Sverige behöver lantbruket för att överleva

Det är en oroande tendens att stora delar av övriga samhället tycks anse att jordbruk är böndernas ensak. Det skriver Lena Johansson i veckans ledare.

Lena Johansson, politisk chefredaktör på Land Lantbruk.
Lena Johansson, politisk chefredaktör på Land Lantbruk.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Runtom i Sverige kämpar företagare i de gröna näringarna mot oförstående kommunalpolitiker och tjänstemän. Beslutsfattare som har svårt att inse jord- och skogsbrukets förutsättningar och betydelse.

Så till exempel i Torvalla by och Ope utanför Östersund där majoriteten av kommunpolitiker vill bygga ett nytt bostadsområde på åkermark, i strid mot bland andra traktens bönder. Kommunalrådet Anders Edvinsson (S) tycker inte att det bedrivs något jordbruk att tala om på den aktuella marken. "Det är ju i så fall bara vall", kommenterar han i Östersunds-Posten, märkbart ovetande om hur viktig vallodlingen är för att han till exempel ska få mjölk i sitt morgonkaffe.

I Västerås pågår en infekterad strid mellan kommunen och Lantmännen. Västerås stad vill flytta på silon för att kunna bygga en gång- och cykelbana mellan hamnen och Lantmännens nuvarande anläggning. Något som skulle drabba tusentals bönder från hela Mälardalen som idag levererar sin spannmål dit.

Ingen kan begära att kommunalpolitiker ska veta allt om lantbruk. Därtill har de alldeles för många andra näringsverksamheter som de också ska ha kännedom om. Men de bör ha sådan insikt i och förståelse för de gröna näringarnas verksamhet att de inte sätter stopp för den.

– Vi har ett ansvar att skapa största möjliga nytta utifrån ett skattebetalarperspektiv, säger Sanna Edling, projektchef vid Västerås stad, i lokalpressen.

Visst, det finns kanske fler cyklister och fotgängare i Västerås än bönder, men de senare betalar också skatt och även cyklister vill ha müsli till filen. Dessutom skapar Lantmännen sysselsättning för många västeråsare.

Jag tar inte ställning i sakfrågan. Den ska avgöras i domstol, men det är en oroande tendens att stora delar av övriga samhället tycks anse att jordbruk är böndernas ensak. Den pågående pandemin har visat hur snabbt och oväntat gränser kan stängas och asfalterad åkermark kan aldrig återställas.

Dessutom har nationalekonomin under coronakrisen klarat sig bättre i länder med stark skogs- och livsmedelsindustri, som Danmark och Finland. För vi är alla beroende av lantbruket för att överleva.

LÄS MER: Bruka jorden i stället för att asfaltera den