Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Svepet

9 mars 2019

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Max avbryter samarbetet med Djurens rätt • Jordbruksverket skönmålar lönsamheten för spannmål • Städa inte för noga i skogen • De prisas för ekologisk grönsaksodling • Sex kvigor döda efter att ha ätit trädgårdsavfall • Fortsatt stopp för Gauchodispens
Janne Hallman Svepetredaktör - ]

Max avbryter samarbetet med Djurens rätt

Hamburgerkedjan fick hård kritik från flera håll när de i veckan gick ut med att de skulle samarbeta med organisationen Djurens rätt för att göra en så kallad veganmärkning av sina produkter.

Nu avbryts samarbetet. Enligt Christoffer Bergfors, vice koncernchef på Max, har ”vissa associationer runt organisationen bakom märkningen lett till starka negativa reaktioner” och man väljer därför att inte införa veganmärkningen från Djurens Rätt.

Läs mer: Max avbryter samarbetet med Djurens rätt (Land Lantbruk)Läs mer: Max skulle samarbeta med Djurens rätt – nu avbryts samarbetet efter hård kritik (Svt Nyheter)Läs mer: Hamburgerkedjan Max bryter med Djurens rätt (Jordbruksaktuellt)

Jordbruksverket skönmålar lönsamheten för spannmål

Trots den dåliga höstsådden och torkan har jordbrukarna ändå nästan fått full betalt, enligt Jordbruksverkets senaste statistik. Men siffrorna stämmer inte. De som prissäkrade sin skörd på något sätt har inte fått det höga spotpris som Jordbruksverket använder i sin kalkyl.

– Vi kan inte ta hänsyn till den aspekten. Vi utgår från de priser som gäller just nu. Vi har inga kunskaper om hur många som har sådana kontrakt och på vilka villkor de har ingått de kontrakten, säger Harald Svensson, chefekonom på Jordbruksverket.

Kommentar från Land Skogsbruks reporter:

Det tycks mej som att SJV fortfarande sitter fast i det gamla tänkandet. Bonden levererar och andra bestämmer värdet på produkten! Det må vara riktigt när det gäller till exempel mjölk men på spannmålsmarknaden gäller andra villkor.

När nu SJV vill göra någon sorts konsekvensanalys av lönsamheten i spannmålsodlingen visavi fjolårets torka så borde man i så fall ha valt lantmännen pool 1 pris. I stället har man valt spotpriset, det vill säga pris för omedelbar leverans och då undrar man vilken av årets affärsdagar man tog som riktpunkt.?

En bättre jämförelse vore i så fall att fråga om hur många ton spannmål som såldes till högre pris än pool 1 priset. Det svarar på frågan om vad som är möjligt att uppnå i en faktisk marknadssituation … och det bestämmer bonden själv…

Björn Folkesson, råvaruexpert och krönikör på Land Lantbruk

Läs mer: Jordbruksverket skönmålar lönsamheten för spannmål (Land Lantbruk)Läs mer: Förra årets skörd blev en ren förlust (Land Lantbruk)

Städa inte för noga i skogen

Tänk på att lämna kvar döda träd eller högstubbar efter avverkningarna, eftersom dessa kan gynna de insekter som antingen är konkurrenter eller rena fiender till granbarkborren.

Ett exempel är barkbocken, som inte bara äter granbarkborrens larver, utan även tar maten för den. Eftersom barkbocken endast lever i nyligen döda träd orsakar denna ingen större skada för den enskilde skogsägaren. Döda träd ger dessutom både föda och bostad åt hackspetten som gärna stoppar i sig granbarkborrens larver.

Läs mer: Städa inte för noga i skogen (Skogseko)

De prisas för ekologisk grönsaksodling

Amanda Alskog och Magnus Jakobsson, som driver gården i Gårdtjärn utanför Sundsvall, är årets vinnare av Länsförsäkringars och LRF Ungdomens utmärkelse Ung växtkraft.

Den primära verksamheten är ekologisk grönsaksodling på två hektar. På gården finns också får och ett gårdsmejeri med tillverkning av den halloumiliknande osten eldost.

I juryns motivering framhålls bland annat att duon har en varm förmåga att möta konsumenten och sprida kunskap om branschens frågor.

Läs mer: De prisas för ekologisk grönsaksodling (Land Lantbruk)

Sex kvigor i Danmark dog efter att ha ätit trädgårdsavfall

På den danska ön Fyn har sex kvigor dött efter att någon lagt trädgårdsavfall innehållande idegran i deras hage. Först hittade man tre döda kvigor i hagen, och såg att fler var kraftigt påverkade.

De kvigor som fortfarande var i livet blev sondmatade med aktivt kol av veterinären, men under tiden dog ytterligare två kor. Senare under natten dog även en sjätte kviga.

Lantbrukarparet tror att trädgårdsavfallet lades i hagen i god tro, som föda åt korna. Händelsen är ändå polisanmäld.

Läs mer: Sex kvigor döda efter att ha ätit trädgårdsavfall (ATL)Läs mer: Seks kvier døde – forgiftet af haveaffald smidt i indhegning (Landbrugsavisen – dansk text)

Aktuellt från LRF

Brinnande intresse för maskiner och affärer

Med anledning av Internationella kvinnodagen den 8 mars fortsätter vi lyfter vi fram kvinnor i mansdominerade yrken eller roller, veckan ut. Läs om Sofia Rehns erfarenheter som maskinsäljare.

”Kanske behöver du som kvinna vara mer påläst för att bli accepterad och respekterad”

Fortsatt stopp för Gauchodispens

Medan vårbruket rycker allt närmare är sockerbetsodlarna fortsatt förhindrade att använda sockerbetsutsädet som är behandlat med Gaucho WS 70. I december förra året beviljade Kemikalieinspektionen en så kallad nöddispens som gav odlarna lov att använda sockerbetsutsäde betat med Gaucho.

Beslutet överklagades av Sveriges Biodlares Riksförbund och Naturskyddsföreningen, som samtidigt begärde inhibition, det vill säga att beslutet inte får verkställas i väntan på dom, vilket Mark- och miljödomstolen biföll.

Betodlarna överklagade inhibitionsbeslutet, men får inte prövningstillstånd för det hos Mark- och miljööverdomstolen. Avgörandet om själva dispensen ligger kvar hos Mark- och miljödomstolen, men hur snabbt de tar beslut i frågan är oklart.

Läs mer: Fortsatt stopp för Gauchodispens (Land Lantbruk)Läs mer: Betodlarna efter bakslaget: ”Vi är inte framme ännu” (ATL)

Till toppen