Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

9 februari 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Grisar och fjäderfän får också krisstöd i nytt förslag • 72 miljoner på väg ut tills skogsägarna • Mjölkbönder rasar över Arlas kurserbjudande - "horribelt" • Så hanterar andra länder trakasserierna från djurrättsaktivister • Fältkrassingen förädlas för kyligare breddgrader • Nya pengar till matexport
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

FOTO: Istock

Grisar och fjäderfän får också krisstöd

I Jordbruksverkets nya förslag till regeringen föreslås att ett arealbaserat stöd ges till odlare av vall, spannmål och oljeväxtodling. Därtill ska ett djurkopplat stöd betalas ut till gris- och fjäderfäföretagare.

760 miljoner kronor av krisstödet återstår att fördelas. 730 miljoner kronor har Jordbruksverket lagt förslag om, medan resterande 30 miljoner till exempel ska kunna användas till utvecklingsprojekt inom trädgårdsbranschen.

– Vi har tittat på de olika produktionsgrenarnas produktionsbortfall och tror att vi har uppnått en relativt god träffsäkerhet, säger Tjitte de Vries, ansvarig för uppdraget på Jordbruksverket.

Däremot har man lyft ut det tidigare förslaget om en återbetalning kopplad till användandet av dieselförbrukning.

– Vi har bedömt att administrationen skulle bli för omfattande om Jordbruksverket skulle använda dieselförbrukningen som grund för utbetalning av stödet. Det medför en ökad administration vilket skulle kunna försena utbetalningarna, säger Tjitte de Vries.

Stödet kommer tidigast att kunna betalas ut i juni eller juli 2019 meddelar myndigheten.

Läs mer: Grisar och fjäderfän får också krisstöd (Land Lantbruk)Läs mer: Jordbruksverket föreslår blandat torkstöd (ATL)

72 miljoner på väg ut tills skogsägarna

Efter Skogsstyrelsens förslag i oktober har regeringen nu beslutat att betala ut 72 miljoner kronor till branddrabbade skogsägare.

– Jag har en stor förståelse för den sorg och chock det måste innebära att se sin, och kanske generationers, skog brinna ner. Det är därför med glädje som jag kan berätta att regeringen idag har beslutat om fyra stödåtgärder till skogsbruket och de skogsägare som drabbades hårt av sommarens omfattande bränder i Jämtlands, Dalarnas, och Gävleborgs län, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Utbetalningarna påbörjas från och med den 1 mars, och ska kompensera skogsbruket för merkostnader för upparbetning av energived och sågtimmer, reparation och förstärkning av vägar, lagringsplatser för brandskadat virke, sanering av sågverk samt stöd för att markera fastighetsgränser.

Läs mer: 72 miljoner på väg ut tills skogsägarna (Land Skogsbruk)

Mjölkbönder rasar över ett kurserbjudande från Arla

Fyra utbildningsträffar om sortval, gödsling, skördemängder, näringsinnehåll, smaklighet och produktionskostnad, inklusive fika och lunch. Kostnad: 12 000 kronor.

– Jag tycker det är horribelt. Jag tycker inte att det är Arlas grej att hålla på med det, och när det dessutom kostar 12 000, då tycker jag att de kan koncentrera sig på att ha ett bra mjölkpris i stället, säger mjölkbonden Mia Forsberg Brihall.

I inbjudan står det ”Sätt ett offensivt mål för ditt grovfoder och tjäna minst 1 000 kronor mer per ko och år”.

– Vad händer om det inte blir så? Får man några garantier för det och pengarna tillbaka om det inte blir så?, undrar Mia Forsberg Brihall.

Läs mer: Mjölkbönder rasar över ett kurserbjudande från Arla (Land Lantbruk)

Så hanterar andra länder trakasserierna från djurrättsaktivister

Många lantbrukare världen över har drabbats av djurrättsaktivisters våld och hot. I länder som bland annat Norge, Finland, USA och Österrike har man olika sätt att angripa problemet.

