med uppåt 90 procent jämfört med traditionell diesel.

– Det är med glädje och stolthet som vi tar emot Polhemspriset. Att få en sådan fin utmärkelse för vår tekniska lösning och dess nytta betyder oerhört mycket, kommenterar Lars Stigsson i pressmeddelandet från prisutdelarna Sveriges Ingenjörer.

Läs mer: Klimatsmart tallolja belönas med guldmedalj (Svenska Dagbladet/TT)Läs tidigare rapportering: Sunpine ökar produktionen av tallolja (Land Skogsbruk)

Riksdagen klubbar krisstödet till djurbönder

Riksdagen sa i går ja till regeringens förslag om ett krisstöd till lantbruket på 460 miljoner kronor för 2018. Pengarna som går till mjölk- nöt- och fårproducenter är den första delen av krispaketet som totalt omfattar 1,2 miljarder.

Varken Alliansen eller Sverigedemokraterna hade några motförslag till den proposition som regeringen lagt fram.

Den andra delen i stödet, som jordbruksverket nyligen lagt fram ett förslag på, väntas riksdagens ta ställning till i december.

Läs mer: Riksdagen klubbar krisstödet till djurbönder (Aftonbladet/TT)


Debattsvepet

Här är ett svep över morgonens debatter inom de gröna näringarna.

”Den enskilda äganderätten till skog är hotad” (Nya Wermlands-Tidningen)”Man knäcker inte bönder” (ATL)”Nästa år blir det krav på e-faktura i offentlig upphandling” (Dagens Samhälle)”Bättre företagsvillkor skapar fler jobb” (Nya Wermlands-Tidningen)”Företagare tränar för lite” (Länstidningen Östersund)

Regionchef för LRF slutar

Regionchef för LRF Sydost, Malin Engdahl, slutar på sin post den 15 november. Hon kommer att fortsätta att arbeta på LRF som projektledare för projektet ”Tänk om” som handlar om att skapa framtidstro inom företag på landsbygden.

Rekryteringen av en ny regionchef pågår och ska förhoppningsvis tillsättas under hösten.

Läs mer: Regionchef för LRF slutar (SVT Nyheter Småland)

Aktuellt från LRF

Utredning av små avlopp kan ge fler möjligheter för landsbygden

I en ny utredning om små avlopp föreslås att enskilda personer kan hitta egna gemensamma VA-lösningar. Går utredningen igenom så blir det lättare att bygga hus på landsbygden vilket leder till fler företag, livligare lokalsamhällen, renare miljö och enklare byråkrati.

Ökar incitamenten till en mer levande landsbygd

Tummen upp för lagförslag om avlopp

Hanteringen av enskilda avlopp som inte lever upp till moderna reningskrav har skapat stora konflikter på många håll i landet.

Regeringen har tillsatt en utredning för att utreda frågan om de enskilda avloppen och hur de ska hanteras. Det som hittills föreslagits får nu tummen upp från flera tunga remissinstanser som Jordbrukverket och Kemikalieinspektionen. Det visar en genomgång som tidningen ATL gjort.

Bland annat föreslår utredningen att näring från enskilda avlopp ska få spridas på åkrar samt att det kommunala ansvaret och makten för avloppen minskar.

Läs mer: Tummen upp för lagförslag om avlopp (ATL PREMIUM)

Till toppen