I Finland är det ett brott mot offentlig frid när någon tränger sig in i en produktionsinrättning utan lov. Det är inte tillåtet för obehöriga att med en teknisk anordning iaktta eller avbilda en person som vistas på hemfridsskyddad plats, det vill säga i ett hem eller en bostad. Samma förbud gäller för att på ett integritetskränkande sätt iaktta eller avbilda en person i till exempel en produktionsbyggnad.

Polisen i Danmark kommer när man ringer och försöker att inte trappa upp konflikten. Aktivisterna kan få böter, men brukar oftast varnas för att de blir anmälda om de tar bilder och gör annat som kan räknas som olaga intrång.

I Österrike blir det bara administrativa påföljder om någon går in i ett stall utan tillstånd. Sedan ett år tillbaka jobbar regeringen med att se över åtgärderna mot olaga intrång i djurstallar, och det pågår diskussioner mellan lantbruksorganisationer och justitiedepartementet om det.

Vissa typer av angrepp på djurverksamhet i USA, som till exempel minkutsläpp från minkgårdar eller att förstöra djurleveranser, kan ses som terrorism enligt en federal lag från 2006. Under 2010 antog flera stater lagar som utformats specifikt för att förbjuda människor att smyga in på en gård eller ett slakteri för att videofilma hur djur behandlas, eller att stjäla och publicera företagsmaterial.

Läs mer: Andra länder om trakasserierna från djurrättsaktivister (Land Lantbruk)

Fältkrassing förädlas för kyligare breddgrader

Det är svårt att få fram jordbruksgrödor som klarar det hårda klimatet i nordligaste Sverige. Men nu håller forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på att ta fram en ny gröda, som kan fungera i kyligare temperaturer – fältkrassing.

Oljegrödan är förädlad från den fältkrassing som växer vilt i Sverige och därför är anpassad för ett nordligt klimat. Därför är den möjlig att odla i både Västerbottens och Norrbottens län.

– Det är jätteintressant att det kommer en pionjär, en ny gröda, som skulle kunna ta plats i våran växtföljd på lantbruken, säger Hulda Wirsén, lantbruksrådgivare på hushållningssällskapen i Västerbotten och Norrbottens län.

Arbetet med förädlingen har pågått i tio år och hittills kostat 30 miljoner kronor. Men än så länge är växten inte tillräckligt högproducerande. Enligt Sten Stymne, professor emeritus i växtförädling vid SLU, kommer det att dröja lika mycket tid och lika mycket pengar till.

– Runt 2030 borde det kunna vara realistiskt att man börjar odla det här kommersiellt i begränsad skala, säger han.

Läs mer: Fältkrassingen förädlas för kyligare breddgrader (Land Lantbruk)

Aktuellt från LRF

Viktigt att krisstödet till bönder betalas ut snabbt

– Det är svårt att få absolut rättvisa i den här typen av system men jag tycker att när man tar hänsyn till 2018 års utbetalning som gick till mjölk-, nöt- och fårbönder så blir utfallet ändå någorlunda rimligt, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

”Det är bra att Jordbruksverket har tagit hänsyn till våra synpunkter”

Nya pengar till matexport

Regeringen har beslutat att ge 16 miljoner kronor till Business Sweden för att under 2019 kunna fortsätta satsningen på livsmedelsexport. Till hälften statsägda Business Sweden jobbar med att främja export och import, och målet med satsningen är att skapa fler jobb i hela landet. Miljonpotten är riktad mot marknadsföring av ekologiska livsmedel på potentiella utlandsmarknader.

– Min ambition är att skapa förutsättningar för svenska livsmedelsföretag att lyckas på exportmarknaden. Pengarna bidrar till fler möjligheter för företag att satsa på export genom ytterligare främjandeaktiviteter som mässor med en gemensam Sverigemonter men också riktade kampanjer och kommunikationsinsatser, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen satsade under 2018 totalt 48 miljoner kronor på export av svenska livsmedel. Pengarna fördelades på elva olika delar, bland annat just export av ekologiska produkter.

Läs mer: Nya pengar till matexport (Land Lantbruk)

Till toppen